Основи менеджменту - Федоренко В.Г.


Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.

У підручнику вказані посилання на різні джерела спеціальної літератури, у яких висвітлені питання з певної теми, а також методичні матеріали, які дозволяють ґрунтовно підготуватись до занять. У кінці книги наводяться термінологічний словник та список використаних і рекомендованих джерел.

Підручник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, менеджерів і підприємців - усіх, хто цікавиться питаннями сучасного менеджменту.

ВСТУП

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Розділ 1. Передумови виникнення і розвиток менеджменту

Розділ 2. Функціональні засади менеджменту

Розділ 3. Організація як об'єкт управління

ЧАСТИНА ІІ. ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті

Розділ 5. Кадровий менеджмент

Розділ 6. Інноваційний менеджмент

Розділ 7. Інвестиційний менеджмент

Розділ 8. Фінансовий менеджмент

Розділ 9. Страховий менеджмент

Розділ 10. Економічна ефективність управління в системі ринкових відносин

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru