Педіатрія - Тяжка O.B. - Недостатність кровообігу в дітей

Під час дослідження серцево-судинної системи дитини необхідно звернути увагу на такі моменти:

1. Скарги: біль у ділянці серця, серцебиття, перебої, задишку, ціаноз, набряки, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, стомленість.

2. Дані огляду: серцевий горб, пульсацію в ділянці серця, зміни серцевого поштовху, колір шкіри (блідість, ціаноз), фізичний розвиток.

3. Дані пальпації: серцевий поштовх, "котяче муркотіння".

4. Дані перкусії: збільшення розмірів серця.

5. Дані аускультації: зміна гучності тонів, ритму та частоти серцевих скорочень, наявність функціонального чи органічного систолічного шуму, діастолічного шуму, акцентів та розщеплення тонів на основі серця, додаткові аускультативні феномени.

6. Зміни артеріального тиску, частоти та характеру пульсу.

7. Дати оцінку даних інструментальних методів дослідження серцево-судинної системи в дітей (ЕКГ, ФКГ, рентгенограми серця, ультразвукового дослідження).

Межі відносної серцевої тупості при перкусії в дітей різного віку

МежаВікові групи
До 2 років2-7 років7-12 років
ВерхняII реброДругий міжребровий

проміжок
Верхній край III ребра
ПраваНа 2 см назовні від

правої груднинної лінії
На 1 см назовні від правої

груднинної лінії
На 0,5 см назовні від

правої груднинної лінії
ЛіваНа 2 см назовні від лівої

середньоключичної лінії
На 1 см назовні від лівої

середньоключичної лінії
На 0,5 см назовні від лівої

середньоключичної лінії

Диференціальна діагностика функціонального й органічного систолічних шумів у дітей

Функціональний систолічний шумОрганічний систолічний шум
Як правило, тихий,

непостійний, недовгий

(займає частину систоли)
Як правило, голосний, постійний, довгий

(займає всю систолу)
Не пов'язаний з І тономПов'язаний з І тоном
Не проводиться за межі серцяПроводиться за межі серця
Зменшується (зникає) у

вертикальному положенні,

після фізичного

навантаження, під час вдиху
Постійний у горизонтальному і вертикальному

положенні, у стані спокою та після фізичного

навантаження, під час вдиху та видиху
На ФКГ – як правило,

низькоамплітудний, короткий, непостійний, неправильної

невизначеної форми, не пов'язаний

з І тоном, фіксується на низьких частотах
На ФКГ – як правило, високоамплітудний, займає

більшу частину систоли, правильної певної форми,

пов'язаний з І тоном, фіксується на

високих частотах

Диференціальна діагностика фізіологічного і патологічного розщеплення II тону над легеневою артерією в дітей

Фізіологічне розщеплення II тону

над легеневою артерією
Патологічне розщеплення ІІ тону над

легеневою артерією
Непостійне, вислуховується

не на кожному ударі, зникає під час вдиху, у вертикальному

положенні, після фізичного навантаження
Постійне, фіксоване, вислуховується під час вдиху

та видиху, у горизонтальному та вертикальному

положенні, у стані спокою та після фізичного

навантаження

Особливості ЕКГ у дітей

• Чим молодша дитина, тим більша частота серцевих скорочень.

• Зміщення електричної осі серця вправо (правограма) у новонароджених, рідше – у немовлят.

• Глибокий зубець Q у III стандартному відведенні у дітей дошкільного віку.

• Зубець Я відсутній у правих грудних відведеннях у дітей дошкільного віку.

• Зубець Т у правих грудних відведеннях позитивний у новонароджених до 4-6-го дня життя, потім він стає негативним, включаючи немовлят, у V-V4; у дітей раннього віку – у V1-V3; у дітей дошкільного віку – у V1-V2; у школярів – у V1, рідко у V2.

• Характерна висока частота дихальної аритмії у школярів, рідше в дошкільному віці.

Недостатність кровообігу в дітей

При захворюваннях органів серцево-судинної системи загальний стан дітей визначається за ступенем недостатності кровообігу. Під недостатністю кровообігу розуміють такий патологічний стан дитячого організму, за якого серцево-судинний апарат не може достатньою мірою забезпечити кров'ю органи й тканини. Причиною недостатності кровообігу може бути судинна (колапс, зомління, шок) і серцева (ліво- або правошлуночкова) недостатність. Тяжкість стану при серцево-судинній недостатності визначається за частотою пульсу, співвідношенням частоти пульсу і дихання, наявністю і вираженістю задишки, ціанозу, набряків, збільшенням розмірів печінки та ін. Виділяють такі ступені недостатності кровообігу в дітей:

І ступінь – ознак недостатності кровообігу в стані спокою немає, але вони з'являються після фізичного навантаження (тривалий крик та ін.) у вигляді тахікардії та задишки;

ІІА ступінь – ознаки недостатності кровообігу спостерігаються в стані спокою і характеризуються незначною задишкою (тахіпное на 30-50 % більше від норми), тахікардією (частота пульсу на 10-15 % перевищує норму) та збільшенням розмірів печінки, яка на 2-3 см виступає з-під краю ребрової дуги;

ІІБ ступінь – проявляються задишка (частота дихання на 60-70 % більша за норму ) і тахікардія (частота пульсу на 15-25 % більша від норми), печінка на 3-4 см виступає з-під краю ребрової дуги;

III ступінь – спостерігаються знач на задишка (частота дихання на 70-100 % перевищує норму) і тахікардія (частота пульсу збільшена на 30-40 % від норми), гепатомегалія, значні набряки (на обличчі; гідроперикард, асцит, анасарка).

Тести

1. В якому віці передсердя випереджають шлуночки серця відносно росту і диференціювання?

A. До 2 років.

Б. 2-10 років.

B. Після 10 років.

2. Вказати помилкове твердження відносно гістологічних особливостей міокарда немовлят:

A. М'язові волокна тонкі, тісно прилягають одне до одного.

Б. Добре виражена поперечна посмугованість.

B. Характерна багатоядерність міокардіоцитів.

Г. Сполучна та еластична тканини розвинені погано.

3. Який відділ вегетативної нервової системи переважно впливає на серце в ранньому дитячому віці?

A. Парасимпатичний.

Б. Симпатичний.

B. Парасимпатичний і симпатичний відділи рівною мірою беруть участь в іннервації серця.

4. Яка частота серцевих скорочень на 1-му році життя (за 1 хв)?

A. 140-160.

Б. 120-130.

B. 110-120.

Г. 90-100.

Д. 70-80.

5. Яка частота серцевих скорочень у дитини 5 років життя (за 1 хв)?

A. 140-160.

Б. 120-130.

B. 110-120.

Г. 90-100.

Д. 70-80.

6. На якому рівні визначається верхня межа серця у новонародженого?

А. Третій міжребровий проміжок.

Б. III ребро.

В. Другий міжребровий проміжок.

Г. II ребро.

7. Що характерно для капілярів у дітей раннього віку?

A. Добре розвинені, відносно широкі, короткі, звивисті.

Б. Низька проникність стінки капілярів.

B. Висока швидкість кровообігу в капілярах.

Г. Стінка щільна, має добре розвинені м'язові волокна.

8. Який систолічний артеріальний тиск у дитини у віці 1 року (мм рт. ст.)?

A. 70-76.

Б. 80-90.

B. 100-110.

Г. 120-130.

9. Який систолічний артеріальний тиск у 5-річної дитини (мм рт. ст.)?

A. 70-76.

Б. 80-90.

B. 90-100.

Г. 100-110.

Д. 110-120.

10. Де визначається ліва межа серця в 1-річної дитини?

A. На 1-2 см назовні від лівої середиьоключичної лінії.

Б. На лівій середньоключичній лінії.

B. На 1-2 см досередини від лівої середньоключичної лінії.

Відповіді: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – Б; 5 – Г; 6 – Г; 7 – А; 8 – Б; 9 – В; 10 – А.

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в дітей
Методика дослідження органів дихання в дітей
Семіотика уражень дихальної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості травної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення в дітей
Особливості кишкової мікрофлори в дітей
Основні методи дослідження травної системи
Методика дослідження травної системи дитини
Головні синдроми ураження травної системи в дітей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru