Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 185/2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій - тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації,- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

(Доповнено статтею 185 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.08.88 p. № 6347-ХІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 02.06.2005 p. № 2635-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (див. також коментар до ст. 185 КУАП).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (формальний склад). Заради справедливості зазначимо, що окрім норм Конституції України (зокрема, статті 39 Основного Закону), законодавчо встановленого порядку проведення зборів і зібрань досі в Україні не існує. Тож порушення встановленого порядку на практиці означає проведення таких зборів, мітингів, походів, демонстрацій без повідомлення відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування чи за наявності прямої заборони суду.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку) - ч. 1 цієї статті; особливий (фізична осудна особа, яка вже піддавалася адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення або є організатором зборів, мітингу вуличного походу або демонстрації).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.

Стаття 185/2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

Надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статті 1852 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 20.04.90 p. 9082-ХІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07,02.97 р. 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері організації і проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (див. також коментар до ст.ст. 185, 185-1 КУАП).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у наданні посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи, до компетенції яких відповідно до СТ.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" належить вирішення питання щодо надання приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 185/3. Прояв неповаги до суду
Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Стаття 185/5. Перешкоджання явці до суду народного засідателя
Стаття 185/6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
Стаття 185/7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 185/8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
Стаття 185/9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів
Стаття 185/10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
Стаття 185/11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
Стаття 185/12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru