Стимуляція здоров'я та інтелекту - Чепига М.П. - 1.7. Сила слова в енергії

Коли ми вимовляємо слово, то вкладаємо в нього той зміст, який воно означає, і не задумуємося над тим, що творимо певне звукосполучення. "Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог" (Євангеліє від Іоанна, 1:1). Весь світ був із Слова і Словом створений. Бог заклав у людину здатність творити Словом. Ключ до цієї творчості відомий утаємниченим, які могли за допомогою звука створювати і руйнувати, керувати матерією. Існує гіпотеза, що єгипетські піраміди були побудовані саме таким чином. Останнім часом з'явились повідомлення, що існували цілі цивілізації, технології яких були основані винятково на здатності керувати звуком. У наш час таємниці роботи зі звуком оберігаються в Індії і Тібеті.

Лінгвісти з Московського НДІ мовознавства разом із біологами провели низку цікавих досліджень. Зокрема, коли проклинати (клясти) рослину, то у її клітинах рвуться ланцюги ДНК, розпадаються хромосоми і порушується порядок генів - з'являються мутації. Результати не залежать від гучності звуку. Існують припущення, що погане слово може змінити і структуру води: вона набуває шкідливих властивостей. Від душі сказане слово створює із молекул води структури, подібні до ДНК. Іноді сила доброго побажання може нейтралізувати прокляття.

Ми можемо мовними (словесними) погрозами приректи людину на біду, особливо, коли вона пов'язана з нами енергетично, як мама з дитиною. За народним повір'ям, анафема може зберігати свою силу навіть 7 років, перш ніж покарає адресата.

Кожному звуку відповідає своє резонуюче значення, як квітці - запах. Деякі дослідники вважають, що звук "А" - добрий, "Ж"- поганий і сильний, "Щ" - гарячий тощо. Наші звуки, виявилося, є кусючими, кислими... і навіть з колючками. Психолінгвісти присвятили цьому науковий напрям, який назвали фоно-семантика. Вчені встановили закономірності впливу звуків на людей залежно від їх віку, професії, статі. На жінок, наприклад, особливо впливають слова, в яких нагромаджується звук "М" і "П", а часте вживання звуку "Й" збуджуюче впливає на чоловіків. Звук "Р" провокує сліпу руйнівну активність.

Цікавим є наше ім'я - це закодований замок від теплиці, де плекаються риси нашого характеру. Кожен звук (від вимовленої букви) дає хвильовий імпульс, який впливає на певний ген. А оскільки у людини близько ста рис характеру зумовлені генетично, то люди з однаковими іменами часто мають багато спільних рис. Є думка, що люди з іменами Віталій, Ірина, Марина є одинокими, прагнуть ласки і мріють наблизити кого-небудь до себе. Люди з іменами Олександр, Алла, Тамара відчувають в собі сили перевернути весь світ. Навіть при невеликій частці правди в цих словах - до вибору імен потрібно ставитись серйозніше. Колись називали новонародженого іменем того святого, до дня якого він ближче народився. У цьому, очевидно, є великий сенс.

У молитвах є ідеальні за ритмікою звуки, які резонують з енергетикою людини. На основі лінгвістичного аналізу молитов можна погодитись із твердженням В. Ахромовича [1991] і X. Алієва [1990] про цілющий вплив тексту молитви на фізико-хімічному і психофізіологічному рівнях.

Найчастіше в молитвах зустрічаються такі "звуко-букви" - В, С, Г, Щ, Я, І, які, як відомо, мають свої вібраційні частоти і колір. Зокрема, в молитві "Чесному Хресту" переважає "Б", що відповідає бузковому кольору; в "Пісні Пресвятої Богородиці" зі всіх голосних переважає "О" (жовтий колір).

Загальновизнаним є те, що релігія і самогіпноз взаємопов'язані [Н. Петров, 1986; Е. Рутман, 1990; В. Месінг, 1989; X . Алієв, 1990; В. Ахромович, 1991]. Під впливом наукового прогресу зріс інтерес до молитви, з'явились статті, які пов'язують молитву з проблемами біоенергетики, телепатичного зв'язку і навіть з інопланетянами [Н. Смирнова, 1991; Мартинов, 1990]. Зокрема, болгарський психотерапевт Н. Петров зауважує: "Півтемрява, вогні свічок, спонтанна концентрація свідомості на блискучих культових предметах, розслабляючий вплив музики і повторення одних і тих же слів, запах ладану тощо у багато разів підвищує навіюваність віруючих. Характерною особливістю майже всіх релігій є використання певних жестів, особливі манери вимови, вживання "священних слів" м'якого і розслаблюючого звучання, таких як амінь, аміно, аніда тощо. Все це призводить до створення емоційного контакту між священиком і віруючими".

В. Месінг прямо пов'язує релігійне дійство з гіпнозом. Описуючи феномен молитви, Месінг писав: "Привести себе в гіпнотичний стан - до цього спрямовані прийняті у багатьох релігіях багаторазові повторення простої і короткої молитви, наприклад, "Святий боже, помилуй мене". Коли ця фраза повторюється сотні разів, то наступає гіпнотичний стан".

Різні звуки по-різному впливають на психічні і фізичні структури організму. До таких звуків належать мантри - спеціально підібрані звуки, звукосполучення чи ритмічний текст. Мантри, за визначенням С. Гуревича [1985], - це "спеціальні звукокомплекси, які допомагають фіксувати думки - формули самонавіювання-заклинання у вигляді слів і фраз, пісень і віршів, призначених для максимально глибокого зосередження на конкретній думці чи образі. Мантри рекомендується вимовляти мовою оригіналу: вважається, що вони побудовані на певних комбінаціях звуків, які викликають фізіологічний ефект".

При аналізі мантр і заклинань виявлено загальні закономірності частоти звуко-букв Д, Р, М, X, А, І із характерними вібраційними впливами. Оскільки голосна "А" найчастіше трапляється в групі мантр і заклинань, то можна визначити, що ці тексти забарвлені переважно в яскраво-червоний колір [А. Журавльов, 1974].

Потрібно пам'ятати, що як лікувальні (захисні), так і шкідливі мантри - це одні і ті ж звукові формули, вимовлені із різною орієнтацією - на благо чи на зло.

Цікавими є формули аутотренінгу і гіпнозу. Звуко-буквений склад цих груп має такі відмінності: в формулах гіпнозу міститься більше звуко-букв В, С, С, К', У, І, Н; в формулах аутотренінгу - О, Ю, Я.

У ці тексти автор вкладає різні установки:

- гіпноз змушує людину здійснювати яку-небудь дію;

- аутотренінг змінює ставлення до діяльності.

Слов'янські замовляння (заговори), молитви, заклинання зорієнтовані переважно на голосну "І", а мантри - на голосну "А".

Різновиди мантр:

- безладні співзвуччя, що потребують строгої витримки інтонації та звуку;

- емоційні звертання, у тому числі й молитви, потребують емоційного настрою, а зміст і текст неважливі;

- ментальні мантри - як складні, так і ті, що базуються на простих співзвуччях резонансного вібруючого звука, а також мислеформи, які синхронно впливають на об'єкт;

- звичайна мова.

"Мантра" - це санскритське слово, яке можна порівняти з словом "чари" або "заклинання". Сила звуку в мантрах і піснеспівах використовується з певною метою. Зокрема, для зміни аури людини з лікувальною метою чи для досягнення вищих рівнів свідомості.

Монотонні піснеспіви і мантри викликають зміни в тілі, розумі, емоціях і душі людини. Звук стимулює енергії навколо і всередині неї.

Вібрація мантри чи піснеспіву впливає як очищувальний фактор на енергетичне поле. Цей вплив зумовлюють такі чинники [Т. Ендрюс, 1998]:

- беззаперечна віра людини у магічну силу дійства;

- об'єкт пов'язує певні ідеї зі звуком, який підсилює зміни у його енергетичному полі;

- приховане значення мантри чи піснеспіву діє на ментальне тіло слухача, змінюючи його енергетику;

- звук впливає на ауру, спричиняє у ній певні зміни.

Співуча вимова - це процес звільнення енергії, який надає загадковості і могутності повторенням магічних слів і звуків. Вирішальне значення тут має ритм. Співуча вимова надає мантрам динамічного ефекту. Скільки разів потрібно вимовити мантру, перш ніж вона виявить дію? Звичайно, достатньо повторювати співучу мантру протягом десяти-п'ятнадцяти хвилин, щоб відчути її ефект.

Як користуватися мантрою?
1.8. Лікувальні звуки
1.9. Шкідливий вплив музики (частоти та інтенсивності)
1.10. Як відрізнити добру за впливом музику від поганої
1.11. Музика, яка стимулює навчання
Слухайте музику - розвивайте свій інтелекті!
1.12. Підсвідоме навчання
1.13. Деякі застереження і рекомендації
Розділ 2. ЗАПАХИ У НАВЧАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ
2.1. Історія ароматерапії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru