Управлінський облік - Карпенко О.В. - 8.5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

Ними є такі:

1. Фактором витрат і доходів є лише обсяг діяльності (продажу), всі інші фактори є постійними.

2. Аналіз можна застосовувати за умов моновиробництва або при постійному співвідношенні кількох продуктів у комбінації їх продажу.

3. Прибуток визначають на основі калькулювання неповної собівартості.

Якщо обсяги виробництва і реалізації не збігаються, то точка беззбитковості за умов використання повної собівартості залежатиме від трьох факторів:

- фактичного обсягу продажу;

- фактичного обсягу виробництва;

- обсягу виробництва, на підставі якого встановлено ставки розподілу постійних виробничих накладних витрат.

Для розрахунку точки беззбитковості (ТБ) за умов калькулювання повної собівартості використовують іншу формулу:

ТБ нат. = Загальні постійні витрати + [Ставка розподілу постійних виробничих витрат (ТБ - обсяг виробництва)] / маржинальний

дохід на од.

Отже, є певні особливості визначення точки беззбитковості при калькулюванні повної собівартості.

Розглянемо наступний приклад (табл. 8.6).

Таблиця 8.6. Рух продукції підприємства "СТРУМ"

Показник

Січень

Лютий

Запаси на початок

-

1500

Вироблено

4 500

4875

Реалізовано

3 000

5625

Запаси на кінець

1 500

750

Ціна на одиницю продукту становить 10 грн. Змінні виробничі витрати - 2 грн. Змінні адміністративні та збутові витрати - 0,8 грн. Постійні загальновиробничі витрати 9 600 грн. Постійні адміністративні та збутові витрати - 8 400 грн. Бюджетний обсяг виробництва, який використовувався для визначення ставки розподілу накладних витрат становить 6 000 од.

Звідси, ставка = 9 600/6 000 *= 1,6 грн на од.

У разі застосування:

- неповної собівартості точка беззбитковості дорівнює:

ТБ = 9 600 + 8 400/10 - 2 - 0,8 = 52 500 од.

- повної собівартості точка беззбитковості дорівнює:

Отже, у лютому діяльність підприємства буде беззбитковою, якщо воно продасть 1 821 од. при обсязі виробництва 4 875 од. і бюджетному, для ставки розподілу, обсягу у 6 000 од.

До чого може призвести зміна комбінації цих трьох чинників? Відповідь очевидна: наявність декількох точок беззбитковості при калькулюванні повної собівартості і беззбитковість може мати місце навіть тоді, коли обсяг продажу дорівнює нулю:

Отже, коли буде виготовлено 11 250 од. і нічого не продано, ґрунтуючись на калькулюванні повних витрат, діяльність доцільно визнати беззбитковою. Разом з тим, при калькулюванні неповної собівартості збиток дорівнює постійним накладним витратам (18 000 грн).

4. Сукупні витрати та дохід є лінійною функцією випуску (за умов релевантного діапазону та короткого проміжку часу).

5. Витрати можна точно розподілити на змінні та постійні (що залежить від надійності функції витрат).

Припущення обмежують поле застосування аналізу, але обережне застосування дозволяє отримувати необхідну інформацію для планування, ціноутворення та прийняття рішень.

Термінологічний словник

ВОП аналіз - синонім терміну аналіз взаємозв'язку "Витрати обсяг - прибуток".

Тонка беззбитковості - це такий обсяг діяльності, при якому доходи дорівнюють витратам, а прибуток дорівнює нулю.

Запас міцності - перевищення фактичного чи планового обсягу діяльності над точкою беззбитковості.

Коефіцієнт запасу міцності - відношення запасу міцності до обсягу реалізації (доходу, виручки).

Операційний важіль - співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу.

Структура витрат - співвідношення постійних і змінних витрат.

Термінологічний словник
Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку
9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень
9.1.2. Поняття, призначення, зміст та вимоги до управлінської звітності
9.1.3. Поняття про диференціальний аналіз
9.2. Аналіз релевантної інформації в типових господарських ситуаціях
9.2.1. Обгрунтування рішення про "спеціальне" замовлення
9.2.2. Обґрунтування рішення про розширення або скорочення сегмента діяльності
9.2.3. Обгрунтування рішення у ситуації "виробляти чи купувати"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru