Педіатрія - Тяжка O.B. - Додаток 5. Перелік питань до іспиту з факультетської педіатрії для студентів IV курсу медичного факультету

1. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів.

2. Структура захворюваності дітей залежно від віку.

3. Діагностичні критерії алергічного діатезу.

4. Особливості вигодовування дітей з алергічним діатезом.

5. Профілактика трансформації алергічного діатезу в захворювання. Професіональна орієнтація такого хворого.

6. Поняття про лімфатичний діатез, діагностичні критерії.

7. Особливості вигодовування при різних варіантах лімфатичного діатезу.

8. Поняття про нервово-артритичний (сечокислий) діатез, діагностичні критерії.

9. Особливості вигодовування при нервово-артритичному діатезі, профілактика трансформації діатезу в захворювання.

10. Прогноз діатезів у дітей.

11. Причини розвитку рахіту в дітей, патогенез захворювання.

12. Клінічні симптоми рахіту залежно від ступеня тяжкості.

13. Особливості біохімічних, гематологічних, рентгенологічних змін при рахіті залежно від ступеня тяжкості захворювання.

14. Анте- і постнатальна профілактика рахіту, терапія залежно від стадії і ступеня тяжкості.

16. Гіпервітаміноз Б: клініка, лікування, профілактика, наслідки захворювання.

16. Рахітоподібні захворювання: основні клінічні прояви.

17. Спазмофілія: клінічні синдроми латентної та маніфестної форм.

18. Лабораторна діагностика спазмофілії, принципи терапії, профілактика.

19. Диференціальна діагностика спазмофілії з іншими захворюваннями, які супроводжуються судомними станами.

20. Класифікація дефіцитних анемій, частота, поширеність залежно від віку.

21. Причини дефіцитних анемій у дітей різного віку. Клініко-лабораторна діагностика.

22. Принципи профілактики та терапії дефіцитних анемій.

23. Етіологія і клінічні симптоми аліментарної диспепсії. Принципи лікування.

24. Диференціальна діагностика функціональних та інфекційних гострих захворювань травної системи в дітей раннього віку.

25. Пілороспазм і пілоростеноз, диференціальна діагностика, методи терапії.

26. Дискінезії та дисфункції травної системи в дітей раннього віку.

27. Халазія та ахалазія, диференціальна діагностика з кишковими інфекціями, запальними процесами (езофагіт, гастродуоденіт, ентероколіт).

28. Клініко-лабораторні симптоми мальабсорбції, харчової алергії.

29. Поняття про кишковий дисбактеріоз, етіологія, клініка, діагностика, лікування.

30. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку, класифікація.

31. Етіологічні фактори постнатальних дистрофій.

32. Провідні причини розвитку пренатальних дистрофій.

33. Діагностичні критерії дистрофій пренатального походження. Методи лікування.

34. Клінічні ознаки гіпотрофії І ступеня, принципи лікування.

35. Клінічні ознаки гіпотрофії II ступеня, принципи лікування.

36. Клінічні ознаки гіпотрофії III ступеня, принципи лікування.

37. Клінічні ознаки паратрофії, методи лікування.

38. Основні принципи терапії дистрофій.

39. Етіологія, патогенез квашіоркору і маразму як особливих форм хронічних розладів харчування в дітей.

40. Особливості епідеміології та патогенезу ГРВІ в дітей.

41. Клінічні прояви й особливості перебігу ГРВІ в дітей залежно від етіологічного фактора.

42. Методи специфічної діагностики ГРВІ.

43. Основні принципи терапії та профілактики ГРВІ в дітей. Показання до госпіталізації.

44. Найчастіші ускладнення ГРВІ, принципи лікування невідкладних станів.

45. Гострі бронхіти: клінічні форми, діагностика, принципи терапії.

46. Гострий бронхіоліт: клініка, діагностика, лікування.

47. Етіологічна структура, патогенез і класифікація пневмоній у дитячому віці.

48. Клінічні особливості перебігу пневмоній у дітей раннього і старшого віку.

49. Клінічні ознаки вогнищевої пневмонії. 60. Клінічні ознаки крупозної пневмонії.

51. Клінічні ознаки сегментарної пневмонії.

52. Особливості клініки та діагностики інтерстиціальної пневмонії.

53. Особливості клініки та лікування пневмоній, спричинених рідкісними інфекційними агентами (мікоплазмою, хламідіями, пневмоцистами, цитомегаловірусами).

54. Клінічні ознаки та оцінка ступенів дихальної недостатності в дітей грудного віку.

55. Особливості перебігу пневмоній у дітей з алергічними діатезами.

56. Диференціальна діагностика гострих бронхітів і пневмоній у дітей грудного віку.

57. Основні принципи комплексного лікування пневмоній у дітей грудного і раннього віку.

58. Особливості антибактеріальної терапії пневмоній у дітей грудного і раннього віку.

59. Показання до кортикостероїдної та інфузійної терапії при пневмоніях.

60. Профілактика пневмоній у дитячому віці.

61. Затяжні, рецидивуючі та хронічні бронхолегеневі захворювання. Поширеність і причини формування.

62. Класифікація хронічних неспецифічних легеневих захворювань.

63. Фактори, які сприяють формуванню хронічних неспецифічних легеневих захворювань.

64. Класифікація хронічних неспецифічних захворювань легень.

65. Особливості клінічних ознак хронічного бронхіту в дітей.

66. Основні клінічні симптоми бронхоектатичної хвороби в дітей.

67. Клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики хронічних неспецифічних захворювань легень у дітей.

68. Основні принципи лікування хронічних неспецифічних захворювань легень у дітей у фазі загострення.

69. Принципи лікування хронічних неспецифічних захворювань легень у дітей у фазі ремісії.

70. Профілактика хронічних бронхолегеневих захворювань у дітей.

71. Етіологія і патогенез бронхіальної астми в дітей.

72. Класифікація бронхіальної астми в дітей.

73. Особливості клінічної картини бронхіальної астми в дитячому віці.

74. Діагностичні критерії бронхіальної астми.

75. Невідкладна терапія нападу бронхіальної астми в дітей.

76. Принципи протирецидивного лікування бронхіальної астми.

77. Профілактика бронхіальної астми в дітей.

78. Етіологія, патогенез і класифікація ревматизму.

79. Основні клінічні критерії ревматизму в дітей.

80. Сучасні особливості перебігу ревматизму в дитячому віці.

81. Клінічні прояви хореї в дітей.

82. Можливі варіанти ураження серця в дітей при ревматизмі.

83. Диференціальна діагностика ревматизму в дітей з інфекційно-алергічним міокардитом.

84. Принципи лікування активної фази ревматизму.

85. Первинна і вторинна профілактика ревматизму.

86. Сучасний погляд на етіологію і патогенез хронічного гастриту, гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.

87. Клінічні прояви хронічного гастриту в дітей.

88. Діагностика і диференціальна діагностика хронічного гастриту і гастродуоденіту в дітей.

89. Принципи лікування хронічного гастродуоденіту в дітей.

90. Клінічна картина виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Методи діагностики.

91. Особливості перебігу виразкової хвороби в дітей, можливі ускладнення.

92. Особливості терапії виразкової хвороби в дітей.

93. Гострий панкреатит: етіологія, клініка, діагностика, принципи лікування.

94. Порушення функції підшлункової залози при гастроентерологічній патології в дітей.

96. Структура захворювань біліарної системи в дітей.

96. Типи дискінезій і їхня роль у розвитку хронічних захворювань біліарної системи.

97. Клінічні картина, діагностика, диференціальна діагностика дискінезій і холецистохолангітів.

98. Лікування дискінезій, гострих і хронічних холецистохолангітів.

99. Профілактика захворювань травної системи в дітей.

100. Класифікація хронічних гепатитів, етіологічні фактори, які сприяють розвитку захворювань.

101. Основні клінічні та біохімічні ознаки, особливості перебігу різних форм хронічних гепатитів.

102. Лікування різних форм хронічних гепатитів.

103. Лямбліоз у дітей: патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

104. Гельмінтози в дітей: ентеробіоз, аскаридоз, трихоцефальоз, тенідіоз. Патогенез, клініка, лікування, профілактика.

105. Етіологія гострого і хронічного пієлонефриту.

106. Клінічні ознаки пієлонефриту в дітей грудного і молодшого віку.

107. Особливості клініки при первинному та вторинному (обструктивному) пієлонефриті.

108. Клініко-лабораторна діагностика, інструментальні методи дослідження при пієлонефриті. Диференціальна діагностика пієлонефриту і гломерулонефриту.

109. Основні принципи лікування пієлонефриту в дітей.

110. Тактика лікаря при ізольованому сечовому синдромі.

111. Етіологія і патогенез гломерулонефриту.

112. Класифікація первинного гломерулонефриту. Співвідношення клінічної симптоматики та морфологічних змін.

113. Основні клінічні симптоми та синдроми при гломерулонефриті.

114. Особливості гломерулонефриту в дітей.

115. Критерії, які свідчать про перехід гломерулонефриту в хронічну форму.

116. Основні принципи лікування гломерулонефриту в дітей в стаціонарі залежно від форми захворювання.

117. Етапне лікування, принципи диспансеризації дітей, хворих на гломерулонефрит.

118. Прогноз, методи профілактики гострого гломерулонефриту.

119. Критерії оцінки стану функції нирок при гломерулонефриті, поняття про гостру та хронічну ниркову недостатність.

120. Інтерстиціальний нефрит, токсико-алергічні нефропатії. Клініко-лабораторні критерії діагностики.

121. Показання до санаторно-курортного лікування в педіатрії.

122. Принципи організації в поліклініці реабілітації дітей, які перенесли захворювання дихальної, серцево-судинної, травної, сечової та інших систем.

123. Показання до консультації дітей у спеціалізованих центрах, обґрунтування необхідності госпіталізації.

Примітка: питання 16, 17,19, 39, 53, 83,103,104,119,121 вивчаються самостійно.

Додаток 6. Перелік питань до іспиту з госпітальної педіатрії для студентів V курсу медичного факультету
ПЕРЕДМОВА
ВІД АВТОРІВ
Розділ 1. МУЗИКА У НАВЧАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ
1.1. Історія проблеми
1.2. Ми перебуваємо в оточенні різних звуків і шумів
1.3. Становлення музикотерапії
1.4. Енергетичний вплив музики
1.5. Стимулюючий і оздоровчий вплив музики на організм людини
1.6. Оздоровчий вплив церковного дзвону
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru