Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144,145,147,148f - 1485 і 1887).

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР, від 18.11.2003 p. № 1280-ІV, від 24.06.2004 р. № 1876-ІV; у редакції законів України від 01.06.2010 p. № 2299-VI, від 07.07.2011 р. № 3610-V І)

(1) Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації створено Указом Президента України № 1067/2011 від 23.11.2011 на виконання Закону України "Про телекомунікації". Цим же Указом затверджено Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКР31).

Згідно з Положенням, НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України. НКРЗІ є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю).

(2) Відповідно до статті 243 КУАП Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148/1 - 148/5 і 188/7).

Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України

Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки піл час їх експлуатації (стаття 108).

Від імені органів Міністерства аграрної політики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної Інспекції нагляду за технічним станом машин, обладнанням та якістю пально-мастильних матеріалів Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-1II: у редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

(І) Органи Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).

Від імені органів Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Інспекції державного технічного нагляду Міністерства аграрної політики та продовольства України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.

Стаття 244/1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
Стаття 244/2. Органи Пенсійного фонду України
Стаття 244/3. Органи державної статистики
Стаття 244/4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
Стаття 244/6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Стаття 244/7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації
Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru