Фінансовий облік - Сук Л.К. - 6.5. Облік інших видів капітальних інвестицій

На рахунку 15 обліковують також інші витрати на капітальні вкладення. Якщо господарство виготовляє самостійно основні засоби (вози, сани, парникові рами, різні меблі та інші об'єкти) в допоміжних або промислових виробництвах, то витрати спочатку обліковують на рахунку 23 "Виробництво", а після закінчення об'єкта - списують на дебет рахунку 15. Приймають виготовлені об'єкти за актом, оцінюючи їх за фактичними витратами на виготовлення.

На рахунку 15 обліковують витрати поточного року на закладання, догляд і вирощування багаторічних насаджень (садів, ягідників, полезахисних лісових смуг тощо). Аналітичні рахунки відкривають за видами насаджень, часом їх закладання та місцезнаходження. Наприклад: "Сад яблуневий закладання 2012 р. на відділенні № 2", "Полезахисна лісосмуга закладання 2011 р. на відділенні № 3" і т. д.

На основі актів приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1) молоді насадження беруть на облік і відносять до складу основних засобів на дебет рахунків 10 "Основні засоби" (субрахунок 108 "Багаторічні насадження") або 16 "Довгострокові біологічні активи" (субрахунки 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю") і кредит рахунку 15. Витрати на догляд за молодими насадженнями відносять на рахунок 15, а в кінці кожного року їх приєднують до вартості відповідних молодих насаджень - дебет рахунків 10, 16 і кредит рахунку 15. Методологія обліку багаторічних насаджень, як біологічних активів, визначена П(С)БО 30 "Біологічні активи".

На субрахунку 108 ведеться облік багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, а на субрахунках 161 і 162 - пов'язані з нею. На рахунку 15 обліковують витрати на будівництво будинків для робітників і службовців. Аналітичні рахунки відкривають на кожний будинок з тією ж номенклатурою статей витрат, що і за іншим капітальним будівництвом. Після закінчення будівництва кожний об'єкт приймає комісія, складаючи відповідний акт. Оприбутковують будинок у сумі фактичних витрат до передачі робітнику або службовцю за рахунком 15 на окремий аналітичний рахунок. У разі передачі побудованого будинку а одночасною оплатою всієї його вартості складають проводку - дебет рахунку 30 "Каса" і кредит рахунку 74 "Інші доходи". Витрати списують: дебет субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" і кредит рахунку 15.

Витрати на формування основного стада відносять до капітальних інвестицій. Формують основне стадо за рахунок власного молодняка і придбання поголів'я на стороні. Витрати на формування основного стада обліковують на субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів". Тут обліковують переведення тварин в основне стадо і придбання дорослої худоби для основного стада.

На дебет субрахунку 155 відносять вартість переведеного власного молодняка в основне стадо, витрати на придбання дорослої худоби та її доставку. У разі переведення тварин в основне стадо складають акт.

Молодняк тварин, який переводять в основне стадо, списують з кредиту рахунку 21 "Поточні біологічні активи" на дебет субрахунку 155. Одночасно оприбутковують у складі довгострокових біологічних активів: дебет рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" (субрахунки 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю") і кредит субрахунку 155. Поголів'я тварин відносять до біологічних активів, тому його облік здійснюють згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи".

6.6. Оцінка основних засобів
6.7. Облік наявності та надходження основних засобів
6.8. Облік інших необоротних матеріальних активів
6.9. Облік амортизації основних засобів
6.10. Облік витрат на ремонт основних засобів
6.11. Облік вибуття основних засобів
Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.
СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ
Сонячна система та її будова
Розвиток уявлень про форму Землі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru