Педіатрія - Тяжка O.B. - Класифікація неревматичних кардитів (за И.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)

Актуальність теми. Неревматичні кардити – це група запальних захворювань серця з переважним ураженням міокарда, що частіше мають інфекційно-алергічну природу. Неревматичні кардити в дітей спричинюють різні збудники (переважно віруси). Ці захворювання складні для діагностики, трапляються частіше, ніж у дорослих. У дітей із синдромом раптової смерті на 1-му році життя частота кардитів сягає 17 %, а серед дітей шкільного віку – 21 %. Серед дітей, які перехворіли на неревматичні кардити, видужання спостерігають тільки в 55-60 %; у 30 % відзначається кардіодилатація, у 15-20 % – міокардіофіброз. Летальність при неревматичних кардитах становить від 2,2 до 11,4 %, за даними різних авторів. Перебіг хвороби відрізняється поліморфізмом, може бути латентним і малосимптомним, тяжким і рецидивую-чим, відзначається схильність до переходу в хронічну форму. Резистентність до лікування робить цю патологію складною й актуальною в педіатричній практиці.

Мета заняття. Ґрунтуючись на сучасних даних з етіології, патогенезу, клініки, перебігу неревматичних кардитів, навчитися діагностувати ці стани з урахуванням клінічних особливостей у дітей різного віку, визначати лікувальну тактику та профілактичні заходи щодо виникнення та запобігання рецидивам цього захворювання.

Основна література

Майданник В.Г. Педиатрия. – Харьков: Фолио, 2002. – С. 205-220.

Дитячі хвороби / За ред. В.М. Синельникова, В.В. Бережного. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 369-379.

Додаткова література

Шабалов Н.П. Детские болезни. – СПб. и др.: Питер, 2000. – С. 577-598.

Бєлоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей в 2 т. – М.: Медицина, 1987. – Т. 1. – С. 392-420.

Допоміжні матеріали

1. Класифікація неревматичних кардитів.

2. Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей.

3. Критерії діагностики неревматичних кардитів у дітей.

4. Особливості перебігу різних варіантів неревматичних кардитів у дітей.

5. Додаткові методи діагностики неревматичних кардитів у дітей.

6. Лікування дітей з неревматичними кардитами.

7. Диспансерне спостереження дітей з неревматичними кардитами (амбулаторний і санаторний етапи).

Класифікація неревматичних кардитів (за И.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)

Період виникненняВроджений (антенатальний): ранній, пізній. Набутий
Етіологічний факторВірусний, вірусно-бактеріальний, бактеріальний, паразитарний, грибковий, єрсиніозний, алергічний (лікарський, сироватковий, поствакцинальний), ідіопатичний
Форма (за переважаючою

локалізацією процесу)
Кардит (міо-, ендо- чи перикардит, їхнє поєднання).

Ураження провідної системи серця
ПеребігГострий – до 3 міс. Підгострий – до 18 міс.

Хронічний – більше ніж 18 міс (рецидивуючий, первинно хронічний): застійний, гіпертрофічний, рестриктивний варіанти
Тяжкість перебігу кардитуЛегкий, середньої тяжкості, тяжкий
Форма і ступінь серцевої

недостатності
Лівошлуночкова І, ІІА, ІІБ, III ступеня. Правошлуночкова І, ІІА, ІІБ, III ступеня. Тотальна
Наслідки та ускладненняКардіосклероз, гіпертрофія міокарда, порушення ритму і провідності, легенева гіпертензія, ураження клапанного апарату, констриктивний міоперикардит, тромбоемболічний синдром

Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей (за Н.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)

СтупіньЛівошлуночкова недостатністьПравошлуточкова недостатність
ІОзнаки недостатності кровообігу в стані спокою відсутні й з'являються після навантаження у вигляді тахікардії чи задишки, розміри печінки залишаються в межах нормиТе саме
ІІАКількість серцевих скорочень і частота дихання за 1 хв збільшені відповідно на 15-30 % і 30-50 % порівняно з нормоюПечінка виступає на 2-3 см з-під краю ребрової дуги
ІІБКількість серцевих скорочень і частота дихання за 1 хв збільшені відповідно на 30-50 % і 50-70 % порівняно з нормою, можливі нав'язливий кашель, вологі хрипи в легенях, акроціанозПечінка виступає на 3-5 см з-під краю ребрової дуги, пастозність, набряк шийних вен
ІІІКількість серцевих скорочень і частота дихання за 1 хв збільшені відповідно на 50-60 % і 70-100 % порівняно з нормою, клініка переднабряку і набряку легеньГепатоспленомегалія, асцит, гідроторакс

Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей (за Н.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Критерії діагностики неревматичних кардитів у дітей (за І.М. Воронцовим із співавт., 1982)
Особливості перебігу різних варіантів неревматичних кардитів у дітей
Додаткові методи діагностики неревматичних кардитів у дітей
Лікування дітей з неревматичними кардитами
Диспансерне спостереження дітей з неревматичними кардитами (амбулаторний і санаторний етапи)
Порушення ритму серця в дітей
Особливості порушення ритму серця в дітей
Принципи терапії порушень ритму серця
Клінічні особливості аритмій, що потребують екстреного лікування і надання невідкладної допомоги
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru