Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 9.2. Основні функції страхового менеджменту

Функції страхового менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності страхової організації.

Можна означити такі функції страхового менеджменту: ризикова, створення страхових фондів (резервів), заощадження коштів, інвестиційна.

Превентивна (попередження страхового випадку, або зменшення наслідків страхової події).

Ризикова (випадкова) функція.

Страхування завжди прив'язане до ймовірного страхового випадку, тобто страхуванню притаманний випадковий характер відносин. При настанні обумовленого договором або законом страхового випадку страхувач звертається до страхувальника з вимогою відшкодувати наслідки ризику.

Створення страхових фондів (резервів) та їх використання.

Страхування стає можливим, якщо у страхувача є кошти для покриття збитків. Цей капітал створюється з внесків страхувальників, як плата за ризики, що беруть на свою відповідальність страхові компанії.

Страхування передбачає замкнений перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду" утвореного за рахунок страхових внесків. При страхуванні виникають перерозподільні відносини з формування й використання цього фонду. Право на відшкодування збитку мають тільки ті особи, які є учасниками формування страхового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію здійснюється фізичною чи юридичною особами у рамках наявних договорів страхування. Порядок відшкодування збитку визначається страховими компаніями (виходячи з умов договорів страхування) і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності).

Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку* Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи у країні.

Заощадження коштів.

Страхування через функцію формування спеціалізованого страхового фонду виконує заощаджувально-ризикову функцію. Кожен учасник страхового процесу, при страхуванні життя, упевнений в одержанні матеріального забезпечення у разі нещасного випадку і після завершення терміну дії договору. При майновому страхуванні через функцію формування спеціалізованого страхового фонду не тільки розв'язується проблема відшкодування вартості постраждалого майна в межах страхових сум і умов, обговорених договором страхування, але й створюються умови для матеріального відшкодування частини вартості постраждалого майна.

Сприяючи розвитку заощаджувальних видів страхування, держава дає змогу впливати на вирішення соціальних проблем.

Інвестиційна функція.

Через формування страхового фонду розв'язується проблема інвестицій тимчасово вільних засобів у банківські й інші комерційні структури, вкладання коштів у нерухомість, придбання цінних паперів тощо. З розвитком ринку у страхуванні незмінно буде удосконалюватися і розширюватися механізм використання тимчасово вільних засобів. У країнах із розвиненою ринковою економікою страхувачі більшу частину прибутку одержують не від страхової діяльності, а від інвестиційної. Головне завдання для страховиків - збільшення кількості страхувальників і використання зібраної страхової премії для інвестиційної діяльності.

Превентивна функція

(Попередження страхового випадку або зменшення наслідків страхової події) передбачає широкий комплекс заходів, зокрема фінансування тих, що мають запобігати негативним наслідкам страхових випадків, стихійних лих. Сюди ж належить правовий вплив на страхувальника, закріплений в умовах укладеного договору страхування й орієнтований на його дбайливе ставлення до застрахованого майна. З метою реалізації цієї функції страхувач створює особливий грошовий фонд попереджувальних заходів.

В інтересах страхувача здійснити витрати певних коштів на поперед­ження збитку (фінансування протипожежних заходів, встановлення протикрадіжних приладів у автомобілі тощо), що допоможуть зберегти застраховане майно в первісному стані. Витрати страхувача на попереджувальні заходи доцільні, адже дозволяють домогтися суттєвої економії коштів на виплату страхового відшкодування. Джерелом формування фонду превентивних заходів служать відрахування від страхових платежів.

9.3. Класифікація страхування
9.4. Система показників страхової діяльності
9.5. Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльності
Аналіз показників статистики страхової справи
9.6. Управління страховою діяльністю
9.7. Основні поняття страхової діяльності
Розділ 10. Економічна ефективність управління в системі ринкових відносин
10.1. Сутність та значення ефективності в умовах ринкової економіки
10.2. Критерії і показники ефективності управління
10.3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru