Національна безпека України - Ліпкан В.А. - 4. Політика національної безпеки Франції

У Франції, як і в Німеччині та Китаї, відсутній єдиний документ, в якому регулюються питання забезпечення національної безпеки, у такому вигляді як він існує, наприклад в Монголії та Естонії. Основні положення в сфері забезпечення безпеки Франції містяться в Ордонансі "Про національну оборону" (від 7 січня 1959 р.), а також в оборонних і зовнішньополітичних доктринах і стратегіях.

Так, виділяються наступні види загроз для країни: тероризм, регіональний і національний екстремізм, торгівля наркотиками, неконтрольоване поширення інформації.

На думку французьких аналітиків, у майбутній двадцятирічний період слід ураховувати наступні чинники:

1) США залишатимуться важливим полюсом міжнародної безпеки;

2) азіатські держави, які групуються навколо Японії та Китаю, відіграватимуть значнішу роль у міжнародному балансі сил і по-іншому визначатимуть власну стратегію.

Виділяють три категорії національних інтересів: життєво важливі, стратегічні інтереси, інтереси, пов'язані зі статусом Франції як світової держави. Французькі спеціалісти в галузі національної безпеки вважають, що не слід прагнути до точного визначення життєво важливих інтересів, через те, що це може вплинути на свободу дій, оцінок і прийняття рішень керівниками держави у випадку виникнення загроз. Також відмічається "УР"Л в області вибору засобів при захисті тієї чи іншої категорії інтересів. Якщо в С11ІА для кожної категорії інтересів передбачені певні ступені захисту, то у Франції декларується, що всі види інтересів захищатимуться з однакової рішучістю.

До життєво важливих інтересів належать: територіальна цілісність, суверенітет, захист населення. Стратегічні інтереси полягають у: 1) підтриманні миру на європейському континенті, в зонах, що до нього прилягають зі сходу та півдня, у середземноморському басейні і на Близькому Сході; 2) у гарантованості повноцінної економічної активності країни, свободи зовнішньої торгівлі та комунікацій, безпеки морських шляхів. Інтереси, пов'язані зі статусом Франції як світової держави полягають у: 1) забезпеченні незалежності країни; 2) виконанні міжнародних зобов'язань; 3) зміцненні демократії і правопорядку; 4) розповсюдженні у світі французької мови.

Франція приділяє значну увагу підтриманню високого технологічного потенціалу на рівні сучасних вимог з урахуванням міжнародної обстановки через те, що це забезпечує у значній мірі можливість ефективного ядерного стримування.

Важливим стратегічним інструментом є розвідка, до завдань якої входить: збір, аналіз і оцінка інформації з метою вироблення рішень по запобіганню загроз національній безпеці, у тому числі по врегулюванню криз і конфліктів різного ступеня інтенсивності. Система французької розвідки має забезпечувати передачу інформації керівництву країни і надавати йому засоби інтерпретації отриманої інформації. З цією метою передбачається наявність високопрофесійних спеціалістів, діяльність яких є певним чином взаємоузгодженою. Розвідка ведеться на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Технічні характеристики засобів оперативної і технічної розвідок Франції дозволяють їй взаємодіяти із розвідками інших країн і передусім у рамках Західноєвропейського і Північно-Атлантичного союзу.

Підходи до стратегічних завдань розвідки змінюються в залежності від географії загроз. Це потребує значної гнучкості і швидкості реакції у її роботі. Основою всієї діяльності розвідувальних служб є прогнозування появи тих чи інших загроз із більшим ступенем достовірності, що дозволяє випереджувати події і зберігати необхідну ініціативу по усім напрямам з певним запасом часу для прийняття рішень.

5. Державна стратегія національної безпеки Японії у XXI столітті
6. Концепція національної безпеки Монголії
7. Концепція національної безпеки Республіки Молдова
8. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь
9. Концепція національної безпеки Російської Федерації
Висновки
Список рекомендованої літератури
Розділ 9. НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Вступ
1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru