Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

3. Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне правопорушення.

4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових осіб.

Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб

1. У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи уповноваженою особою складається протокол про адміністративне правопорушення (далі -протокол).

2. Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії та члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії, яким надані відповідні повноваження:

начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії яким надані відповідні повноваження.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення. посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, мас право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

4. Протокол разом з поясненням особи та документами, що стосуються справи, направляються протягом 3 робочих днів уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення.

5. Уповноважена особа, яка правомочна розглядати справу, за умови присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та за його письмовим клопотанням може розглянути справу про правопорушення відразу після складання протоколу.

6. Постанова про розгляд справи про правопорушення надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та зацікавленим особам не менш ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи уповноваженою особою.

7. Уповноважена особа при підготовці до розгляду справи вирішує питання, передбачені у статті 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru