Соціологія - Кузьменко Т.М. - Міжособистісні та внутрішні конфлікти особистості

Внутрішньоособистісний конфлікт може виникнути внаслідок недооцінювання власних сил, коли граюча роль не відповідає суб'єктивно-сприймаючій - тобто коли реальна поведінка людини не відповідає її власній суб' єктивній моделі поведінки. Міжособистісний конфлікт - результат невідповідності граючої та уявляючої ролі, тобто реальної поведінки особистості та очікувань соціального середовища.

Внаслідок виконання людиною декількох соціальних ролей, несумісних між собою, може виникнути внутрішній конфлікт особистості; його наслідком, зазвичай, є стрес. Соціологія покликана виявляти передконфліктні ситуації або підґрунтя для їх появи та пропонувати конкретні шляхи гармонізації соціальних ролей.

Для характеристики взаємодії у малій соціальній групі розрізняють такі соціальні ролі: лідера; підлеглого; ініціатора; стратега; тактика; критика; підбурювача.

Важливим аспектом дослідження соціальних ролей є науковий аналіз рольової ідентичності - форми соціальної ідентичності, зумовленої соціальними ролями. Ідентичність - базується на відчутті тотожності самому собі, пов'язана з образом "Я", з усвідомленням власної індивідуальності та неповторності індивідуальних фізичних та психологічних рис. Особистість створює систему ідентичностей, які актуалізуються в різних ситуаціях, що відповідають різним соціальним ролям.

"Американський соціолог Ч. Гордон, який розглядає рольову ідентичність як важливий складник Я-концепції особистості, розрізняє п'ять її видів:

1) статеву ідентичність, ґрунтовану на гендерній ідентифікації людини як чоловіка або жінки;

2) етнічну ідентичність, тобто ідентифікацію людини як члена расової, релігійної, національної спільноти або мовної групи, субкультури чи іншої соціальної структури;

3) ідентичності членства, базованої на зв' язку між людиною й організаційним життям суспільства завдяки всім формам групового членства (формального чи неофіційного);

4) політичну ідентичність, що походить від типових паттернів ставлення людини до конкуренції, влади і прийняття рішення;

5) професійну ідентичність, тобто систему рольових ідентичностей щодо роботи, як у домашньому господарстві, так і за його межами"1.

Тісно пов'язані з ідентичністю і визначають тендерні особливості особистості фемінність і маскулінність - системи властивостей, що традиційно вважаються чоловічими чи жіночими.

Характерними маскулінними рисами вважаються: інтелект, раціональність, незалежність, активність, сила (як фізична, так і психологічна, чи сила характеру), авторитарність, агресивність, стриманість в емоційних проявах, схильність до ризику, здатність до досягнень. Якостями, що є типово (ремінними, вважаються: емоційність, м' якість, слабкість, турботливість, практичність, консервативність, інтуїтивність, реалістичність, комунікативність, емпатійність.

Суспільні стереотипи визначають, що для чоловіка бажаною і нормативною є виражена маскулінність, а для сучасної жінки - надмірна фемінність не визнається такою бажаною та нормативною, як маскулінність - для чоловіка*262.

*262: {Горностай П. П. Ґендерна соціалізація та становлення Тендерної ідентичності // Основи теорії Тендеру: Навч. посіб. - К., 2004. - С. 132-156. 2 Маслоу А. Г. Мотивация и личность. - СПб., 1999. - С. 77-106.}

В сучасному суспільстві спостерігається тенденція певної фімінізації чоловічої поведінки та маскулінізації - жіночої. Можливі випадки одночасного високого розвитку в особистості маскулінних та фемінних ознак - андрогінність (поняття введене К. Юнгом). Андрогінність в психології не повязана з порушенням статевого розвитку. Вона передбачає викокий адаптивний потенціал індивіда, масштабність та гнучкість гендерно-рольової поведінки. Досить часто такі люди талановиті.

Структура особистості
Соціальна типологія особистості
Соціалізація. Види. Етапи. Агенти
Механізми соціалізації
Механізми соціалізації за Т. Парсонсом
Стадії соціалізації
Етапи розвитку особистості за Еріком Еріксоном
ТЕМА 12. СОЦІАЛЬНА ДЕВІАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Сутність соціальної девіації
Типологія девіантної поведінки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru