Педіатрія - Тяжка O.B. - Додаток 6. Перелік питань до іспиту з госпітальної педіатрії для студентів V курсу медичного факультету

1. Роль і задачі поліклінічного закладу в системі охорони материнства і дитинства.

2. Організація диспансерного обслуговування дітей, що мають хронічні захворювання.

3. Організація диспансерного обслуговування здорових немовлят.

4. Організація роботи та документація дільничного лікаря-педіатра .

5. Організація роботи та документація кабінету вакцинопрофілактики.

6. Планова вакцинація і календар профілактичних щеплень.

7. Поствакцинальні реакції та ускладнення.

8. Передвакцинальна підготовка дітей із групи ризику.

9. Фенілкетонурія: клінічні прояви, скринінг-діагностика, лікування.

10. Поняття про глікогенози, їх типи, клінічні прояви.

11. Поняття про лізосомні захворювання. Найбільш характерні клінічні прояви при мукополісах ари дозах.

12. Клінічна картина при генетичних порушеннях метаболізму ліпопротеїнів у дітей.

13. Основні клінічні симптоми захворювань, пов'язаних зі змінами обміну ліпідів (захворювання Тея-Сакса, Гоше).

14. Муковісцидоз у дітей: успадкування, причини розвитку.

15. Муковісцидоз у дітей: клінічні прояви, ускладнення.

16. Діагностика муковісцидозу в дітей.

17. Лікування муковісцидозу.

18. Вузликовий періартеріїт у дітей: етіологія і патогенез.

19. Вузликовий періартеріїт у дітей: клінічна картина, найбільш поширені клінічні симптоми.

20. Вузликовий періартеріїт у дітей: лікування, прогноз.

21. Методи діагностики спадкових захворювань. Показання до генетичного консультування.

22. Хвороба Дауна: етіологія, патогенез, клініка, прогноз.

23. Синдром Шерешевського-Тернера: діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

24. Синдром Клайнфельтера: етіологія, патогенез, клініка, прогноз.

25. Класифікаційні форми респіраторних алергозів у дітей.

26. Провідні етіологічні фактори та патогенез респіраторних алергозів у дітей.

27. Клінічна картина алергічного риніту, диференціальна діагностика з ринітом вірусно-бактеріального генезу.

28. Клінічна картина алергічного ларингіту, диференціальна діагностика з ларингітом вірусно-бактеріального генезу.

29. Клінічна картина алергічного трахеїту, диференціальна діагностика з трахеїтом вірусно-бактеріального генезу.

80. Клінічна картина алергічного бронхіту, диференціальна діагностика з бронхітом вірусно-бактеріального генезу.

31. Принципи лікування респіраторних алергозів у дітей у фазі загострення, подальша тактика ведення.

32. Прогноз і профілактика респіраторних алергозів у дітей.

33. Найбільш поширені алергічні захворювання травного тракту.

34. Провідні етіологічні фактори та патогенез алергічних захворювань травного тракту в дітей.

35. Клінічна картина алергічних захворювань травного тракту в дітей, диференціальна діагностика із запальними захворюваннями цієї локалізації.

36. Невідкладна терапія алергічних захворювань травного тракту в дітей, подальша тактика ведення.

37. Прогноз і профілактика алергічних захворювань травного тракту в дітей.

38. Провідні етіологічні фактори та патогенез анафілактичного шоку в дітей.

39. Клінічна картина анафілактичного шоку в дітей.

40. Невідкладна терапія дітей з анафілактичним шоком, подальша тактика ведення.

41. Прогноз і профілактика анафілактичного шоку в дітей.

42. Провідні етіологічні фактори та патогенез кропивниці, ангіоневротичного набряку та атопічного дерматиту в дітей.

43. Клінічна картина кропивниці та ангіоневротичного набряку в дітей, варіанти перебігу.

44. Невідкладна терапія при кропивниці та ангіоневротичному набряку в дітей, подальша тактика ведення, протирецидивні заходи.

46. Особливості клінічної картини атопічного дерматиту в дітей раннього і старшого віку.

46. Принципи лікування дітей з атопічним дерматитом у фазі загострення, тактика подальшого ведення.

47. Прогноз і профілактика шкірних алергозів у дітей.

48. Провідні етіологічні фактори та патогенез сироваткової хвороби в дітей.

49. Клінічна картина сироваткової хвороби в дітей, несенсибілізованих і сенсибілізованих до білків крові, лабораторна діагностика.

50. Принципи профілактики сироваткової хвороби в дітей, прогноз захворювання.

51. Етіологія і патогенез первинних імунодефіцити их станів у дітей.

52. Класифікація і частота первинних імунодефіцитних станів.

53. Клініка агаммаглобулінемії (хвороба Брутона) у дітей.

54. Клініка комбінованих імунодефіцитних станів (синдроми Луї-Бар, Віскотта-Олдрича).

55. Імунодефіцитні стани з недостатністю імунних реакцій (системи Т-лімфоцитів).

56. Клінічні прояви вродженої аплазії загруднинної залози (синдром Георге).

57. Недостатність фагоцитозу як прояв первинних імунодефіцитних станів.

58. Недостатність системи комплементу як прояв первинних імунодефіцитних станів.

59. Диференціальна діагностика первинних і вторинних імунодефіцитних станів.

60. Причини розвитку вторинних імунодефіцитних станів, клінічні прояви, імунодіагностика.

61. Показання до проведення поглибленого імунологічного обстеження (клінічні, лабораторні).

62. Замінна та стимулююча терапія при первинних і вторинних імунодефіцитних станах.

63. Профілактика імунодефіцитних станів, прогноз, диспансеризація.

64. Класифікація неревматичних кардитів у дітей.

65. Етіологія і патогенез неревматичних кардитів у дітей.

66. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика неревматичних кардитів у дітей з гострим перебігом.

67. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика неревматичних кардитів у дітей з підгострим перебігом.

68. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика неревматичних кардитів у дітей з хронічним перебігом.

69. Ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідлера: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

70. Вроджені (ранні та пізні) кардити в дітей: клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

71. Наслідки та ускладнення неревматичних кардитів у дітей.

72. Лікування неревматичних кардитів у дітей.

73. Прогноз і профілактика неревматичних кардитів у дітей.

74. Класифікація аритмій у дітей.

75. Синусова тахікардія і брадикардія в дітей: етіологія, клініка, діагностика, лікарська тактика.

76. Екстрасистолія у дітей: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікарська тактика.

77. Пароксизмальна тахікардія у дітей: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікарська тактика.

78. Миготлива аритмія у дітей: етіологія, клініка, патогенез, клініка, діагностика, лікарська тактика.

79. Принципи лікування аритмій у дитячому віці.

80. Прогноз і профілактика аритмій у дітей.

81. Поняття про вегетативну дисфункцію у дітей, частота в структурі захворювань дитячого віку, прогноз.

82. Провідні етіопатогенетичні фактори розвитку вегетативних дисфункцій у дітей.

83. Класифікація вегетативних дисфункцій у дітей.

84. Нейроциркуляторна дисфункція в дітей: варіанти перебігу, клініка, діагностика.

85. Вегетосудинна дисфункція в дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностика.

86. Вегетовісцеральна дисфункція в дітей: клінічні варіанти пере бігу, діагностика.

87. Пароксизмальна вегетативна недостатність у дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностика.

88. Показники оцінки стану вегетативного гомеостазу в дітей, методи визначення.

89. План обстеження дитини з вегетативною дисфункцією.

90. Клінічні ознаки ваготонії в дітей.

91. Клінічні симптоми симпатикотонії в дітей.

92. Принципи лікування вегетативних дисфункцій у дітей.

93. Етіопатогенез вроджених вад серця в дітей, поширеність, прогноз.

94. Класифікація вроджених вад серця в дітей.

95. Дефект міжпередсердної перегородки: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

96. Дефект міжшлуночкової перегородки: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

97. Відкрита артеріальна протока: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

98. Стеноз устя легеневої артерії: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

99. Тетрада Фалло: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

100. Транспозиція магістральних судин: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

101. Стеноз устя аорти: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

102. Коарктація аорти: особливості гемодинаміки, клініка, діагностика, принципи лікування.

103. Тактика ведення дітей із вродженими вадами серця.

104. Вади тристулкового клапана серця в дітей: причини формування, клініка, діагностика, лікарська тактика.

105. Етіологія і патогенез дифузних хвороб сполучної тканини в дітей.

106. Етіологія і патогенез ювенільного ревматоїдного артриту в дітей.

107. Клініко-анатомічна характеристика ювенільного ревматоїдного артриту в дітей.

108. Основні діагностичні критерії ювенільного ревматоїдного артриту в дітей.

109. Особливості суглобового синдрому при ювенільному ревматоїдному артриті в дітей, диференціальна діагностика з артритами іншого генезу.

110. Основні принципи лікування ювенільного ревматоїдного артриту в дітей.

111. Основні клінічні симптоми системного червоного вовчаку в дітей.

112. Основні критерії діагностики системного червоного вовчаку в дітей.

113. Лабораторна діагностика системного червоного вовчаку та ювенільного ревматоїдного артриту.

114. Основні принципи лікування системного червоного вовчаку.

115. Основні клінічні симптоми системної склеродермії.

116. Клініка, діагностика дерматоміозиту в дітей.

117. Особливості ураження шкіри та м'язів при дерматоміозиті, склеродермії, системному червоному вовчаку в дітей.

118. Основні принципи лікування дерматоміозиту і склеродермії в дітей.

119. Диспансеризація, тактика ведення дітей з дифузними хворобами сполучної тканини.

120. Прогноз і профілактика дифузних хвороб сполучної тканини.

121. Етіологія, клініка, діагностика набутих апластичних анемій.

122. Клініко-лабораторна діагностика анемії Фанконі, принципи лікування.

123. Клініко-лабораторна діагностика анемії Блекфена-Даємонда, принципи лікування.

124. Принципи лікування набутих форм апластичних анемій.

125. Анемія Мінковського-Шоффара: успадкування, клініка.

126. Анемія Мінковського-Шоффара: діагностика, лікування.

127. Класифікація гемолітичних анемій.

128. Діагностика та принципи лікування аутоімунної гемолітичної анемії.

129. Клініка і методи діагностики гемоглобінопатій, лікування.

130. Клініко-лабораторні ознаки гемолізу.

131. Клініко-лабораторна діагностика жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених.

132. Принципи лікування жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених.

133. Клініка, діагностика, лікування хронічного мієлолейкозу.

134. Клінічні прояви гострого лімфобластного лейкозу в дітей.

135. Класифікація гострих лейкозів у дітей, методи лабораторної діагностики.

136. Диференціальна діагностика гострого лейкозу.

137. Принципи лікування гострого лейкозу, супроводжувальна терапія.

138. Клінічні ознаки лімфогранулематозу.

139. Методи діагностики лімфогранулематозу.

140. Клінічні стадії лімфогранулематозу, принципи терапії.

141. Диференціальна діагностика лімфогранулематозу і лімфаденопатій різної етіології.

142. Неходжкінські лімфоми: особливості клінічного перебігу, діагностика, принципи терапії.

143. Геморагічна хвороба новонароджених: етіологія, клініка, діагностика, лікування.

144. Етіологія, патогенез, клінічні форми геморагічного васкуліту.

145. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика шкірної форми геморагічного васкуліту.

146. Принципи терапії геморагічного васкуліту залежно від ступеня тяжкості.

147. Диференціальна діагностика абдомінальної форми геморагічного васкуліту та гострої хірургічної патології, принципи лікування.

148. Основні принципи профілактики рецидивів геморагічного васкуліту.

149. Етіологія, патогенез, класифікація тромбоцитопеній, клінічні прояви.

160. Неонатальні тромбоцитопенії: клініка, діагностика, лікування.

151. Клініко-лабораторна діагностика тромбоцитопенічної пурпури.

152. Принципи лікування тромбоцитопеній, показання до спленектомії.

153. Диференціальна діагностика тромбоцитопеній.

154. Тромбоцитопатії: етіологія, клініка, діагностика, принципи лікування.

155. Види гемофілій, тип успадкування, методи діагностики.

156. Клінічні прояви гемофілії А в різні вікові періоди.

157. Лікування гемофілій різних видів. Професійна орієнтація.

158. Етіологія, клініко-лабораторна діагностика синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

159. Принципи лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові залежно від стадії процесу.

160. Лейкемоїдні реакції: етіологія, діагностика, лікування.

161. Поняття "новонароджена дитина". Класифікація відповідно до терміну гестації.

162. Функціональні та анатомо-фізіологічні особливості недоношених дітей. Ступені недоношеності за масою тіла і гестаційним віком.

163. Підперіоди перинатального періоду. Основні напрямки зниження рівня перинатальної смертності в сучасних умовах розвитку перинатології.

164. Схема первинної реанімації новонародженого.

165. Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар.

166. Гемолітична хвороба новонароджених. Патогенетичні ланки розвитку.

167. Основні клініко-лабораторні критерії гемолітичної хвороби новонароджених, варіанти перебігу, принципи невідкладної терапії.

168. Показання до проведення операції замінного переливання крові при гемолітичній хворобі новонароджених.

169. Антенатальна діагностика гемолітичної хвороби новонароджених. Форми гемолітичної хвороби відповідно до класифікації.

170. Консервативні методи лікування гемолітичної хвороби новонароджених. Показання до призначення і методи інфузійної терапії.

171. Профілактика гемолітичної хвороби новонароджених.

172. Поняття "респіраторний дистрес-синдром", особливості в недоношених дітей. Варіанти пневмопатій у недоношених.

173. Асфіксії новонароджених. Антенатальні та інтранатальні причини асфіксії.

174. Ступені тяжкості асфіксії новонароджених і критерії її діагностики за шкалою Апгар.

175. Основні положення комплексної терапії пневмопатій у недоношених дітей і при асфіксіях новонароджених.

176. Мелена новонароджених: клінічні прояви, діагностика, напрямки невідкладної терапії.

177. Геморагічна хвороба новонароджених: патогенез, клініко-лабораторні ознаки, критерії діагностики.

178. Принципи лікування геморагічної хвороби новонароджених.

179. Затримка внутрішньоутробного розвитку: причини, які обумовлюють розвиток цієї патології.

180. Основні форми затримки внутрішньоутробного розвитку відповідно до класифікації, їх характерні ознаки.

181. Клінічна характеристика новонародженого із затримкою внутрішньоутробного розвитку.

182. Рекомендації по вигодовуванню та догляду за дитиною із затримкою внутрішньоутробного розвитку.

183. Профілактика затримки внутрішньоутробного розвитку.

184. Пологова травма. Причини розвитку пологового травматизму.

185. Шляхи профілактики пологового травматизму.

186. Основні прояви пошкодження шкіри та підшкірної жирової клітковини в новонароджених, принципи лікування.

187. Кефалогематома новонародженого: діагностика, диференціальні ознаки кефалогематоми та пологової пухлини, лікарська тактика.

188. Перелом ключиці в новонароджених: діагностика, тактика лікування і рекомендації по догляду за дитиною.

189. Види пошкоджень скелета у новонароджених. Ургентна допомога при переломах плечової кістки, стегна.

190. Пошкодження периферичної нервової системи у новонароджених. Клінічні ознаки парезу лицевого нерва, лікувальна тактика.

191. Пошкодження плечового сплетення у новонароджених. Клінічна картина верхнього парезу Ерба-Дюшена. Тактика лікування в період новонародженості.

192. Пошкодження плечового сплетення у новонароджених. Нижній парез Дежерін-Клюмпке, клінічна картина.

193. Диференціальна діагностика верхнього і нижнього парезів плечового сплетення у новонароджених. Принципи терапії.

194. Внутрішньочерепні крововиливи у новонароджених: етіологія, основні види.

195. Внутрішньочерепні крововиливи у новонароджених: клініка, діагностика, напрямки патогенетичної терапії.

196. Гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи після перенесеної внутрішн ьоутробної гіпоксії та асфіксії новонародженого: клініка, діагностика, віддалені наслідки.

197. Принципи лікування гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи після перенесеної внутрішньоутробної гіпоксії та асфіксії новонародженого.

198. Підперіоди перинатального періоду, їх характеристики. Значення цього періоду для здоров'я дитини.

199. Основні напрямки зниження перинатальної смертності в сучасних умовах розвитку перинатології.

200. Схема первинної реанімації новонародженого.

201. Цукровий діабет: визначення захворювання, тип перебігу в дітей, етіологія, патогенез.

202. Особливості перебігу цукрового діабету в дітей.

203. Клініко-лабораторні критерії діагностики цукрового діабету в дітей.

204. Критерії діагностики цукрового діабету та порушення толерантності до глюкози (за даними ВООЗ).

205. Стандартний глюкозотолерантний тест: показання до призначення, методика проведення, оцінка результатів.

206. Ускладнення цукрового діабету в дітей.

207. Диференціальна діагностика цукрового діабету із захворюваннями, для яких характерна поліурія.

208. Диференціальна діагностика цукрового діабету з іншими видами глюкозурій.

209. Принципи терапії цукрового діабету, вимоги до дієтотерапії.

210. Принципи інсулінотерапії цукрового діабету в дітей.

211. Ускладнення інсулінотерапії при цукровому діабеті.

212. Ознаки компенсації цукрового діабету в дітей.

213. Гіпоглікемічний стан (кома): причини розвитку, клініка, діагностика, терапія.

214. Діабетичний кетоацидоз: причини розвитку, клініко-лабораторна характеристика стадій.

215. Терапевтичні заходи при діабетичному кетоацидозі в стадії пре коми та коми.

216. Головні форми затримки росту в дітей, причини їх розвитку, тактика лікаря при виявленні дитини із затримкою росту.

217. Конституційна затримка росту в дітей: клініка, терапія.

218. Диференціальна діагностика конституційної форми затримки росту з іншими формами нанізму.

219. Основні форми високорослості в дітей: клінічна картина, диференціальна діагностика.

220. Гостра недостатність надниркових залоз: причини розвитку, клініка, діагностика.

221. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена: причини розвитку, клініка, терапія.

222. Гіпотиреоз: етіологія, патогенез, форми, клініка.

223. Вроджена форма гіпотиреозу: етіологія, клініко-діагностичні критерії, терапія.

224. Дифузний токсичний зоб: клініко-діагностичні критерії.

225. Дифузний токсичний зоб: диференціальна діагностика, лікування, прогноз.

226. Основні форми дифузного токсичного зоба, етіологія, клініка.

227. Гострий гнійний тиреоїдит: етіологія, клініка, лікування.

228. Підгострий тиреоїдит: етіологія, клініка, терапія.

229. Хронічний аутоімунний тиреоїдит: етіологія, патогенез, особливості перебігу в дітей, терапія.

230. Передчасний статевий розвиток у дітей: форми, патогенез, клініка, лікарська тактика.

231. Принципи регідратаційної терапії при діабетичному кетоацидозі різного ступеня тяжкості.

232. Ожиріння в дітей: класифікація, клініка, лікування, прогноз.

233. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції в дітей.

ПЕРЕДМОВА
ВІД АВТОРІВ
Розділ 1. МУЗИКА У НАВЧАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ
1.1. Історія проблеми
1.2. Ми перебуваємо в оточенні різних звуків і шумів
1.3. Становлення музикотерапії
1.4. Енергетичний вплив музики
1.5. Стимулюючий і оздоровчий вплив музики на організм людини
1.6. Оздоровчий вплив церковного дзвону
1.7. Сила слова в енергії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru