Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери

1. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (далі - розпорядження про усунення порушень) виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

2. Розпорядження про усунення порушень може бути винесено незалежно від порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

3. Розпорядження про усунення порушень можуть виносити Голова Комісії, члени Комісії, начальники територіальних органів, а також працівники Комісії та її територіальних органів відповідно до наданих їм повноважень.

4. Розпорядження про усунення порушень налається особі, щодо якої його винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику розпорядження, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати його винесення.

5. Розпорядження про усунення порушень повинно містити: номер, дату, місце винесення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла розпорядження; відомості про особу, щодо якої виноситься розпорядження: викладення обставин справи; посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено; посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість винесення такого розпорядження; термін усунення порушень законодавства про цінні папери; термін повідомлення уповноваженої особи про усунення порушень.

Розпорядження про усунення порушень підписується уповноваженою особою, яка його винесла, та скріплюється гербовою печаткою.

6. Уповноваженою особою, яка винесла розпорядження про усунення порушень, до моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цього розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється особі, у відношенні якої його винесено.

7. До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке розпорядження може бути переглянуто уповноваженою особою, якою його винесено, за клопотанням порушника або ж з власної ініціативи. За результатами перегляду розпорядження про усунення порушень уповноважена особа приймає рішення про скасування розпорядження або залишення його без змін.

Рішення про скасування розпорядження про усунення порушень оформляється розпорядженням про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, яке протягом трьох робочих днів надсилається особі, щодо якої його винесено.

Про результати перегляду розпорядження про усунення порушень повідомляється особа, щодо якої винесено розпорядження.

У разі повернення розпорядження про усунення порушень до чи після терміну, встановленого для виконання цього розпорядження, з відмітками пошти "організація не значиться", "підприємство вибуло" тощо уповноважена особа Комісії, яка винесла це розпорядження, повинна скасувати його у зв'язку з його поверненням.

8. Контроль за виконанням розпорядження про усунення порушень здійснює структурний підрозділ Комісії або структурний підрозділ територіального органу Комісії, про що зазначається у цьому розпорядженні.

9. У разі ухилення від виконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень уповноважена особа застосовує відповідну санкцію та у разі необхідності виносить нове розпорядження.

10. Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством.

Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru