Фінансове право України - Воронова Л.К. - 8.4. Державний бюджет України

Розділ II "Державний бюджет України" Бюджетного кодексу України починається ст. 29 "Склад доходів Державного бюджету України". Це положення здається не зовсім логічним. Складно зрозуміти, як можна аналізувати доходи й видатки Державного бюджету України, не визначивши, що таке "державний бюджет". Показово, що і в ст. 2 "Визначення основних термінів" немає поняття "державний бюджет", хоча бюджети місцеві і місцевого самоврядування визначено досить чітко. Щоправда, у ст. 2 дано поняття "Закон про Державний бюджет України", проте державний бюджет і законодавчий акт, на підставі якого він існує, є різними поняттями.

Доходи Державного бюджету України є сукупністю безповоротних надходжень, передбачених чинним законодавством України, які використовують для фінансування виконання державних функцій. Ст. 29 Бюджетного Кодексу деталізуються положенням ст. 9 "Класифікація доходів бюджету", де визначено чотири типи надходжень (податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, трансферти). Ст. 9, закладаючи засади бюджетної класифікації, закріплює відповідним розділом вичерпний перелік бюджетних доходів, уточнюється ст. 29 відповідно до Державного бюджету України. При визначенні складу доходів Державного бюджету України використовують логіку "від зворотного" - це всі доходи, отримані згідно з податковим законодавством, за винятком надходжень до місцевих бюджетів. Останні визначаються статтями: 64 "Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів"; 66 "Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів"; 69 "Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Зауважимо, що статтями 14 і 15 Закону України "Про систему оподаткування" закріплено вичерпний перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які і становлять податкові надходження до відповідних бюджетів. Проте такий поділ їх на дві групи здійснено за принципом компетенції органу, що вводить відповідний платіж на певній території (держави чи територіальної громади). При цьому багато загальнодержавних податків і зборів надходить до місцевих бюджетів. Тому при визначенні напряму надходження коштів від податку чи збору доцільніше орієнтуватися на законодавчий акт, яким закріплено правовий механізм справляння окремого податку чи збору, або на бюджетну класифікацію.

Видатки Державного бюджету України систематизують бюджетні призначення на конкретні цілі, передбачені законом про Державний бюджет на поточний рік. Видатки держбюджету на здійснення повноважень держави визначає встановленням бюджетних призначень головний розпорядник коштів. Згідно з бюджетною класифікацією, видатки держбюджету можуть розподілятись за функціональними, економічними, відомчими та програмними ознаками. Деталізований перелік видатків з Державного бюджету України визначено ст. 87 Бюджетного кодексу.

Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, крім пов’язаних із державною таємницею (таємних видатків). Тому таємні видатки на діяльність органів державної влади і в інтересах національної безпеки зазначено в Державному бюджеті України без деталізації. Контроль за здійсненням таємних видатків покладено на Рахункову палату та Міністерство фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України.

Звіти про здійснені таємні видатки розглядають такі комітети Верховної Ради України: з питань бюджету, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, з питань національної безпеки і оборони. Окремі звіти про здійснені таємні видатки розглядає Верховна Рада України на закритому засіданні.

8.5. Місцеві бюджети
ТЕМА 9. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
9.1. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу
9.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
9.3. Складання проектів бюджетів
9.4. Розгляд і прийняття проекту закону
9.5. Виконання бюджетів. Співвідношення банківської і казначейської форм виконання бюджетів
9.6. Звітність про виконання бюджетів
ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
10.1. Поняття і значення міжбюджетних відносин
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru