Регіональна економіка - Зінь Е.А. - Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад здійснюються в таких сферах діяльності:

• управління соціально-економічним і культурним розвитком певної території;

• в галузі бюджету, фінансів і цін;

• управління комунальною власністю;

• управління житлово-комунальним господарством, побутовим, торговельним обслуговуванням, громадським харчуванням, транспортом і зв'язком;

• управління будівництвом;

• у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

• у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

• у сфері соціального захисту населення;

• в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

• в галузі оборонної роботи;

• стосовно адміністративно-територіального устрою;

• в галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

У визначених сферах виконавчі органи рад здійснюють власні (самоврядні) повноваження, а також повноваження, що делеговані їм центральним органом державної влади.

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі основні повноваження:

· підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших напрямів діяльності, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про результати виконання цих програм;

· забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

· складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території;

· розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення контролю за їх виконанням;

· розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій щодо розвитку підприємницької діяльності; подання до районних, обласних рад пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів і областей, а також до планів підприємств та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території;

· залучення на договірних засадах підприємств, організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст; розміщення на договірних засадах замовлень підприємствам на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для територіальної громади. До делегованих повноважень належать:

· узгодження та подання пропозицій щодо вдосконалення планів роботи підприємств, організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки;

· статистичний облік громадян, які проживають на відповідній території.

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

До власних повноважень належать:

складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, після затвердження забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді звітів про результати виконання бюджету; подання до відповідних, обласних рад пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; встановлення відповідно до діючого законодавства тарифів за надання побутових, комунальних, транспортних та інших послуг підприємствами комунальної власності; погодження у встановленому порядку з підприємствами, які не належать до комунальної власності, розмірів їх тарифів на виконання вказаних послуг; здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету; залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. До делегованих повноважень належать:

здійснення контролю за дотриманням зобов'язань підприємствами незалежно від форми власності щодо платежів до місцевою бюджету;

здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів; сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Повноваження щодо управління комунальною власністю
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку
Повноваження у галузі будівництва
Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту
Повноваження місцевих державних адміністрацій
8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління
Функція планування
Функція організаційна
Функція мотиваційна
Функція координаційна
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru