Педіатрія - Тяжка O.B. - Класифікація перинатальних уражень нервової системи

Актуальність теми. Приблизно 2 % новонароджених отримують під час пологів травматичні пошкодження. Пологові травми виникають спонтанно під час проходження через пологові шляхи чи при ускладнених пологах, які потребують відповідних заходів (поворот плода, накладання акушерських щипців, хірургічні втручання та ін.). Допологова профілактика, своєчасна госпіталізація жінок з патологічною вагітністю, розширення показань до кесаревого розтину та забезпечення умов для його здійснення значно зменшили число запущених випадків і, таким чином, майже усунули необхідність застосування методів екстракції, що травмують плід.

Пологовий травматизм, особливо внутрішньочерепна травма, може стати причиною смерті під час або після пологів, а якщо вдається врятувати новонародженого, наслідком можуть бути різноманітні порушення.

Мета заняття. Знаючи причини розвитку пологового травматизму, вміти запобігти йому при виникненні екстремальних умов під час пологів, а в разі його виникнення вміти надати ургентну допомогу новонародженому, призначити адекватну терапію і визначити прогноз захворювання.

Основна література

Детские болезни / Под ред. Л.А. Исаевой. – М.: Медицина, 1994. – С. 102-110.

Шабалов Н.П.. Неонатология: В 2 т. – СПб.: Спеплит, 1995. – Т. 1. – С. 325-393.

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1994. – Т. 1. – С. 459-466.

Додаткова література

Неонатология: Руководство для врачей / Под ред. В.В. Гаврюшова, К.А. Сотниковой. – Л.: Медицина, 1985. – С. 66-89.

Болезни новорожденного / Под ред. Д. Бобева. – София: Медицина и физкультура, 1982. – С. 66-83.

Неонатология: Пер. с англ. / Под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Каннигам. – М.: Медицина, 1995. – С. 429-449.

Катонина С.П., Сулима Е. Г. и др. Лечебно-диагностические технологии и методы прогнозирования исходов перинатальных поражений ЦНС: Методические рекомендации МЗ Украины. – К., 1995. – 48 с.

Допоміжні матеріали

1. Класифікація перинатальних уражень нервової системи.

2. Клінічні форми ушкоджень центральної нервової системи в новонароджених .

3. Внутрішньочерепні крововиливи.

4. Клінічні прояви спінальної травми.

Класифікація перинатальних уражень нервової системи

Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду перинататальні ураження нервової системи діагностуються з часу народження до 7 днів постнатального періоду для доношених та з часу народження до 28 днів постнатального періоду для недоношених дітей.

Виділяють 6 груп уражень нервової системи.

І. Гіпоксичні ураження центральної нервової системи,

А. Гіпоксично-ішемічні ураження центральної нервової системи:

1. Перинатальне гіпоксичне ураження центральної нервової системи І ступеня (легкого ступеня).

2. Перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи II ступеня (середньої тяжкості).

3. Перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи III ступеня (тяжкого ступеня).

Б, Гіпоксично-геморагічні ураження центральної нервової системи:

1. Внутрішньо шлуночкові крововиливи І ступеня.

2. Внутрішньошлуночкові крововиливи II ступеня (пери- та інтравентикулярні).

3. Внутрішньошлуночкові крововиливи III ступеня (пери- та інтравентикулярні).

4. Внутрішньошлуночкові крововиливи IV ступеня.

5. Первинні субарахноїдальні крововиливи.

6. Крововиливи в речовину головного мозку (паренхіматозні).

7. Епідуральні гематоми в ділянці спинного мозку в недоношених (гіпоксичного генезу).

8. Поєднані ішемічно-геморагічні ураження мозку.

II. Травматичні ураження нервової системи.

А. Внутрішньочерепна пологова травма:

1. Епідуральні внутрішньочерепні крововиливи.

2. Субдуральні крововиливи:

а) супратенторіальні;

б) субтенторіальні.

3. Паренхіматозні крововиливи в півкулі (пери- та інтравентрикулярні) головного мозку, мозочка (травматичного генезу).

4. Субарахноїдальні крововиливи (травматичного генезу).

Б. Пологова травма спинного мозку:

1. Інтраспінальні крововиливи внаслідок пологової травми.

2. Травматичні ураження плечового сплетення.

3. Травматичне ураження діафрагмальних нервів.

4. Травматичне ураження нерва обличчя.

б. Травматичне ураження інших периферичних нервів.

III. Порушення діяльності центральної нервової системи внаслідок системних токсичних і метаболічних причин.

1. Білірубінова енцефалопатія.

2. Метаболічні та (або) токсичні порушення: гіпоглікемія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпо- ігіпернатріємія, гіпо- і гіперкальціємія, ацидоз та алкалоз, ексикоз, інші ендокринні та метаболічні порушення і стани, обумовлені наркоманією матері, вживанням алкоголю, медикаментів, що спричинюють залежність.

IV. Інфекційні ураження центральної нервової системи.

1. Менінгоенцефаліти.

2. Внутрішньоутробні енцефаліти (ТОRСН-інфекція, лістеріоз, ЕСНО-віруси).

V. Вроджені вади центральної нервової системи.

VI. Пухлини мозку.

В Україні використовують Класифікацію, затверджену МОЗ в 1995 р., відповідно до якої виділяють 3 групи пошкоджень мозку.

І. Внутрішньочерепні крововиливи.

1. Екстрацеребральні (епідуральні, субдуральні, субарахноїдальні).

2. Інтрацеребральні (пери-, інтравентрикулярні, паренхіматозні, крововиливи в таламус і базальні ядра, внутрішньомозочкові).

ІІ. Гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку.

1. Функціональні гіпоксичні порушення.

2. Набряк головного мозку:

а) за механізмом розвитку – цитотоксичний, вазогенний;

б) за поширеністю – локальний, генералізований.

3. Деструктивні гіпоксично-ішемічні ураження:

а) у доношених новонароджених – селективний неврональний некроз, фокальний ішемічний некроз, парасагітальне церебральне ураження;

б) у недоношених новонароджених – перивентрикулярна лейкомаляція.

ІІІ. Церебральний артеріальний інфаркт.

Клінічні форми ушкоджень центральної нервової системи в новонароджених
Внутрішньочерепні крововиливи
Клінічні прояви сигнальної травми
Вроджені вади серця
Класифікація вроджених вад серця (в основі – класифікація Marder)
Діагностичні критерії основних вроджених вад серця
Ускладнення при вроджених вадах серця
Лікувальна тактика при вроджених вадах серця
Диспансерне спостереження дітей із вродженими вадами серця
Прогноз при вроджених вадах серця
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru