Педіатрія - Тяжка O.B. - Показання до проведення операції обмінного переливання крові при гемолітичній хворобі новонароджених

1. Рівень пуповинного білірубіну перевищує 51,3 мкмоль/л.

2. Погодинний приріст білірубіну понад 5,1 мкмоль/л.

3. Критичні рівні білірубіну для доношених, умовно здорових недоношених та новонароджених, які перенесли внутрішньоутробну гіпоксію та асфіксію під час пологів залежно від форми гемолітичної хвороби новонароджених (АВО конфлікт, Rh-конфлікт) згідно із загальноприйнятою шкалою Полачека.

4. Рівень гемоглобіну нижчий ніж 150 мкмоль/л у 1-шу добу життя.

5. Об'єктивні дані, у числі яких жовтяниця склер і шкіри, гепатоспленомегалія, неврологічні прояви синдрому гальмування.

Класифікація затримки внутрішньоутробного розвитку

1. Гіпопластичний тип (пропорційний). Патогенетичний фактор діє під час ембріонального періоду внутрішньоутробного розвитку плода, затримка фізичного розвитку однаковою мірою стосується маси та довжини тіла, обводу голівки. Такі діти майже не відрізняються від звичайних недоношених дітей.

2. Гіпотрофічний тип (асиметричний). Патогенетичний фактор діє під час фетального періоду. У таких новонароджених недостатність фізичного розвитку проявляється переважно дефіцитом маси тіла, а відставання в довжині тіла і зменшення обводу голівки виражені значно менше.

3. Диспластичний тип включає різноманітні вади розвитку, стигми дизембріогенезу.

Ступені затримки внутрішньоутробного розвитку. Затримка внутрішньоутробного розвитку визначається за масою тіла і відповідністю морфофункціональних ознак гестаційному віку.

1. За масою тіла:

I ступінь – маса тіла менша на 1,6-2а.

II ступінь – маса тіла менша на 2-За.

III ступінь – маса тіла менша на За і більше.

2. За різницею в тижнях гестації: І ступінь – до 2 тиж.

П ступінь – до 4 тиж.

III ступінь – 4 тиж і більше.

Основні параметри фізичного розвитку новонароджених (за Дементьєвою, сигмальний метод)

Гестаційний вік, тижМаса тіла,

г
Довжина тіла,

см
Обвід голови,

см
Обвід грудної

клітки,

см
Відношення маси до довжини тіла
281124 ± 18335,8 ± 1,826,6 ±1,923,9 ±1,931,2 ± 3,2
291381 ±17237,9 ± 2,028,0 ± 1,525,7 ±1,736,3 ± 3,3
301531 ±17738,9 ±1,728,9 ± 1,226,4 ±1,439,4 ±3,7
311695 ±21240,4 ± 1,629,5 ±1,526,7 ±1,641,9 ±4,3
321827 ±26741,3 ±1,930,2 ±1,627,9 ±1,944,1 ± 5,3
332018 ±24142,7±1,830,6 ±1,228,1 ± 1,746,4 ± 4,6
342235 ± 26343,6 ±1,731,3 ±1,328,0 ±1,749,9 ± 4,9
352324 ±20644,4 ±1,531,9±1,329,6 ±1,651,7±4,6
362572 ±23545,3 ±1,732,3 ±1,430,1 ±1,953,6 ±4,9
372771 ±41847,6 ±2,333,7 ±1,531,7 ±1,757,9 ± 6,6
383145 ±44149,6 ±2,034,7 ±1,233,1 ±1,663,3 ± 6,9
393403 ±41650,8 ±1,635,5 ±0,934,3 ± 1,266,9 ±6,6
403546 ±45751,5 ±2,135,7 ±0,335,0 ±1,768,8 ±7,5

Питання для самоконтролю

1. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку: хвороби матері, захворювання плода, патологія вагітності, соціально-біологічні фактори.

2. Патогенез затримки внутрішньоутробного розвитку.

3. Основні форми затримки внутрішньоутробного розвитку за класифікацією, характерні ознаки кожної форми.

4. Ступені затримки внутрішньоутробного розвитку за масою тіла і за різницею в тижнях гестації.

6. Клінічні прояви затримки внутрішньоутробного розвитку, які можна виявити під час обстеження новонародженого, крім зміни основних параметрів фізичного розвитку.

в. Етіологія та патогенез гемолітичної хвороби новонароджених.

7. Рання діагностика різних форм і клінічних варіантів гемолітичної хвороби новонароджених.

8. Диференціальна діагностика гемолітичної хвороби новонароджених.

9. Консервативні методи лікування гемолітичної хвороби новонароджених.

10. Показання для операції обмінного переливання крові при гемолітичній хворобі новонароджених.

11. Ускладнення і прогноз гемолітичної хвороби новонароджених.

Тести

1. Що характерно для патологічної жовтяниці новонароджених?

A. Виникнення на 2-3-й день життя.

Б. Тривалість менше як 10 днів.

B. Повторне зростання інтенсивності жовтяниці.

Г. Рівень прямого білірубіну в крові менший як 25 мкмоль/л.

Д. Рівень непрямого білірубіну в крові менший як 205 мкмоль/л.

2. Що може бути показанням до обмінного переливання крові при гемолітичній хворобі новонароджених?

A. Гіпербілірубінемія більше як 342 мкмоль/л.

Б. Темп зростання білірубіну більше як 6,0 мкмоль/л за 1 год.

B. Рівень білірубіну в пуповинній крові більше як 60 мкмоль/л.

Г. Усе вищеперераховане.

3. Якою є жовтяниця, обумовлена несумісністю крові матері та плода?

A. Кон'югаційною.

Б. Гемолітичною.

B. Механічною.

Г. Печінковою.

4. Які ускладнення характерні для дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку?

A. Поліцитемія.

B. Синдром меконіальної аспірації.

В. Акселерація фізичного розвитку.

Г. Синдром Дауна.

5. Яка ознака характерна для гіпопластичного типу затримки внутрішньоутробного розвитку?

A. Пропорційність маси тіла, довжини тіла, обводу голови.

Б. Переважання дефіциту маси тіла.

B. Переважання дефіциту довжини тіла.

Г. Різноманітні вади розвитку.

6. Який фактор сприяє формуванню затримки внутрішньоутробного розвитку?

A. Фетоплацентарна недостатність.

Б. Куріння вагітної.

B. Неповноцінне харчування вагітної.

Г. Усе перераховане.

ВІДПОВІДІ: 1-В; 2 – Г; 3 – Б; 4 – А; 5 – А; 6 – Г.

Задачі

1. Дитина від першої вагітності народилась у термін з масою тіла 1800 г, довжиною тіла 40 см, будова тіла диспропорційна, відносно велика голова, короткі кінцівки. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гіпопластичний варіант затримки внутрішньоутробного розвитку.

Б. Гіпотрофічний варіант затримки внутрішньоутробного розвитку.

B. Диспластичний варіант затримки внутрішньоутробного розвитку.

Г. Паратрофія.

Д. Гіпотрофія.

2. Новонароджений народився на 41-му тижні гестації з масою тіла 2300 г, довжиною тіла 51 см. Під час об'єктивного обстеження: шкіра в'яла, підшкірна жирова клітковина тонка, м'язова гіпотонія, фізіологічні рефлекси знижені. Внутрішні органи без патологічних змін. Вагітність перебігала з тяжким гестозом II половини вагітності. Як оцінити дитину?

A. Доношений з нормальною масою тіла.

Б. Доношений із затримкою внутрішньоутробного розвитку.

B. Недоношений.

Г. Переношений.

Д. Незрілий.

3. У доношеної дитини з групою крові А(ІІ) Rh(+), яка народилася від матері з групою крові 0(І) Rh(+), жовтяниця з'явилася на 2-гу добу життя, рівень білірубіну на 2-гу добу становить 150 мкмоль/л за рахунок непрямої фракції. Який препарат призначають для зниження гіпербілірубінемії в новонародженої дитини?

A. Преднізолон.

B. Вітамін Е.

В. Карсил.

Г. Фенобарбітал.

Д. Есенціале.

4. У доношеної дитини, що народилася від першої нормальної вагітності, обтяжених пологів, мала місце кефалогематома. На 2-гу добу з'явилася жовтяниця, на 3-тю – зміни в неврологічному стані: ністагм, синдром Грефе. Сеча жовта, випорожнення золотисто-жовтого кольору. Група крові матері – А(ІІ) Rh(+). На 3-тю добу рівень гемоглобіну – 200 г/л, еритроцити – 6,1 * 10 у 12 ступені / л, білірубін крові – 58 мкмоль/л за рахунок незв'язаної фракції, гематокрит – 57. Чим пояснити жовтяницю в дитини?

A. Атрезією жовчних шляхів.

B. Фізіологічною жовтяницею.

В. Гемолітичною хворобою.

Г. Фетальним гепатитом.

Д. Черепно-мозковою пологовою травмою.

ВІДПОВІДІ: 1 – В; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Д.

Класифікація затримки внутрішньоутробного розвитку
Основні параметри фізичного розвитку новонароджених (за Дементьєвою, сигмальний метод)
Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного генезу
Класифікація перинатальних уражень нервової системи
Клінічні форми ушкоджень центральної нервової системи в новонароджених
Внутрішньочерепні крововиливи
Клінічні прояви сигнальної травми
Вроджені вади серця
Класифікація вроджених вад серця (в основі – класифікація Marder)
Діагностичні критерії основних вроджених вад серця
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru