Педіатрія - Тяжка O.B. - Додаток 3. Перелік практичних навичок з госпітальної педіатрії для студентів V курсу

1. Оцінка стану новонародженої дитини.

2. Догляд за новонародженою дитиною.

3. Виходжування недоношених і травмованих новонароджених.

4. Визначення раціону харчування для доношених і недоношених новонароджених.

5. Застосування сучасних методів діагностики, лікування, реабілітації дітей із захворюваннями періоду новонародженості.

6. Надання невідкладної допомоги при задишково-ціанотичному нападі.

7. Надання невідкладної допомоги при набряку легень.

8. Надання невідкладної допомоги при нападі пароксизмальної тахікардії.

9. Надання невідкладної допомоги при гострій судинні недостатності у дитини (зомління).

Додаток 4. Перелік питань до диференційованого заліку з педіатрії для студентів III курсу медичного факультету

1. Педіатрія – наука про здорову і хвору дитину. Історія педіатрії.

2. Показники стану здоров'я дитини й захворюваності дітей.

3. Значення спадкоємності роботи педіатричної та терапевтичної служб для виявлення груп ризику в сім'ях та ефективної первинної профілактики.

4. Особливості організації роботи дитячого стаціонару.

5. Оцінка здоров'я дітей і визначення груп ризику.

6. Організація роботи дитячої поліклініки. Кімната здорової дитини.

7. Календарні терміни проведення профілактичних щеплень у дітей.

8. Основи розподілу дитячого віку на періоди.

9. Значення оцінки фізичного розвитку дитини.

10. Основні антропометричні показники доношеної дитини.

11. Закономірності збільшення антропометричних показників у дітей 1-го року життя.

12. Закономірності збільшення антропометричних показників у дітей, старших 1-го року життя.

13. Найчастіші відхилення показників фізичного розвитку дітей і їх причини.

14. Критичні періоди дитинства. Особливості структури захворюваності дітей різного віку.

15. Особливості періоду новонародженості, синдроми адаптації, критерії зрілості. Визначення груп ризику серед новонароджених дітей.

16. Ознаки недоношеності та незрілості дитини. Особливості адаптації фізичного, нервово-психічного розвитку недоношених і незрілих новонароджених.

17. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної жирової клітковини в дітей.

18. Клінічні особливості шкіри новонародженої дитини.

19. Семіотика порушень шкіри та підшкірної жирової клітковини. Догляд за дітьми із захворюваннями шкіри. Методика досліджень.

20. Анатомо-фізіологічні особливості лімфатичної системи в дітей. Становлення периферичних лімфоїдних органів.

21. Методика дослідження центральних і периферичних лімфоїдних органів лімфатичної системи. Визначення розмірів загруднинної залози (кардіотимікоторакальний індекс) у дітей різного віку.

22. Семіотика порушень лімфатичної системи в дітей.

23. Методи дослідження кровотворної системи в дітей.

24. Семіотика уражень кровотворної системи в дітей.

25. Показники основних класів імуноглобулінів у дітей різного віку.

26. Показники Т-, В-, 0-лімфоцитів у віковій динаміці.

27. Становлення і розвиток імунної системи в дитячому віці.

28. Анатомо-фізіологічні особливості м'язової системи в дітей. Методи її дослідження.

29. Показання до імунологічного дослідження дітей.

30. Клінічні прояви імунної недостатності.

31. Семіотика уражень м'язової системи в дітей.

32. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи в дітей.

33. Терміни та порядок прорізування молочних і постійних зубів.

34. Визначення "кісткового віку" дитини та клінічне значення цього показника.

35. Методи дослідження стану кісткової системи в дітей.

36. Семіотика уражень кісткової системи в дітей.

37. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та органів чуття в дітей.

38. Нервово-психічний розвиток дитини залежно від умов навколишнього середовища, харчування і виховання.

39. Показники розвитку нервової діяльності у віковому аспекті.

40. Методи вивчення нервово-психічного розвитку дитини.

41. Семіотика уражень нервової системи в дітей.

42. Особливості кровообігу плода і новонародженого.

43. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дітей.

44. Вікова динаміка меж відносної серцевої тупості, частоти пульсу, артеріального тиску.

45. Особливості аускультативної картини серця в дітей різного віку. Діагностика функціональних та органічних шумів.

46. Особливості ЕКГ у дітей раннього віку.

47. Семіотика уражень серцево-судинної системи в дітей.

48. Анатомо-фізіологічні особливості верхніх дихальних шляхів у дітей і їх клінічне значення.

49. Анатомо-фізіологічні особливості трахеї, бронхів і легень у дітей, їх клінічне значення.

60. Частота і типи дихання в дітей різного віку.

61. Особливості аускультативної картини легень дітей у віковому аспекті.

62. Особливості перкуторного обстеження легень дітей і їх оцінка у віковому аспекті.

53 Семіотика уражень органів дихання в дітей.

64. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку кровотворної системи в ембріона, плода, дитини.

55. Вікові зміни показників периферичної крові, типів гемоглобіну в дітей.

56. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечоутворення і сечовиділення в дітей. Кількість і склад сечі в дітей різного віку.

57. Методи дослідження функції сечової системи.

58. Основні клініко-лабораторні синдроми, що характеризують ураження нирок.

59. Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення в дітей раннього віку і їх клінічне значення.

60. Функціональні особливості травної системи в новонароджених і їх клінічне значення.

61. Особливості мікрофлори кишечнику в дітей грудного віку, клінічне значення.

62. Методи дослідження функціонального стану стравоходу, шлунка, кишечнику, печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура, підшлункової залози.

63. Семіотика уражень системи травлення в дітей.

64. Визначення поняття "раціональне вигодовування" дитини.

65. Визначення поняття "штучне вигодовування". Причини, що до нього призводять.

66. Визначення поняття "природне вигодовування" дитини.

67. Терміни та правила введення коригуючих добавок при різних видах вигодовування.

68. Визначення поняття "змішане вигодовування". Причини його призначення.

69. Переваги природного вигодовування.

70. Обґрунтування необхідності раннього прикладання новонародженого до грудей матері.

71. Підгодовування, терміни та правила його введення.

72. Правила проведення змішаного вигодовування.

73. Потреба в білках, жирах, вуглеводах, калоріях при різних видах вигодовування.

74. Молочні продукти, які використовують при змішаному і штучному вигодовуванні.

75. Гіпогалактія (первинна і вторинна), її профілактика і лікування.

76. Харчування дітей старших 1-го року. Оцінка достатності і доцільності їх харчування, потреба в калоріях і основних інгредієнтах.

77. Особливості харчування дітей у зонах з підвищеним радіаційним забрудненням.

78. Особливості харчування дітей із харчовою алергією.

79. Особливості мінерального обміну в дітей. Роль фосфору, кальцію. Клініко-лабораторні критерії порушень мінерального обміну.

80. Особливості жирового обміну в дітей різного віку, семіотика його порушень.

81. Особливості білкового обміну в дітей різного віку, семіотика його основних порушень.

82. Особливості вуглеводного обміну в дітей у різні періоди дитинства. Вміст глюкози в крові.

83. Особливості водно-електролітного обміну. Добова потреба в рідині в дітей різного віку.

84. Основи розподілу дітей на групи в дитячому дошкільному закладі.

85. Особливості режимів харчування, виховання дітей різного віку.

86. Медична документація дошкільних закладів.

87. Особливості розвитку і становлення функцій ендокринної системи в дітей.

88. Діяльність гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи в дітей у різні вікові періоди.

89. Вплив гормонів на зріст дитини в різні вікові періоди. Семіотика уражень ендокринної системи в дітей.

Додаток 4. Перелік питань до диференційованого заліку з педіатрії для студентів III курсу медичного факультету
Додаток 5. Перелік питань до іспиту з факультетської педіатрії для студентів IV курсу медичного факультету
Додаток 6. Перелік питань до іспиту з госпітальної педіатрії для студентів V курсу медичного факультету
ПЕРЕДМОВА
ВІД АВТОРІВ
Розділ 1. МУЗИКА У НАВЧАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ
1.1. Історія проблеми
1.2. Ми перебуваємо в оточенні різних звуків і шумів
1.3. Становлення музикотерапії
1.4. Енергетичний вплив музики
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru