Педіатрія - Тяжка O.B. - Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень

Актуальність теми. Серцево-судинна система забезпечує постачання кисню та поживних речовин до всіх органів і тканин і виведення вуглекислого газу та інших продуктів метаболізму і таким чином бере участь у підтриманні постійності внутрішнього середовища. Серцево-судинна система в дітей різного віку має низку відмінностей, які впливають на її функції. Це визначає необхідність вивчення анатомо-фізіо-логічних особливостей цієї системи в дітей студентами медичного факультету.

Мета заняття. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дитини в різні етапи онтогенетичного розвитку, вміти досліджувати цю систему в дітей різного віку, знати найважливіші ознаки серцево-судинних розладів у дітей.

Унаслідок самостійної підготовки студент повинен знати:

1. Особливості кровообігу плода і новонародженого.

2. Анатомічні особливості серця дітей у різні періоди життя.

3. Особливості топографії серця у віковому аспекті.

4. Гістологічні особливості міокарда дитини.

5. Особливості іннервації та ритму серця в дітей.

6. Морфологічні особливості судин (артерій, вен, капілярів) у дітей.

7. Частоту серцевих скорочень у дітей різного віку.

8. Артеріальний тиск у дітей різного віку.

9. Диференціальну діагностику функціонального та органічного систолічних шумів, фізіологічного та патологічного розщеплення II тону над легеневою артерією в дітей.

10. Позитивні ознаки фізіологічних особливостей серцево-судинної системи в дітей.

11. Негативні ознаки фізіологічних особливостей серцево-судинної системи в дітей.

Унаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

1. Досліджувати серцево-судинну систему в дітей.

2. Збирати анамнез у дітей різного віку, враховуючи типові скарги в маленьких і старших дітей з боку серцево-судинної системи.

3. Проводити перкусію серця в дітей, визначати межі серця у віковому аспекті.

4. Проводити аускультацію серця в дітей, використовуючи знання вікових особливостей.

5. Оцінити результати основних інструментальних методів дослідження серцево-судинної системи в дітей.

Основна література

Чеботарьова В.Д., Майданник BS. Пропедевтична педіатрія. – K.: Б. в., 1999. – С. 146-162, 358-386.

Мазурин A.B., Воронцов U.M. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: "Издательство Фолиант", 2001. – С. 382-482.

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1994. – Т. 1. – С. 217-221.

Додаткова література

Детские болезни / Под ред. Л.А. Исаевой. – М.: Медицина, 1994. – С. 46-48.

Белоконь Н.А., Кубергер М.В. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей в 2 т. – М.: Медицина, 1987. – Т. 1. – С. 5-23.

Кардиология детского возраста / Под ред. П.С. Мощича, В.М. Сидельникова, Д.Ю. Кривчени. – К.: Здоров'я, 1986. – С. 10-24.

Допоміжні матеріали

1. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей різного віку.

2. Методика дослідження серцево-судинної системи в дітей.

3. Межі відносної серцевої тупості при перкусії в дітей різного віку.

4. Диференціальна діагностика функціонального й органічного систолічних шумів у дітей.

5. Диференціальна діагностика фізіологічного і патологічного розщеплення II тону над легеневою артерією в дітей.

6. Особливості ЕКГ у дітей.

7. Недостатність кровообігу в дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей різного віку

• Анатомічне серце новонародженого розташоване більш краніально за рахунок високого стояння діафрагми.

• Значно більший об'єм серця відносно об'єму грудної клітки.

• Форма серця куляста.

• Правий та лівий шлуночки приблизно однакові за об'ємом і товщиною стінки на момент народження.

• Після народження інтенсивно ростуть ліві відділи серця за рахунок збільшення судинного опору та артеріального тиску.

• Темп росту магістральних судин менший ніж темп росту серця.

• У новонароджених співвідношення діаметрів легеневої артерії та аорти інше (аорта – 16 мм, легенева артерія – 21 мм); у віці 10-12 років їх діаметр стає однаковим, а в дорослих аорта завжди більша за легеневу артерію (аорта – 80 мм, легенева артерія – 74 мм).

• Кровоносні судини новонароджених мають тонку стінку, у них недостатньо розвинені м'язові та еластичні волокна.

• У новонароджених просвіт відповідних артерій та вен однаковий.

• Капіляри в дітей добре розвинені, відносно широкі й короткі.

• Пульс у дітей усіх вікових категорій більш частий, ніж у дорослих, за рахунок більш інтенсивного обміну речовин та пізнього розвитку вагусної іннервації серця.

ВікЧастота пульсу, за 1 хв
Новонароджені120-140
1 рік120
3 років105
5 років100
10 років85
12 років90

• Артеріальний тиск у дітей менший, ніж у дорослих. Для орієнтовного розрахунку артеріального тиску (мм рт. ст.) у дітей старше 1 року можна використовувати формулу:

систолічний артеріальний тиск = 90 + 2n,

діастолічний артеріальний тиск 60 + 2n,

де n – вік дітей у роках.

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей різного віку
Методика дослідження серцево-судинної системи в дітей
Особливості ЕКГ у дітей
Недостатність кровообігу в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в дітей
Методика дослідження органів дихання в дітей
Семіотика уражень дихальної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості травної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення в дітей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru