Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

Справа про правопорушення розглядається протягом і 5 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.

Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. Справа про правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності.

У разі відсутності, особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

2. Якщо надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, то уповноважена особа Комісії у межах строку, встановленого розділом XI цих Правил, може прийняти рішення про перенесення розгляду справи. Про перенесення розгляду справи уповноваженою особою виноситься постанова, яка направляється особі, щодо якої порушено справу.

3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (працівник відповідного підрозділу територіального органу Комісії) та працівник структурного підрозділу Комісії (територіального органу Комісії).

Працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії) надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження в справі, бере участь у дослідженні доказів, полає уповноваженій особі свої пропозиції з приводу дотримання законодавства та винесення рішення.

Працівник структурного підрозділу бере участь у дослідженні доказів, висловлює свої міркування, забезпечує документальне оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте рішення зацікавлених осіб.

4. При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються: щире розкаяння винного;

учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка мас дитину віком до одного року.

Уповноважена особа, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшувальними й інші обставини.

Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються: продовження протиправної поведінки;

повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке посадову особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою.

Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови.

Постанова має містити такі реквізити: номер постанови; лата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення.

Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

2. За справою про адміністративне правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

а) про накладення адміністративного стягнення;

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення.

3. Постанова за справою оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

Копія постанови вручається під розписку або протягом трьох робочих днів надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

4. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду, приєднуються до справи.

5. Постанова за справою про правопорушення, яка розглядалась за місцезнаходженням центрального апарату Комісії, разом з усіма матеріалами в справі протягом п'яти робочих днів подасться до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії для зберігання, обліку та контролю за виконанням рішення про накладення санкції.

Колія постанови за справою про правопорушення, яка розглядалась за місцезнаходженням територіального органу Комісії, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії для обліку.

Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального органу.

Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru