Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В.М. - Розділ 6. Організаційні особливості розробки і реалізації державної інформаційної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства

У цьому розділі представлені теоретико-правові положення сутності організації державного управління інформаційною політикою у сфері безпеки, доцільності проведення постійного інформаційно-аналітичного моніторингу та наукового дослідження, оцінки, аналізу і прогнозування особливого місця та ролі в інформаційно-психологічному протиборстві ЗМІ і мережних каналів (МК), транснаціональних фінансово-промислових (ТНК) та транснаціональних інформаційно-телекомунікаційних корпорацій (ІТК-ТНК), віртуальних соціальних співтовариств (віртуальних корпорацій - ВСК), таємних транснаціональних елітарних організацій (латентних (таємних) структур - ТТНЕО) і систем органів державної влади іноземних держав (СОДВ) у соціально-політичних процесах сучасного суспільства, що глобалізується.

Доцільно особливо підкреслити також, що на характер інформаційного наповнення змісту цього розділу вплинули, з одного боку, власний досвід автора як співробітника оперативного та інформаційно-аналітичного підрозділів спецслужби і науковця збезпекознавства, з другого боку, - та обставина, що проведені упродовж тривалого часу дослідження документальних даних, зокрема закритих, і різносторонньої інформації свідків та учасників подій, що відбулися і продовжують розвиватися після серпня 1991 р.:

1) На "Пострадянському просторі" (зокрема після понад 40-річної інформаційно-психологічної "холодної війни" - розпад Радянського Союзу; після проведення нескінченних спеціальних інформаційних операції (передвиборних "піарів" на підтримку конкуруючих за владу тих чи інших політичних сил) з боку США, Франції, Росії, представництва інформаційного бюро НАТО в Києві, іноземних дипломатичних представництв у Києві, Мінську, Кишиневі щодо України, Молдови та Білорусії);

2) У "посткомуністичних" державах Східної, Центральної і Південної Європи (зокрема за аналогією з СРСР - розвал Чехословаччини, Югославії, поглинання ФРН Німецької

Демократичної Республіки за зразком "аншлюсу Австрії у 1939 р.", перехід зі статусу "геостратегічного ворога" до статусу "геополітичного блокового союзника HATO" Польщі, Угорщини, Литви, Латвії, Естонії, кандидатами в союзники Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії; після проведення нескінченних спеціальних інформаційних операцій проти Сербії та інших держав регіону збоку США, Франції, Росії, представництв інформаційного бюро HATO, іноземних дипломатичних представництв);

3) На Близькому Сході (тривала інформаційно-психологічна війна США та Ізраїлю, періодичні військові операції Ізраїлю проти Палестини і Лівану з метою фізичного знищення антиамериканських та анти ізраїльських сил; тривала інформаційно-психологічна війна США проти Сирії);

4) У Центральній Азії (зокрема тривала інформаційно-психологічна війна та всупереч резолюції ООН - військова агресія, окупація США і Великою Британією Іраку в складі так званої антисадцамівської коаліції і знищення його державності, інформаційно-психологічна війна США проти Ірану; спеціальні інформаційні операції з боку США, Туреччини, ФРН, Франції І Росії щодо Грузії, Вірменії, Азербайджану, республік Північного Кавказу Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Таджикистану і Туркменистану);

5) У Південній Азії (спеціальні інформаційні операції з боку Туреччини, Росії, США, Франції, Німеччини, Китаю щодо держав регіону; нетрадиційна військова присутність США, ФРН, Великої Британії, Франції в Афганістані, Киргизії, Узбекистані, Таджикистані, на кордоні з Китаєм; "ядерний шантаж" один одного з боку Пакистану та Індії);

6) На Далекому Сході (тривала інформаційно-психологічна війна з боку США щодо Китаю та Північної Кореї і навпаки; проведення спеціальних інформаційних операцій Росії щодо держав регіону; практичні дії щодо формування США військової інфраструктури навколо Китаю і Північної Кореї як передумови на межі 2025 р. майбутнього блокового протистояння між ними);

7) У відносинах між США і державами Європейського Союзу, дискусії, що розпочалися після знищення регіональної колективної системи безпеки - Організації Варшавського Договору - навколо місця і ролі ООН, військових структур ЄС, CUJA і HATO в нових колективних регіональних, глобальних та універсальній системах безпеки; спеціальні інформаційні операції спецслужб і федерального дипломатичного відомства ФРН з метою приспання суспільної думки міжнародного співтовариства щодо "історичної провини Німеччини" та виправдання міжнародного прецеденту - участі всупереч конституції ФРН і рішенням Потсдамської конференції 1945 року підрозділів бундесверу в бойових діях поза територією Німеччини (в Югославії, Афганістані, Іраку) та військова експансія Німеччини у вигляді розміщення підрозділів бундесверу в Узбекистані, Киргизії та Таджикистані.

Встановлення латентними транснаціональними елітарними співтовариствами повного контролю над національними політичними елітами та процесами в пострадянських і посткомуністичних державах та залежність характеру політичних подій від їх впливу - підтверджують висунуту автором ще у 1990 р. наукову гіпотезу про те, що нині насправді відбувається таємне протистояння за перерозподіл сфер геостратегічного впливу на таких рівнях:

1) світових суспільно-політичних рухів (ліберал-демократизму, соціал-демократизму, сіонізму, комунізму, націонал-соціалізму та інших новітніх різновидів крайніх правих політичних течій нацизму, фашизму тощо);

2) світових релігійних рухів (католицизму, православ'я, протестантизму, магометанства, іудаїзму, конфуціанства, індуїзму);

3) новітніх релігійних та містичних культів;

4) громадських елітарних закритих об'єднань, союзів, лож, громад масонського типу;

5) транснаціональних фінансово-економічних і військово-політичних об'єднань;

6) мафіозних та інших організованих транснаціональних злочинних угруповань;

7) міждержавних відносин.

6.1. Особливості оперативної обстановки у сфері державного управління, інтегрованого в інформаційне суспільство
6.1.1. Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації і завдання інформаційно-аналітичних і наукових установ держави
6.1.2. Зміни в масовій та індивідуальній свідомості громадян у ставленні до інформаційно-аналітичного і наукового забезпечення державного управління в умовах глобальної інформатизації
6.1.3. Інформаційно-психологічне протиборство навколо визначення правового суб'єктивного статусу ТНК у міжнародних відносинах
6.1.4. Особливості функціональних можливостей використання новітніх інформаційних технологій у процесі державного управління
6.1.5. Якісні зміни в методиці та змісті інформаційної діяльності державного управління в інформаційному суспільстві
6.1.6. Принципи політики проведення інформаційно-аналітичними підрозділами органів державного управління у сфері безпеки ЗМІ заходів протидії АЗА і СІО в умовах інформаційно-психологічного протиборства.
6.2. Сутність "інформаційно-аналітичного забезпечення" державного управління у сфері безпеки
6.3. Сутність "державного управління у сфері безпеки" як споживача інформаційно-аналітичного продукту
Розділ 7. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення заходів протидії спеціальним інформаційним операціям та актам зовнішньої інформаційної агресії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru