Фінансове право України - Воронова Л.К.


Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання юридического регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного й податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення. Матеріал навчального посібника викладено відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS).

ПЕРЕДМОВА

ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ

1. НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III

ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru