Педіатрія - Тяжка O.B. - Особливості основних показників крові в дітей різного віку

Кількість крові відносно маси тіла у дітей більша, ніж у дорослих. У новонароджених цей показник становить у середньому 15 %, у дітей 1-го року життя – 11 %, у дорослих – 7 %.

У новонароджених в'язкість крові вища, ніж у дорослих, але протягом 1-го тижня життя вона досягає величин дорослої людини.

Швидкість осідання еритроцитів у новонароджених мала (0-2 мм/год), з віком вона збільшується (у дітей грудного віку – 2-4мм /год, старшого віку – 4-10 мм/год). Нормальні показники швидкості осідання еритроцитів не повинні перевищувати 14 мм/год.

Гематокрит у новонародженого вищий (55 % ), ніж у дорослих (40-45 %). У дітей грудного віку він становить 35 %, а з 15-річного віку досягає показників дорослих.

Периферична кров новонароджених характеризується підвищеною кількістю еритроцитів і гемоглобіну. У перші 2 дні життя кількість еритроцитів становить 5-7 * 10 у 12 ступені / л, рівень гемоглобіну досягає 180-210 г/л. З 2-го дня життя і до 6-місячного віку рівень гемоглобіну знижується (120-125 г/л), потім починає поступово підвищуватися і у віці 15 років становить 130-140 г/л. Нижня межа цього показника для дітей віком до 5 років – 110 г/л, старше ніж 5 років – 120 г/л. У дітей перших місяців життя переважає HbF (70 %), HbА (30 %). Для еритроцитів новонародженого характерна гіперхромія, пойкіло- і анізоцитоз, наявність нормоцитів, еритробластів. Кількість ретикулоцитів збільшена (до 40 %о), у грудному віці – 5-10 %о, після 1 року життя – до 5 %о.

На час народження в дітей спостерігається фізіологічний лейкоцитоз (до 30 * 10 у 9 ступені / л), потім кількість лейкоцитів зменшується і до 2-річного віку становить 8-9 * 10 у 9 ступені / л. У новонародженого в крові відзначається 60-65 % нейтрофілів і 25-30 % лімфоцитів. Починаючи з 2-го дня життя кількість нейтрофілів зменшується, а лімфоцитів збільшується. На 5-6-й день відбувається перший перехрест, коли кількість нейтрофілів і лімфоцитів стає однаковою. Далі кількість лімфоцитів збільшується до 60-65 %. Згодом спостерігається поступове зниження кількості лімфоцитів і підвищення нейтрофілів. У віці 5-6 років відбувається другий перехрест, після чого лейкоцитарна формула поступово наближається до формули дорослих.

Кількість тромбоцитів у дітей не залежить від віку і статі й дорівнює 150-400 * 10 у 9 ступені / л.

Гемограма здорових дітей різного віку (за даними О.Н. Мосягіної, Н.О. Торубарової, О.В. Володимире ької, 1981)

Показник
Вік дитини
2-4 тиж5-6 міс1 рік2-3 роки4-8 років8-14 років
Гемоглобін, г/л170123,6119,2118128130
Еритроцити, * 10 у

12 ступені / л
5,314,554,6744,294,5
Ретикулоцити, %437,39984-8
Тромбоцити, * 10 у

9 ступені / л
263-200-300-250-400-
Лейкоцити, * 10 у

9 ступені / л
10-309-129-127,1-156,5-134,5-11
Нейтрофіли, абс., * 10 у

9 ступені / л %
6-12

53-82
-

-
2-7

26-50
-

-
2,7-7

40-50
3-7

60-70

Закінчення табл.

Показник
Вік дитини
2-4 тиж5-6 міс1 рік2-3 роки4-8 років8-14 років
Еозинофіли, абс., * 10 у

9 ступені / л %
0,9

0,6
-

-
0,7

1-5
-

-
0,6

1-5
0,55

1-5
Базофіли, абс, * 10 у

9 ступені / л %
0,08-0,6

0-4
-

-
0-0,1

0-1
-

-
0-0,1

0-1
0-0,5

0-1
Лімфоцити, абс., * 10 у

9 ступені / л %
2-8,6

50-56
-

-
4-0

52-64
-

-
2,5-6

34-48
1,5-4,5

28-42
Моноцити, абс., * 10 у

9 ступені / л %
0,69-5,17

15-34
-

-
0,84

1-6
-

-
0,75

1-6
0,6

1-6

Рівень факторів згортання крові та показників антикоагулянтної та фібри політичної систем у новонароджених і терміни їх зростання до рівня дорослих (за даними О.В. Мазуріна, І.М. Воронцова, 2000)

Назва показникаРівень показника
На час

народження
У віці

1-14 років
Терміни досягнення

рівня дорослих
Фактори згортання крові
І (фібриноген), г/л1,5-22,5-3Через 2-4 доби
II (протромбін), %24-65100Через 10 діб
V (проакцелерин), %70-17075-100До народження
VII (проконвертин), %20-5075-100Через 2 міс
VIII (антигемофільний глобулін А), %70-15050-150До народження
IX (антигемофільний глобулін В), %15-6050-150Через 3-9 міс
X (фактор Стюарта-Прауера), %20-55100Через 2-12 міс
XI (фактор Розенталя), %15-70100Через 1-2 міс
XII (фактор Хагемана), %22-55100Через 9-14 міс
XIII (фібрин стабілізуючий), %100100До народження
Антикоагулянти та фібринолітична система
Антитромбін II, %60-8075-125Через 10 днів
Антитромбін ІІІ, %55-7570-125Через 3-6 міс
Гепарин, с74-5Через 1 міс
Плазміноген, %20-45100Через 3-6 міс
Фібринолізин, %20-4585-115Через 2-3 міс

Майже всі фактори згортання мають знижену активність порівняно з факторами згортання у дорослих. Зниження активності – явище фізіологічне, що запобігає тромбозам у новонароджених. До кінця 1-го року життя показники згортальної та антизгортальної систем наближаються до показників дорослих.

Основні лабораторні діагностичні критерїі забезпеченості залізом (за даними О.В. Мазуріна, І.М. Воронцова, 2000)

Вік дитини,

роки
Гемоглобін,

г/100 мл
Гематокрит,

%
Середній об'єм

еритроцита (у флеях)
Середня концентрація гемоглобіну

в еритроциті (г/100мл)
середнє значенняне нижче ніжсереднє значенняне нижче ніжсереднє значенняне нижче ніжсереднє значенняне нижче ніж
0,5-412,511363280722824
5-1013,511,5383383752925
11-14: хлопчики,

дівчатка
13,5 1412

12
39

41
34

35
85

85
77

77
29

29
26

26
15-18: юнаки,

дівчата
13,5 1512

13,5
40

43
34

37
88

88
79

79
30

30
27

27

Особливості мієлограми в дітей різного віку
Семіотика порушень системи крові
Типи кровоточивості при геморагічному синдромі
Методика дослідження кровотворної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Етапи розвитку імунної системи
Основні поняття клінічної імунології
Патологія, що характерна для дефектів окремих ланок імунітету
Основні тести лабораторної імунодіагностики
Загальні правила інтерпретації імунограми
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru