Теорія і методика виховання - Омеляненко В.Л. - Особливості молодших підлітків флегматичного типу

1. Частіше за інших схильні до впертості як засобу самоутвердження, якщо в їх розпорядженні немає інших засобів поліпшення свого стану в колективі однолітків і в сім'ї; до того ж для них характерна стійка впертість, що виявляється в агресивно-наступальній формі.

2. Рідко виступають в ролі знаряддя чужої волі. У своїх вчинках вони керуються як доводами розуму, так і власними бажаннями.

3. У представників цього типу темпераменту спостерігається критичність мислення.

4. Підліток може виявляти негативізм, якщо на шляху його прагнення задовольнити свої потреби ставляться перепони.

6. Властиві спалахи афекту.

в. Дещо складно піддаються вихованню в них відповідального ставлення до справи.

7. Не схильні до усамітнення. Вони товариські і навіть нав'язливі.

8. Схильні переоцінювати себе.

9. Домагання холериків мають нав'язливий характер.

10. Холерик-підліток є верховодом у дружбі й не приховує своїх претензій на керівне становище.

11. Під час конфлікту поводяться агресивно. Конфлікт за їх участі характеризується стійкістю.

12. Самооцінка досить стійка.

13. Холерик не виявляє байдужості до власних недоліків: переважно він бравує ними, інколи — приховує.

14. Можливий "смисловий бар'єр".

15. Здатні реалізовувати у своїй поведінці певні настанови.

16. Не характеризуються навіюваністю.

Особливості молодших підлітків сангвінічного типу

1. Не схильні до впертості. Ситуативна впертість у них виявляється рідко, але має агресивно-наступальний характер.

2. Підліток-сангвінік найчастіше виступає знаряддям чужої волі. Якщо ж він сам визначає напрям своєї поведінки, то керується при цьому лише власними бажаннями.

3. Схильні до критицизму.

4. Не вирізняються хворобливо розвиненим самолюбством.

б. Не схильні до проявів афективної поведінки.

6. Дуже рідко вдаються до негативізму як засобу самоутвердження в колективі.

7. З великими труднощами піддаються вихованню в них відповідального ставлення до дорученої справи.

8. Підлітки-сангвініки пе вразливі.

9. Не виявляють схильності до усамітнення.

10. Схильні переоцінювати свої можливості.

11. Свої домагання виявляють в активній формі.

12. Для них не характерний внутрішній конфлікт.

13. Досить часто беруть участь у конфліктах з однолітками, виявляють агресивність, але в цьому процесі стійкість не проглядається.

14. Самооцінка не стійка.

15. Схильні бравувати недоліками.

16. Відзначаються хвалькуватістю.

17. Якщо підліток-сангвінік верховодить у товаришуванні, то не приховує своїх домагань на керівне становище.

18. Для сангвініка немає настанов у поведінці.

19. Легко піддаються навіюванню.

20. Схильні грати в класному колективі роль "блазня".

Особливості молодших підлітків флегматичного типу

1. Не вдаються до впертості, якщо справа стосується навіть самоутвердження.

2. Часто виступають у ролі знаряддя чужої волі.

3. Легко дисциплінуються: вони переважно належать до "благополучних дітей".

4. Не схильні до прояву самолюбства, б. Не виявляють негативізму.

6. Не схильні до афективних учинків.

7. Досить відповідально ставляться до виконання доручень.

8. Не схильні до хвалькуватості.

9. Найменш сприйнятливі до схвалень і покарань.

10. Властива витримка. Уникають участі в конфліктах.

11. Частина флегматиків схильна до усамітнення.

12. Не притаманний внутрішній конфлікт.

13. Самооцінка флегматика не стійка.

14. Виявляють байдужість до власних недоліків.

15. У товаришуванні, колективних справах не виявляють зверхності.

16. У підлітка-флегматика не спостерігається "смисловий бар'єр".

17 Не імпонує роль класного "блазня".

Особливості молодших підлітків меланхолічного тину
Дитина-холерик
Дитина-сангвінік
Дитина-флегматик
Дитина-меланхолік
2.2. Завдання всебічного гармонійного розвитку особистості в умовах полікультурної освіти
2.3. Концепції виховання
2.4. Закономірності виховного процесу
Єдність і взаємозумовленість біологічних і соціальних чинників у процесі розв'язання завдань всебічного гармонійного розвитку особистості.
Пріоритет загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей у змісті виховання.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru