Географія промислових комплексів - Іщук С.І. - 7.6. Причорноморський промисловий район

Район розташований на півдні України, в межах територій Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Приморське положення території та основних промислових центрів цього району зумовлюють спеціалізацію галузей промисловості, пов'язаних з морем. Особливу роль відіграють порти, через які здійснюються експортно-імпортні операції України з усіма країнами світу. Безпосереднє сусідство району з вугільно-металургійною базою Донбасу і Придніпров'я, діюча мережа залізниць і автомобільних доріг також є важливими факторами, що впливають на формування промислового комплексу Причорномор'я України.

На території району розробляються окремі види мінерально-сировинних ресурсів, на базі яких розвиваються галузі видобувної та обробної промисловостей. Серед них виділяються залізні руди Керченського півострова (Комиш-Вурунське родовище), флюсові вапняки, мармур кримських родовищ, будівельні матеріали (вапняки, мергелі, глини, піски та ін.), поширені в усіх областях району. Цінною сировиною для хімічної промисловості є солі Сиваша і озер Північного Криму. Вони містять бром, натрій, магній та інші елементи, які одержують на основі їх промислової переробки. Відомі поклади нафти й природного газу на Керченському і Тарханкутському півостровах (Глібівське, Задорненське, а також Джанкойське газові родовища). Проведені геологічні дослідження на території Причорномор'я України свідчать про високу нафтогазоносність району і перспективність розвитку тут нафтогазової промисловості. Однак на сьогодні район недостатньо забезпечений ресурсами.

У функціонально-галузевій структурі промислового комплексу Причорномор'я важливе значення мають машинобудівний комплекс і галузі продовольчого комплексу.

Машинобудівний комплекс

Відіграє провідну роль у формуванні промислово-територіального комплексу району і визначає його місце у внутрішньо- та міждержавному територіальному поділах праці. Найважливішими його галузями є: суднобудування і судноремонт, сільськогосподарське машинобудування, верстатобудування, електротехнічна промисловість і виробництво технологічного устаткування для харчової та поліграфічної промисловостей, підйомно-транспортних та будівельно-шляхових машин.

Завдяки приморському положенню Причорноморський промисловий район спеціалізується на виробництві морських суден, портового устаткування - плавучих кранів, земснарядів, доків для ремонту суден у відкритому морі, буксирів, риболовецьких траулерів, рефрижераторів. Створюються суховантажні судна, танкери, теплоходи, судна для військово-морського флоту. Найважливіші центри суднобудування - Миколаїв (три заводи), Херсон (суднобудівний і судноремонтний заводи) і Керч. Судноремонтна промисловість поширена в Одесі, Ізмаїлі, Кілії, Севастополі та інших містах. Розміщення суднобудівних підприємств на чорноморському узбережжі України сприяє встановленню зв'язків між ними і поглибленню виробничої спеціалізації.

Після розпаду Радянського Союзу в суднобудівній промисловості України відбулася значна руйнація внаслідок скорочення інвестування у галузь і зменшення вітчизняних замовлень на продукцію суднобудівних заводів. Однак після 2000 р. ситуація поліпшилась, заводи почали одержувати замовлення від інших країн і частково завантажили свої виробничі потужності. Разом із тим проводиться велика робота у напрямі розширення проектно-конструкторської бази суднобудівної промисловості та завершення виробничого циклу галузі на заводах України,

Одна з важливих галузей машинобудівного комплексу - сільськогосподарське машинобудування. Вона спеціалізується на виробництві кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, іригаційного устаткування (дощувальні агрегати, насосні станції) та запасних частин до сільськогосподарських машин. Головними центрами сільськогосподарського машинобудування є Херсон, Джанкой, Сімферополь, Одеса.

Профілююча галузь машинобудівного комплексу - верстатобудування. Воно зосереджене переважно в Одесі і спеціалізується на виробництві універсальних верстатів різних типів, що працюють в автоматичному режимі та оснащені програмним керуванням. Там само виробляється ковальсько-пресове устаткування (заводи пресів і автоматів).

Багато підприємств спеціалізується на виробництві енергетичного й електротехнічного машинобудування (випуск електромоторів, генераторів, електрозварювального устаткування, телевізійної апаратури, електровимірювальних приладів тощо). Центрами виробництва є Одеса, Нова Каховка, Первомайськ, Херсон, Сімферополь.

Значно розвинулось виробництво технологічного устаткування для різних галузей промисловості (гірничошахтне устаткування для металургійної, гірничорудної та інших галузей). У Миколаєві здійснюють виробництво бульдозерів, скреперів, цементно-бетонних машин, в Одесі - кіноапаратури, медичних приладів, устаткування для поліграфічної та холодильної промисловостей, у Сімферополі - устаткування для виноробної та консервної промисловостей.

Машинобудівний комплекс
Комплекс із виробництва продовольчих товарів
Одеська промислова агломерація
Миколаївський промисловий вузол
Херсонський промисловий вузол
Сімферопольський промисловий вузол
Севастопольський промисловий вузол
Керченський промисловий вузол
7.7. Подільський промисловий район
Хімічна промисловість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru