Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - 6.3. Технологія діяльності з обдарованими дітьми

Одне із завдань соціально-психологічної служби загальноосвітнього закладу є виявити обдаровану дитину, створити банк даних про обдарованих дітей школи, допомагати учням розв'язувати проблеми, пов'язані з обдарованістю, співпрацювати з педагогічним колективом. У роботі з обдарованою дитиною соціальний педагог повинен знати і уміти:

- виявляти здібності та проводити корекційне виховання;

- визначати особливості взаємин у сім'ї;

- знаходити шляхи порозуміння з обдарованою дитиною;

- налагоджувати зв'язки з батьками;

- здійснювати постійний зв'язок між викладачами;

- здійснювати правовий захист;

- створювати умови для реалізації їх інтересів і здібностей;

- організовувати творчу діяльність у позакласній та позашкільній роботі.

Аби уникнути хаосу в соціально-педагогічній роботі з дітьми, у яких високий рівень здібностей, необхідно у план роботи соціального педагога включати ефективні методи і форми роботи з дітьми, учителями, батьками і спрямовувати їх на вдосконалення середовища, яке має забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу і гармонійного розвитку особистості.

Завдання адміністрації школи, класних керівників, керівників гуртків, секцій, студій, бібліотеки є створити умови для розвитку обдарованої дитини. При цьому вчитель повинен користуватися такими правилами:

- не розхвалювати учня за індивідуальні успіхи, а заохочувати до спільних занять з іншими дітьми;

- не використовувати елементи змагання, адже обдарована дитина буде завжди переможцем;

- не принижувати і не підкреслювати індивідуальної відмінності обдарованої дитини;

ЗРАЗОК ПЛАНУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Робота з учителями:

1. Семінари

2. Тренінги

За планом роботи психологічної служби і школи

Соціальний педагог, заступники директора, керівники м/о

Психолог

2.

Виявлення обдарованих та здібних дітей

Постійно

Соціальний педагог, психолог, учителі

3.

Супровід

Постійно

Соціальний педагог, психолог

4.

Робота з батьками

За планом роботи служби і школи

Соціальний педагог, психолог, адміністрація школи

5.

Інформаційно-методичне забезпечення

Постійно

Соціальний педагог, психолог, адміністрація школи, бібліотекар

У методику соціально-педагогічної діяльності варто включати ефективні методичні прийоми:

- заохочення до спільної діяльності;

- створення атмосфери розкутості;

- поблажливість до можливого безладу;

- схвалення результатів діяльності в певній галузі, для стимулювання бажання випробувати себе в іншій галузі;

- заохочення учнів створити власний проект;

- стимулювання до самостійної роботи;

- надання свободи вибору.

Важливий момент у методиці соціально-педагогічної діяльності займає соціальний захист обдарованих дітей - це насамперед пом'якшення для них негативних наслідків мікросоціуму, створення умов для реалізації їх інтересів і життєво необхідних потреб.

Соціальний захист здійснюється на двох рівнях: місцевому і загальнодержавному і ґрунтується на принципах гуманістичної спрямованості та орієнтації національних та загальнолюдських цінностей.

Загальнодержавний рівень включає такі аспекти здійснення соціально-педагогічного захисту:

- здійснення державної соціальної дитячої політики;

- реалізація спеціальних державно-громадських соціальних дитячих програм як комплексних, так і цільових ;

- удосконалення законодавчого забезпечення і захисту дітей.

На місцевому рівні передбачається створення соціальних служб психолого-педагогічної підтримки і допомоги обдарованим дітям, у яких соціально-педагогічна діяльність буде спрямовуватися у таких напрямках: організація діагностичної, консультативної підтримки; надання матеріальної підтримки і житла; забезпечення необхідним дидактичним матеріалом; перепідготовка педагогічних кадрів і визначення спеціальної оплати вчителям, які працюють з обдарованими дітьми. Метою захисту і підтримки є

- навчання обдарованої дитини навичкам психологічної стійкості у психотравмуючих ситуаціях;

- навчання саморегуляції;

- набуття вміння адаптації у соціально значущому середовищі (сім'я, школа, група ровесників тощо) без зниження потреби в реалізації обдарованості;

- набуття вміння запобігати небезпеці (вживання наркотиків, алкоголю);

- набуття навичок лідерства і спілкування на продуктивному рівні;

- творчий саморозвиток;

- навчання батьків розпізнання небезпеки, яка загрожує обдарованій дитині.

Методика роботи соціального педагога є різноплановою, але підхід до вирішення проблеми - суто індивідуальний. Соціально-педагогічна діяльність має носити поліпрофесійний і поліфункціональний характер. Соціальний педагог має входити до творчих і галузевих груп (лікарів, юристів, психологів, економістів тощо), що сприятиме вирішенню проблем обдарованих дітей

Кожна обдарована чи надзвичайно здібна дитина у школі вимагає від соціального педагога постійного супроводу - це комплексний метод, який забезпечує створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей. Для цього потрібно розробити і впроваджувати соціально-педагогічну програму (проект) супроводу, яка може включати такі розділи:

1. Теоретичне обґрунтування і кінцевий результат реалізації проекту.

2. Концепція, у якій зазначається мета, завдання, умови застосування.

3. Технологічна карта, де визначається покроковий опис супроводу:

- виявлення обдарованих і здібних дітей;

- методична робота з педагогами;

- реалізація програми;

- аналіз результативності навчальних успіхів дитини в урочній діяльності;

- аналіз результативності навчальних успіхів дитини в позауроч-ній діяльності.

4. Способи визначення результату.

5. Переваги індивідуального супроводу.

6. Застереження від помилок.

Методика соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми включає:

1. Виявлення обдарованості дитини.

2. Визначення напрямку обдарованості.

3. Планування роботи згідно виявленого напряму за приблизним зразком:

- корекційне виховання;

- загальна організація діяльності;

- спеціальна організація діяльності;

- організація виховання;

- організація навчання;

- організація діяльності з батьками;

- превентивне виховання.

4. Організація і здійснення запланованої діяльності.

5. Перевірка результативності діяльності.

6. Соціальний контроль і всебічна соціальна підтримка і захист. Отже, соціально-педагогічна діяльність з обдарованою дитиною

повинна спрямовуватися на створення інтересу до шкільного навчання, задоволення потреб дитини у інших пізнавальних запитах, допомогу вчителям у створенні методики навчання і розробки моделі компетентності педагогічних працівників, які працюють з обдарованою дитиною.

ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ'ЯМИ
7.1. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності
7.2. Методики роботи соціального педагога з неблагополучними сім'ями
Освітня соціально-педагогічна допомога
Посередницька соціально-педагогічна допомога
Форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю
ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ГРУПАМИ, ПІДЛІТКОВИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ
8.1. Проблеми підлітків та молоді
8.2. Групи як об'єкт соціально-педагогічної діяльності
Групи агресивної самодіяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru