Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1883

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 09.07.2010 р. № 2479-VI; із змінами, внесеними згідно Із Законом України від 07.07.2011 p. № 36I0-VI)

(1) Стаття 244-18 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Згідно цієї статті справ щодо невиконання законних вимог посадових осіб Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, природно розглядають та вирішують Голова і члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду

Органи ринкового нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 18837).

Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівники центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, ті її заступники;

керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники.

(Доповнено статтею 244" згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2735-VI)

(1) Відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності" від 1 червня 2011 року в Україні діють такі органи ринкового нагляду:

Найменування органу державного ринкового нагляду

Сфера відповідальності (вид продукції)

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Укрморрічінспекція

морське обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № ПОЗ "Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання"

НКРЗ

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (ефективне використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання"

Держветфітослужба

види продукції, включені до групи 24.2 "Продукти агрохімічні" Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держгірпромнагляд

засоби індивідуального захисту

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

прості посудини високого тиску

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого ліску"

ліфти

постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів"

канатні дороги для перевезення пасажирів

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

знаки безпеки і захисту здоров'я працівників

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників"

обладнання, що працює під тиском

постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

вибухові матеріали промислового призначення

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держспоживінспекція

холодильні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 "Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами"

електричне та електронне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 Р- № 1057 "Про затвердженій Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"

лампи побутового використання

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1144 "Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії"

текстильні волокна і текстильні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 13 "Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів"

неавтоматичні зважу вальні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від II березня 2009 р, № ] 90 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів"

засоби вимірювальної техніки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 | р. № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки"

обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 [ р. № 785 "Про затвердження Технічного регламенту з 1 електромагнітної сумісності обладнання"

низьковольтне електричне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання"

електрообладнання побутового призначення

постанова Кабінету Міністрів України від б січня 2010 р. № 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення"

водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748 "Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі"

прилади, що працюють на газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі"

обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтил 2008 р. № 898 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі"

пересувне обладнання, що працює під тиском (крім здійснення нагляду на місцях експлуатації обладнання)

постанова Кабінету Міністрів України від б листопада 2008 р. № 967 "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском"

чашини та устаткування

постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 933 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"

мийні засоби

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів"

іграшки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок"

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (крім ефективного використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання"

інші види продукції, що не с об'єктами технічних регламентів та не включені до сфери відповідальності інших органів державного ринкового нагляду (крім продукції, нагляд за якою здійснюється відповідно до санітарного законодавства)

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держлікслужба

медичні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2008 р. № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

активні медичні вироби, які імплантують

постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

медичні вироби для лабораторної діагностики in vitro

постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 200Н р. № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

Держархбудінспекція

будівельні матеріали, вироби і конструкції класів 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004-2008 (крім лічильників, машин та устаткування)

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

Пробірна служба

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них (ювелірні та побутові вироби)

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держатомрегулювання

контейнери для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

закриті джерела іонізуючого випромінювання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання"

системи та елементи, важливі Для безпеки ядерних установок

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

прилади обладнання та установки для здійснення радіаційного контролю (у тому числі Дозиметричного контролю) та проведення радіаційного моніторингу

джерела іонізуючого випромінювання та установки з джерелами іонізуючого випромінювання, які імпортуються

(2) Відповідно до статті 244-19 КУПАП зазначені вище органи ринкового нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 188 ).

Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівники центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, та їх заступники;

керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники.

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru