Педіатрія - Тяжка O.B. - Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень

Актуальність теми. Гемопоезу дитини властиві закономірні фізіологічні вікові зміни, які необхідно враховувати при оцінюванні гемограми. Кров, з'єднуючи між собою всі внутрішні органи та системи, є одним із найважливіших показників стану організму людини. Вмінням оцінити гемограму повинні володіти лікарі різних фахів.

Мета заняття. Вивчити особливості гемопоезу в дітей різного віку, вміти оцінити стан кровотворної системи в різні періоди дитинства та визначити симптоми ураження органів кровотворення.

Унаслідок самостійної підготовки студент повинен знати:

1. Етапи внутрішньоутробного кровотворення.

2. Особливості периферичної крові новонародженої дитини.

3. Вікові особливості еритроцитарної ланки.

4. Вікові особливості лейкоцитарної ланки, б. Вікові особливості тромбоцитарної ланки.

6. Вікові зміни мієлограми.

7. Основні показники коагулограми.

Унаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

1. Оцінити гемограму дитини будь-якого віку.

2. Розпізнати симптоми ураження кровотворної системи.

3. Визначити патологічні зміни у мієлограмі дитини.

4. Визначити патологічні зміни у коагулограмі дитини.

Основна література

Чеботарьова В.Д., Майданник ВТ. Пропедевтична педіатрія. – К.: Б. в., 1999. – С. 179-189.

Мазурин A.B., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: "ИздательствоФолиант", 2001. – С. 583-622.

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. – К. – Вінниця, 2002. – С. 480-545.

Додаткова література

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1997. – Т. 3. – С. 229-231.

Гематологические болезни у детей / Под ред. М.П. Павловой. – Минск: Вышэйшая шк., 1996. – С. 5-22.

Допоміжні матеріали

1. Етапи кровотворення у внутрішньоутробний період.

2. Особливості кровотворення в дітей різного віку.

3. Особливості основних показників крові в дітей різного віку.

4. Гемограма здорових дітей різного віку.

5. Рівень факторів згортання крові та показників антикоагулянтної та фібринолітнчної систем у новонароджених і терміни їх зростання до рівня дорослих.

6. Основні лабораторні діагностичні критерії забезпеченості залізом.

7. Особливості мієлограми в дітей різного віку.

8. Семіотика порушень системи крові.

9. Типи кровоточивості при геморагічному синдромі.

10. Методика дослідження кровотворної системи в дітей.

Етапи кровотворення у внутрішньоутробний період

3-6-й тиждень – кровотворення в жовтковому мішку (утворення примітивних еритробластів).

6-й тиждень – 5-й місяць – печінкове кровотворення (утворення еритроїдних клітин, нейтрофілів, мегакаріоцитів) з поступовим згасанням наприкінці внутрішньоутробного періоду.

12-й тиждень – 5-й місяць – печінково-селезінкове кровотворення (у селезінці утворюються лімфоцити та моноцити).

З 4-го місяця починається кістковомозкове кровотворення, яке до кінця вутрішньоутробного періоду і протягом усього життя стає основним.

Особливості кровотворення в дітей різного віку

У новонародженого гемопоез здійснюється в червоному кістковому мозку всіх кісток. Після 4-річного віку червоний кістковий мозок поступово перетворюється на жовтий. У віці 12-15 років кровотворення зберігається тільки в кістковому мозку плоских кісток, ребер, тілах хребців, проксимальних кінцях плеча, передпліччя, стегнової кістки. У дітей раннього віку відзначається функціональна лабільність кровотворної системи. Під впливом несприятливих факторів можливе повернення до ембріонального типу кровотворення з появою в кістковому мозку мієлоїдної та лімфоїдної метаплазії.

Етапи кровотворення у внутрішньоутробний період
Особливості кровотворення в дітей різного віку
Особливості основних показників крові в дітей різного віку
Особливості мієлограми в дітей різного віку
Семіотика порушень системи крові
Типи кровоточивості при геморагічному синдромі
Методика дослідження кровотворної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Етапи розвитку імунної системи
Основні поняття клінічної імунології
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru