Еристика - Хоменко І.В. - Література

На практиці досить часто індикатори точки зору та аргументів відсутні. У зв'язку з цим буває важко з'ясувати, яка аргументація має місце: прогресивна чи регресивна.

Приклад Розглянемо аргументацію: "Катерина більше не хоче вивчати англійську мову. Вона не буде займатися на курсах іноземних мов".

Можливі дві інтерпретації цієї аргументації.

1. Регресивна побудова: "Катерина більше не хоче вивчати англійську мову (точка зору), тому що вона не буде займатися на курсах іноземних мов (аргумент)".

2. Прогресивна побудова: "Катерина більше не хоче вивчати англійську мову (аргумент), тому вона не буде займатися на курсах іноземних мов (точка зору)".

Таким чином, у наведеному прикладі визначитися зі складниками аргументації, аналізуючи тільки вихідний текст, неможливо.

Якщо немає ніяких індикаторів точки зору та аргументів, тоді звертають увагу на контекст промовляння.

Контекст промовляння може бути:

o вербальним;

o невербальним.

У першому випадку звертають увагу на додаткові тексти. Наприклад, хтось чув, що Катерина прийняла рішення не вивчати англійську, або додаткові репліки в спорі свідчили саме про це. У цьому разі вихідний текст можна витлумачити як регресивну аргументацію.

Посилання на розходження в думках, яке необхідно подолати в суперечці, або на відмінність у точках зору також може допомогти скласти ясний контекст, який полегшить інтерпретацію аргументації на вербальному рівні.

У другому випадку мають на увазі специфіку промовляння аргументації, ситуацію, в якій знаходяться сперечальники, культурний контекст тощо. Щодо наведеного прикладу, то, можливо, за інтонацією промовляння можна було зрозуміти складники аргументації.

При інтерпретації аргументації також може мати значення як загальна, так і специфічна фонова інформація.

2.4. Алгоритм аналізу аргументації

Для того щоб проаналізувати аргументацію, треба зробити такі кроки.

1. З'ясувати точку зору, наявну в аргументації. За якими ознаками ви можете її визначити?

2. Визначити, чи є точка зору позитивною або негативною.

3. З'ясувати аргументи, наявні в аргументації.

4. Визначити, чи є наведена аргументація обґрунтуванням/ доведенням або критикою/спростуванням.

5. Визначити, чи є аргументація прогресивною або регресивною.

Приклад Аргументація: "Застосування кількісних підходів до вивчення політичних явищ доцільне. Так, у випадку виключно опори на логіко-інтуїтивний аналіз ми можемо недооцінити значущості багатьох факторів, що формують реальну поведінку політичних діячів. Крім того, якщо побоювання труднощів призводить до відмови від числового виразу важливих у пізнавальному плані гіпотез, то науковий процес серйозно постраждає" (К. П. Боришполец Методы политических исследований. - М., 2005. - С. 152).

Аналіз аргументації:

1. Точка зору: "Застосування кількісних підходів до вивчення політичних явищ доцільне".

2. Точка зору позитивна.

3. Для захисту точки зору автор використав два аргументи.

o "У випадку виключно опори на логіко-інтуїтивний аналіз ми можемо недооцінити значущості багатьох факторів, що формують реальну поведінку політичних діячів".

o "Якщо побоювання труднощів призводить до відмови від числового виразу важливих у пізнавальному плані гіпотез, то науковий процес серйозно постраждає".

4. Наведена аргументація є обґрунтуванням.

5. Наведена аргументація регресивна.

Словник термінів

Аргументація - це діяльність учасника суперечки, мета якої - захистити свою точку зору, переконавши співрозмовника в її прийнятності.

Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких обґрунтовують або критикують точку зору.

Доведення - це встановлення істинності твердження, яке містить точка зору.

Емпірична аргументація - це аргументація, в якій точку зору захищають безпосередньо звернувшись до дійсності (експеримент, спостереження тощо).

Критика - це захист негативної точки зору. Окремим прикладом критики є спростування.

Обґрунтування - це захист позитивної точки зору. Окремим прикладом обґрунтування є доведення.

Прогресивна аргументація - це аргументація, яка має такий порядок: "аргумент (и) - точка зору".

Регресивна аргументація - це аргументація, яка має такий порядок: "точка зору - аргумент (и)".

Спростування - це встановлення хибності твердження, яке містить точка зору.

Теоретична аргументація - це аргументація, в якій точку зору захищають за допомогою вже відомих положень (аргументів), побудувавши певні міркування.

Точка зору - це думка, яка фіксує відношення людини до твердження, змістом якого є певна пропозиція

Література

Аристотель. Топика. - Соч.: В 4-х т. - Т. 2. - М., 1978. - С. 533-593.

Важнейшие концепции теории аргументации. - СПб, 2006. Герасимова И. А. Практический курс по аргументации. - М., 2003.

Еемерен Ф. X. ван, Гроотендорст Р., Хенкенмас Ф. С. Аргументация: анализ, проверка, представление. Учебное пособие. - СПб, 2002.

Еемерен Ф. X. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. - СПб, 1994.

Ивин А. А. Основы теории аргументации. - М., 1997.

Мысль и искусство аргументации. - М., 2003.

Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора. - СПб, 1996.

Рузавин Г.И. Логика и аргументация. - М., 1997.

Хоменко I. В. Логіка. - К., 2004.

Хоменко I. В. Логіка. - К., 2007.

Хоменко I. В. Еристика: мистецтво племіки. - К., 2001. Barth E. M., Krabbe E. C. From Axiom to Dialog. - Berlin: Walter de Gruyter, 1982.

Freeley A. J.Agumentation and Debate: Critical Thinking for Reasoned Decisinion Making. - Belmont, CA: Wadswoth, 1993. Govier T. A. Practical Study of Argument. - Belmont, CA: Wadswoth, 2006.

Hamblin C. L. Fallacies. - London: Methuen. Photographic reprint Newport News, VA: Vale Press, 1970.

Johnson R. H., Blair J. A. Logical Self-Defence. - United States Edition. New Jork: McGraw Hill Ryerson, 1993.

Rescher N. Dialectics. A Controversy-Oriented Approach to the Theory of Knowledge. - Albany: SUNY, 1977.

Toulmin S. E. The Uses of Argument. - Cambridge University Press, 1958/1998.

Модуль 3. ФОРМА АРГУМЕНТАЦІЇ
3.1. Поняття про форму аргументації
3.2. Поняття про дедуктивне міркування. Дедуктивна аргументація
3.3. Форми дедуктивних міркувань
3.4. Приклади дедуктивної аргументації
3.5. Поняття про правдоподібне міркування. Правдоподібна аргументація
3.6. Форми індуктивних міркувань
3.7. Правила побудови індуктивної аргументації
3.8. Форми міркувань за аналогією
3.9. Правила побудови аргументації за аналогією
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru