Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - Групи агресивної самодіяльності

Група - об'єднання людей із спільними інтересами, які впливають один на одного. У групах вони задовольняють потреби у спілкуванні; оволодівають навичками співжиття з іншими людьми; засвоюють певні статеворольові норми поведінки; залучаються до окремих субкультур. Під субкультурою розуміють сукупність специфічних соціально-психологічних ознак, які впливають на стиль життя та мислення окремих груп людей і дозволяють їм усвідомити та утвердити себе як несхожих на інших представників соціуму. Субкультури належать до стилізованих механізмів соціалізації особистості.

У результаті неприйняття підлітками та молоддю молодіжних і економічних реформ, соціальних і духовних цінностей держави, загострення власних проблем, вони почали об'єднуватися в різні групи.

За юридичним статусом групи (об'єднання) поділяються на формальні (офіційно визнані) та неформальні (існують стихійно). Здебільшого неформальні об'єднання з'являються як протест проти існуючих порядків і пошук більш справедливих форм спілкування.

Проаналізувавши причини, через які підлітки та молодь попадає в неформальні групи, учені визначили основні:

- потреба в друзях;

- бажання пізнати незвичайне, у тому числі сучасні течії в мистецтві;

- неуспішність у школі і відчуження від шкільного колективу;

- відсутність інтересу до будь-чого, бездіяльність, байдужість до навчання;

- потреба в емоційних враженнях;

- відсутність індивідуального підходу у школі;

- бездоглядність, самотність, занедбаність, беззахисність;

- оригінальність вражень, отриманих в групі, свобода;

- можливість проявити протест проти чогось;

- недоступність освіти;

- не працевлаштованість та інші;

За соціальною спрямованістю групи поділяються на:

1. Просоціальні. У членів просоціальних субкультур норми поведінки не суперечать загальноприйнятим.

2. Антисоціальні, у яких групова культура протиставлена суспільним нормам, а її носіїв вирізняє деструктивна поведінка, спрямована на руйнацію усталених норм і цінностей суспільного життя.

3. Асоціальні групи, у яких спостерігається трансформація загальнолюдських норм. Для носіїв характерна девіантна поведінка, яка не збігається з соціальними нормами і цінностями, прийнятими у суспільстві. Окрему підгрупу складають криміногенні групи, які об'єднуються за ознакою діяльності, яка носить асоціальний характер. Виділяють три рівні розвитку криміногенних груп.

1. Асоціальні (передзлочинні) групи підлітків з спрямованістю на антисуспільну діяльність. Такі групи виникають за місцем проживайня, для них характерне невизначене проведення вільного часу, асоціальна поведінка: гра в карти, п'янство, дрібні правопорушення. У повному складі члени групи правопорушень не роблять. Для цього у них немає лідера і група не згуртована.

2. Криміногенні групи характеризуються злочинною спрямованістю ціннісних орієнтацій. П'янство, розпуста, корисливість стають нормою. Група переходить до більш значущих для суспільства злочинів. Однак група заздалегідь не готується до злочинної діяльності. Злочинна діяльність не організована.

3. Злочинні групи. У групах спостерігається керівний центр - лідер, існують неписані закони і цінності, санкції. Склад групи постійний, план злочинів розробляється. Члени групи мають холодну зброю і здійснюють крадіжки, пограбування, насильство, розбійні напади.

Своєрідні ознаки субкультури у неформальних об'єднаннях:

- специфічні ціннісні орієнтації та норми поведінки;

- своєрідні захоплення, смаки;

- особливі способи проведення часу;

- жаргони;

- особливості одягу та зовнішності.

Серед дітей нині не модно бути звичайним, потрібно виділятися з натовпу. Позашкільна освіта на даному етапі не знайшла широкого поширення, тому школярі після уроків (поки не бачать батьки) беруть у руки зброю, нишпорять небезпечними місцевостями, імітують недитячі ігри. Існує різноманітна кількість груп, серед яких можна визначити такі.

Групи епатажної самодіяльності. Метою об'єднання в такі групи є належність до елітарної субкультури. Характерними представниками є панки, мажори, попери, байкери, готи, Емо.

Панки відзначаються півнячими зачісками (ірокезами), розмальованим волоссям у різний колір, шкіряним піджаком на голому тілі, грубим жаргоном, викликаючою поведінкою.

Байкери їздять на мотоциклах без глушників, на великій швидкості, здебільшого вночі, не мають прав на водіння.

Мажори носять одяг однієї з іноземних країн, їздять на дорогих автомашинах, люблять швидку їзду, проводять активний спосіб життя.

Попери підкреслюють зневажливе ставлення до оточуючих, блокують активну діяльність.

Угрупування Емо об'єднує дітей, які не бояться смерті і нехтують правилами. їх можна впізнати за чорно-рожевою гамою одягу і обов'язковою гривкою на чолі. Емо - від слова "емоція". Це ті, хто не криється у своїх почуттях, вони сміються і плачуть голосно. Головна небезпека чорно-рожевих підлітків - культ самогубства. Діти цього навіть не приховують. Дорослі Емо доводять самогубство до кінця.

Групи культурної самодіяльності. Спрямовані на створенні нових художніх цінностей. Найбільшого поширення отримали хіпі, музиканти, які створюють музику на комп'ютері, рокери (бітломани, мракобі-лі, хардрокери, металісти, брейкери), металісти - прихильники металевого року поділяються на: важкий металевий рок (хеві метал рок), чорний металевий рок (блек метал рок), швидкісний металевий рок (спід метал рок), які сповідують культ сатани, закликають до насилля, жорстокості, кібер-панки - люди, які захоплені комп'ютерами.

Члени групи хіпі мають інтерес до джинсового одягу. Вони носять довге волосся на прямий проділ, тонку пов'язку на чолі. В основі їх філософії лежить внутрішня свобода, незалежність від суспільства. Проповідують пацифізм, виступають проти служби в армії, вірять в медитацію. їх одяг і поведінка пояснюється бажанням не відриватися від природи.

Групи соціальної самодіяльності. Діяльність таких груп спрямована на розв'язання соціальних проблем - екологісти, екокультуристи, етнокультуристи, групи взаємної підтримки, інтернаціоналісти та ін.

Групи політичної самодіяльності - політичні клубі, фонди соціальних ініціатив. Діяльність спрямована на зміну політичної ситуації і політичних умов в країні.

Групи агресивної самодіяльності

Спортивні фанати - група людей, які об'єднуються за шануваль-ними ознаками до гравців футболу.

Правоекстремісти - неофашисти, копіюють образ Гітлера, мають реакційні погляди.

Лівоекстремісти - прихильники радянських політичних діячів.

Графіті. Представники цієї групи зображають певні символи, висловлювання на стінах будинків, парканах, у ліфтах де інде. Таким чином вони висловлюють протест проти певних соціальних норм, окремих людей, а також самоутверджуються шляхом символічної ідентифікації з улюбленими спортивними командами, музичними групами або течіями.

Соціальному педагогу при роботі з такими підлітками та молоддю потрібно знати особливості кожної групи, кожного члена. Необхідно зібрати дані про існуючі групи в мікросередовищі, встановити хто входить до їх складу, з'ясувати інтереси, їх культурний рівень, ідеали, переконання, бажання, дізнатися структуру групи, правила прийому до неї, характер лідерства, стосунки між членами.

8.3. Методика соціально-педагогічної роботи з групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями
Схема вивчення дитини
Паспорт неформальної підліткової групи
ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ І ПІДЛІТКІВ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
9.1. Фактори формування проблем людини
9.2. Види психічних станів
9.3. Технологія кризового втручання
9.4. Методи розв'язання конфліктів
Модель розв 'язання конфлікту
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru