Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб

1. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено уповноваженою особою, якою винесено постанову (уповноваженими особами, якими винесено постанову), за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції.

3. Скарга на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів повинна містити: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування особи, що подає скаргу; підстави, з яких оскаржуються постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи.

4. Скарга, яка не відповідає вимогам пункту 2 та/або пункту 3 цього розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову).

У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється оскаржувач.

5. Подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

6. Скарги на постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів розглядаються:

на постанову, винесену керівником територіального органу Комісії, працівником центрального апарату Комісії та територіального органу Комісії членом Комісії, Головою Комісії. Комісією;

на постанову, винесену членом Комісії, Головою Комісії або винесену колегіального трьома членами Комісії - Комісією.

Розгляд скарги членами Комісії, Головою Комісії, Комісією здійснюється за поданням уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії.

Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії готує та подає Комісії, Голові Комісії, членам Комісії висновки за суттю скарги.

7. Розгляд скарги на постанову, винесену щодо юридичної особи, здійснюється у тримісячний строк від дати її надходження.

8. При розгляді скарги приймається одне з таких рішень: залишити постанову без змін, а скаргу - без задоволення; скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд; скасувати постанову і закрити справу;

змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.

9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено уповноваженою особою неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд іншій уповноваженій особі.

10. Копія рішення по скарзі протягом десяти робочих днів надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.

11. Постанова за справою про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

12. Розгляд скарги на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду знаходиться справа, порушена за даним фактом, або у разі, якщо судом вже прийнято рішення за даним фактом.

Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru