Психологія - Русинка Іван - 3.1. Теорія 3. Фрейда

3. Фрейд, основоположник психоаналізу, стверджував, що будь-яка активність людини (мислення, сприйняття, пам'ять, уява) визначається інстинктами. Люди поводяться так чи інакше тому, що їх спонукає підсвідоме напруження, - їх дії сприяють зменшенню цього напруження.

Відповідно до цих поглядів структуру особистості, за Фрейдом, утворюють три основні компоненти: "Воно", "Я", "Над-Я". У сфері "Воно" домінують підсвідомі імпульси і реакції, які мають біологічне походження і психобіологічну форму, виявляються в бажаннях, потягах, в активності особистості і керуються принципом задоволення. "Я" - це розсудливість, розумність, раціональне начало особистості, яке виконує функцію самозбереження особистості, здійснює контроль інстинктів та імпульсів. "Я" приводить ірраціональні несвідомі імпульси у відповідність до вимог дійсності. "Над-Я" - це продукт культури, в якому реалізовуються комплекси совісті, моралі, соціальні норми і вимоги, які суспільство висуває перед окремою людиною. "Над-Я" є результатом досвіду індивіда, впливу соціуму і виконує функцію контролю, оцінки і покарання. Таким чином, наше "Я" завжди піддається нападу як з боку "Над-Я", так і з боку "Воно", весь час балансуючи як в один, так і в інший бік, втрачаючи при цьому рівновагу.

З метою збереження своєї цілісності людина виробляє неусвідомлені захисні механізми від негативних руйнівних наслідків подібного протиборства, що викликають тривогу в людини.

Розглянемо коротко деякі з них.

Витіснення - процес вилучення зі свідомості думок і почуттів, які спричиняють страждання. 3. Фрейд вважав, що витіснені думки та імпульси і неприйнятні для свідомості переживання не втрачають активності в несвідомому, і для запобігання прориву їх у свідомість необхідна постійна витрата психічної енергії. Ця безперервна витрата ресурсів "Я" може серйозно обмежувати використання енергії для більш адаптивної, спрямованої на власний розвиток творчої поведінки.

Проекція - процес, за допомогою якого індивідуум приписує власні неприйнятні думки, почуття і поведінку іншим людям або оточенню.

Заміщення - вияв інстинктивного імпульсу переадресовується від більш загрозливого об'єкта або особистості до менш загрозливого. Наприклад, надто вимогливий роботодавець критикує працівницю і вона реагує спалахом люті на незначні провокації з боку своїх дітей. У цьому прикладі істинний об'єкт ворожості заміщується набагато менш загрозливим для суб'єкта.

Раціоналізація - пошук правдоподібних причин для виправдання дій, викликаних пригніченими, неприйнятними почуттями. Індивід так пояснює собі поведінку і почуття в конфліктних ситуаціях, щоб зберегти самоповагу та уникнути тривоги.

Реактивне утворення спостерігається, коли "Я" може захищатися від заборонених імпульсів, висловлюючи в поведінці та думках протилежні спонукання. Наприклад, жінка, яка переживає тривогу у зв'язку з власним вираженим сексуальним потягом, може стати у своєму колі непохитним борцем з порнографічними фільмами.

Сублімація - перетворення інстинктивних форм психіки (сексуального або агресивного почуття) на більш прийнятні для індивіда або суспільства форми, наприклад творчу діяльність і різноманітні захоплення.

Фантазія - поринання людини у світ фантазій, мрій, роздумів з метою відходу від реальних проблем, пов'язаних з вирішенням внутрішньоособистісних конфліктів.

Ідентифікація - несвідоме ототожнення себе з іншою особистістю, яка викликає страх, з метою захиститися від неї; моделювання поведінки іншої особи як шлях до підвищення самоцінності

Регресія - пригнічення почуттів, бажань, прагнень, звернення до примітивних форм поведінки, уникнення відповідальності. Розвивається в ранньому дитинстві для отримання почуття невпевненості в собі і страху невдачі, пов'язаних з виявом ініціативи, передбачає повернення до дитячих форм поведінки як більш безпечних і приємних.

Фіксація поведінки - прагнення зберегти перевірені моделі поведінки, мислення, стереотипи сприйняття.

Підсумовуючи викладене з приводу дії захисних механізмів, можна зазначити таке.

Захисні механізми не тільки охороняють самоповагу людини, а й допомагають їй справлятися з життєвими труднощами. Вони часто підказують можливі способи вирішення проблем, а також дають перепочинок і сховище від неприємностей, уникнути яких у людини немає реальної можливості (захищають людину від тривоги, хоч і за рахунок спотворення реальності, тобто виконують адаптивну функцію).

Негативний вплив захисних механізмів полягає в тому, що вони значною мірою призводять до заперечення реальності. Оскільки рідко можна безкарно ігнорувати факти дійсності, таке заперечення рано чи пізно спричинить вельми тяжкі наслідки.

3.2. Теорія А. Адлера
3.3. Теорія В. Франкла
3.4. Теорія Г. Олпорта
3.5. Теорія Дж. Келлі
3.6. Теорія А. Маслоу
Розділ 4. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки
4.1. Свідомість. Самосвідомість. Поведінка
4.2. Новий вимір людського буття
4.3. Особистість у пошуках ідентичності
4.4. Трансформація поведінки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru