Педіатрія - Тяжка O.B. - Функції вітаміну D

Актуальність теми. Рахіт – це полі дефіцитне захворювання з порушенням обміну речовин, особливо фосфорно-кальцієвого. При цьому захворюванні спостерігається порушення функцій всіх органів і систем, значні відхилення в формуванні кісткової тканини. Рахіт є одним із поширених захворювань у дітей раннього віку. Він може призводити до підвищення загальної захворюваності, зниження опірності організму дитини, затримки її фізичного і нервово-психічного розвитку. У дітей, хворих на рахіт, частіше виникають хвороби органів дихання, порушується діяльність серцево-судинної системи, формуються різноманітні деформації скелета. Тому профілактика та лікування рахіту займають важливе місце в комплексі заходів по зміцненню здоров'я дітей, зниженню смертності немовлят та дитячої захворюваності.

Спазмофілія (тетанія) – захворювання, яке патогенетично пов'язане з рахітом, характеризується схильністю дитини 6 18 міс життя до судом і спастичного стану, виникає у зв'язку з гострим розвитком гіпокал ьціємії на фоні електролітного дисбалансу і алкалозу.

Мета заняття. Навчитися на основі клініко-лабораторних даних діагностувати рахіт, призначати лікування, проводити профілактичні заходи на різних етапах розвитку дитини.

Основна література

Майданник В.Г. Педиатрия. – Харьков: Фолио, 2004. – 1125 с.

Дитячі хвороби / За ред. В.М. Сидельникова, В.В. Бережного. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 89-101.

Додаткова література

Медицина дитинства. / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоро в'я, 1994. – Т. 1. – С. 582-599.

Профілактика і лікування рахіту та порушень кальцій-фосфорного обміну при окремих захворюваннях у дітей з використанням препарату вітаміну Б3 – відеїн-3: Метод, рекомендації. – К., 1997.

Допоміжні матеріали

1. Функції вітаміну D.

2. Вміст кальцію і фосфору в крові та їх динаміка при рахіті.

3. Якісне визначення рівня кальцію в сечі (проба Сулковича).

4. Препарати вітаміну D.

5. Клінічна класифікація гіпервітамінозу D у дітей.

6. Лікування гіпервітамінозу D у дітей.

7. Основні клінічні прояви спазмофілії.

8. Невідкладна допомога при спазмофілії.

Функції вітаміну D

Внаслідок метаболізму вітаміну D у нирках утворюються активні метаболіти, для яких характерні такі функції:

- посилення синтезу кальційзв'язуючого білка, який переносить іони кальцію від апікального до базального полюсу клітин і цим забезпечує активне всмоктування кальцію з кишечнику;

- посилення всмоктування неорганічного фосфору в тонкій кишці;

- посилення реабсорбції фосфатів у канальцях нирок з подальшим утворенням фосфорно-кальцієвої солі, яка необхідна для мінералізації кісткової тканини;

- активація остеокластів і запуск у кісткових клітинах біохімічних механізмів, які сприяють резорбції кальцію з кісткової тканини;

- посилення проліферації остеобластів і стимуляція проліферації хондроцитів;

- активація ферменту цитратсинтетази, що бере участь у посиленні синтезу лимонної кислоти з піровиноградної; лимонна кислота у вигляді солі (кальцію цитрат) бере участь у мінералізації кісткової тканини, сприяє транспортуванню кальцію в кістки;

- гальмує секрецію паратиреоїдного гормону, який стимулює синтез кальцитоніну в щитоподібній залозі;

- індукує синтез колагену в епіфізах кісток.

Вміст кальцію і фосфору в крові та їх динаміка при рахіті

Нормальний рівень кальцію в крові – 2,37-2,62 ммоль/л. Нормальний рівень фосфору в крові – 1,45-1,77 ммоль/л. Нормальний рівень іонізованого кальцію в крові – 1,1 -1,14 ммоль/л.

У початковий період рахіту вміст кальцію в крові може бути в межах норми, а рівень фосфору вже знижений. З прогресуванням захворювання відбувається подальше зниження вмісту фосфору і суттєве зниження рівня кальцію. З настанням періоду реконвалесценції рівень фосфору в крові нормалізується, а іноді навіть дещо перевищує норму. Рівень кальцію в цей період залишається зниженим, іноді гіпокальціємія навіть збільшується. Нормалізація рівнів кальцію і фосфору в крові свідчить про перехід рахіту в неактивну фазу – період залишкових явищ.

Вміст кальцію і фосфору в крові та їх динаміка при рахіті
Якісне визначення рівня кальцію в сечі (проба Сулковича)
Препарати вітаміну D
Клінічна класифікація гіпервітамінозу D у дітей
Клінічна класифікація гіпервітамінозу Б у дітей (за Н.П. Бармебаєвою, В.І. Струковим, 1984)
Лікування гіпервітамінозу й у дітей
Основні клінічні прояви спазмофілії
Невідкладна допомога при спазмофілії
Дефіцитні анемії
Особливості розвитку залізодефіцитної анемії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru