Психологія праці - Баклицький І.О. - 6.2. Принципи і методи професіографії

Методика психологічної професіографіі (рис 6.1). Професіографія розпочинається зі збору даних про роботу, яку вивчають. Всі ці дані групують відповідно до чотирьох груп питань.

Схема психологічної професіографії

Яку професію (спеціальність, посаду) аналізують і описують? Що є предметом і метою цієї роботи? Які види діяльності вона містить і як вони взаємопов'язані між собою?

Які умови й можливості надає робота для повного використання продуктивності праці нормальної людини? Що стримує нормальний розвиток психічних процесів або обмежує застосування здібностей? Чим зумовлена ефективність праці? Які основні об'єктивні передумови хороших результатів роботи?

Які зовнішні фактори позитивного або негативного характеру впливають на психіку людини на цьому робочому місці? Що може ефективно вплинути на психічну працездатність і продуктивність? Що покращує і розвиває або навпаки, порушує психічні функції і стримує розвиток здібностей, негативно впливає на них?

Які особливості або виняткові вимоги до психіки людини пред'являє ця робота? Які здібності й особливості є передумовою успішного виконання роботи і які якості не застосовують у цій діяльності, а в деяких випадках вони просто непотрібні? Які з найважливіших суб'єктивних детермінант є показниками високої продуктивності?

Вивчаючи відповідну роботу, психолог ставить детальні запитання і з їхніх відповідей відбирає інформацію, яку використовує як основний матеріал для професіограми (відповідно до її виду та мети використання). Основа фундаментального опису складається з 16 запитань; у відповідях на них є важливі дані для професіограми (їхню залежність оформляють так: запитання...? = відповідь на нього...):

1. Як називається робота і в чому вона полягає? (Іншими словами, що виконується?) = назва роботи, спеціальності, професії, посади можливого робочого місця — опис існуючих характеристик і видових особливостей праці.

2. Якою є ефективність і мета роботи? (Що виготовляють і з якою метою?) = мета роботи: продукція, послуги; значення роботи: цінність і важливість продукції або надання послуг для організації підприємства та всього народного господарства.

3. Що є предметом праці? (З чого виготовляють, над чим і з чим працюють) = матеріал, сировина, напівфабрикати; нематеріальні джерела — інформація, письмові дані та документи; обслуговування, надання послуг — допоміжна діяльність.

4. Яким способом виконують роботу? (Як це робиться?) = технологічний процес, трудовий процес, операція, завдання.

5. На підставі чого виконується ця робота? (На якій підставі це робиться?) = підставою для виконання роботи можуть бути: виробнича документація, рисунки, вказівки, детальні технологічні інструкції, плани, розрахунки; опосередкована інформація, інструкції, опис, накази.

6. Які критерії оцінки результатів праці? (На підставі чого оцінюють якість і ефективність праці?) = критерії, оцінки, норми, ліміт, затрати часу, кваліфікаційні розряди.

7. Яка кваліфікація вимагається для роботи? (Що треба вміти, знати?) = необхідна освіта, практичний досвід, який вимагають, майстерність, спеціалізація.

8. За допомогою яких засобів виконують роботу? (Чим виконують?) = інструменти, машини, допоміжні засоби, апаратура, засоби управління.

9. В яких умовах виконують роботу? = виробниче середовище: умови праці та параметри робочого місця (просторові, гігієнічні, естетичні тощо).

10. Яка організація праці? (Коли і яким способом виконують роботу?) = організація виробничого процесу, графік роботи і розклад змін, режим праці та відпочинку, баланс робочого часу.

11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким робить?) = розподіл виробничих завдань, повноважень і відповідальності в трудовому колективі, визначена субординація — керівник, підлеглі, система керівництва й управління первинними виробничими колективами; характеристика соціального середовища та мікроклімату на виробництві.

12. Яка інтенсивність праці? (Як багато, наскільки швидко або повільно, як часто виконують роботу?) = кількість роботи, її важкість, швидкість, темпи, норми часу, тривалість навантаження, варіабельність праці — монотонність, систематичність, циклічність, ритмічність.

13. Які загрозливі та відповідальні моменти трапляються на виробництві? (Що може трапитись на роботі?) = неполадки, матеріальні втрати, штрафи за низьку якість або зрив термінів доставки продукції, аварії обладнання, травми, профзахворювання, збитки для народного господарства країни.

14. Як впливає праця на працівника? (Чим корисна й чим шкідлива вона для людини?) = позитивний і негативний вплив матеріальних, організаційних і соціальних факторів на особистість (у комплексі).

15. Яку користь приносить праця робітникові? (Скільки він заробляє?) = заробітна плата, премії, натуральні видачі, різні пільги, моральне задоволення від праці, громадське визнання працівника.

16. Які умови, вимоги й обмеження характерні для роботи? (Хто може, а хто не повинен її виконувати?) = адміністративно-правові, політичні, медичні, громадські й інші детермінанти [6].

Етапи психологічної професіографіі.
6.3. Особистісні методи професіографії
6.4. Використання професіограм у виробничій і психологічній практиці
Розділ 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
7.1. Огляд психологічних класифікацій професій
7.2. Багаторівнева психологічна класифікація професій
7.3. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами
Розділ 8. МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності
8.2. Класифікація та структура мотивів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru