Психологія праці - Баклицький І.О. - Вимоги до фізичних факторів робочого середовища

Найважливіший фізичний фактор — виробничий мікроклімат, який характеризується рівнем температури і вологості повітря, швидкістю його руху, інтенсивністю радіації, переважно в інфрачервоних і частково в ультрафіолетових спектрах електромагнітних випромінювань.

Різні метеорологічні умови в організмі працівника змінюють функції серцево-судинної, нервової системи й органів, що треба враховувати, проектуючи та експлуатуючи системи "людина — праця — профсередовище".

Висока температура негативно впливає на психофізіологічні функції і надійність людини. Оптимальне значення температури повітря — 18—24 °С, відносна вологість у межах ЗО—60 % мало впливає на стан людини. Якщо вологість повітря 99—100 %, то практично виключається регулювальний механізм потовиділення, тіло швидко перегрівається.

Раціонально обладнане освітлення на робочих місцях працівників є показником високого рівня культури праці, невід'ємною частиною наукової організації праці, естетики виробництва.

Вимоги до раціонального освітлення виробничих приміщень: правильний вибір джерел світла і системи освітлення; створення потрібного рівня освітлення робочих поверхонь; обмеження засліплюючої дії світла, усунення відблисків; забезпечення рівномірного освітлення.

Крім освітленості, важливе значення для роботи працівника має колір приміщення та спектральні характеристики світла, яке використовують. Дослідники рекомендують, щоб стеля відбивала 80—90 % світла, яке на неї падає стіни — 50—60 %, панелі — 15—ЗО %.

Шум — це сукупність звуків, які несприятливо діють на організм працівника, заважають працювати та відпочивати.

Основні засоби боротьби з шумом: усунення або послаблення причин шуму в процесі проектування й експлуатації обладнання; ізоляція джерел шуму від навколишнього середовища засобами звукоізоляції і звукопоглинання; раціональне планування виробничих приміщень; застосування засобів індивідуального захисту і введення раціонального режиму праці та відпочинку для працівників. Засоби індивідуального захисту органів слуху працівників — навушники, вкладиші, шлеми.

Вібрація. Для усунення або зменшення вібрації дооснащують обладнання віброгасильними пристроями (противагами, балансирами), впроваджують дистанційне управління віброприладами, застосовують гумові, пружинні та пневматичні амортизатори, облицьовують обладнання на вібруючих опорах спеціальними фундаментами.

Ультразвук — це механічні коливання пружного середовища, які поширюються у вигляді змінних стискувань і розріджень. Стискування і розрідження речовини становить цикл коливання.

Допустимі рівні звукового тиску на робочому місці нормуються у тре-тьоактивних полосах частот і повинні відповідати таким значенням:

Ці значення визначені при довготривалій дії ультразвуку протягом восьмигодинного робочого дня.

Електромагнітні коливання від наднизьких до надвисоких частот умовно поділяють на діапазони за частотою коливань або за довжиною хвилі. Допустима тривалість перебування працівників без засобів захисту в електромагнітному полі та рівень його напруги наведено нижче:

Зазначені нормативи дійсні за умови, що: а) решту часу робочого дня людина перебуває у місцях, де напруженість електричного поля менша або дорівнює 5 кВ/м; б) виключена можливість дії на організм людини електричних розрядів.

Якщо напруженість електричного поля на робочому місці більше 25 кВ/м і не відповідає тривалості дії роботи, то треба застосовувати засоби захисту. Інтенсивність електромагнітних полів радіопристроїв на робочому місці повинна відповідати ГОСТу 12.1.006-76. Максимально допустима напруга електромагнітного поля в діапазоні 60 кГц — 300 МГц на робочих

Засоби та методи захисту від пристроїв, які випромінюють електромагнітну енергію, поділяють на три групи: організаційні, інженерно-технічні, лікувально-профілактичні. Організаційні заходи передбачають як при проектуванні, так і на діючих об'єктах, оптимальне взаємне розташування опромінюючих і опромінюваних об'єктів, встановлення режиму праці та відпочинку, при яких можливе зниження до мінімуму часу перебування людини під опроміненням і запобігання потрапляння її у зони з високою напруженістю. Важливим гігієнічним заходом є створення санітарно-гігієнічних зон навколо атомних споруд різного призначення.

Інфразвук — це механічні коливання, які розповсюджуються в пружному середовищі з частотою менше 20 Гц. Інфразвук впливає на весь організм людини, її здоров'я, працездатність. Боротьба з дією інфразвуку: ослаблення інфразвуку в його джерелі, усунення причин виникнення, ізоляція та поглинання інфразвуку, встановлення глушників, індивідуальні засоби захисту, медична профілактика.

Вимоги до хімічних факторів робочого середовища
Розділ 4. СУБ'ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
4.1. Природні властивості індивіда
4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці
Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта діяльності
Психомоторні властивості.
Мова і мовлення.
Увага.
Мнемонічні властивості.
Імажинітивні властивості.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru