Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 1.3. Етапи створення дитячих та молодіжних громадських організацій

Засновниками дитячих та молодіжних громадських організацій, згідно із Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (1998), можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Для створення громадського об'єднання будь-якої форми необхідні:

- ініціатива особи або групи осіб, пов'язаних спільною проблемою;

- чітке уявлення про шляхи подолання проблеми, коло людей, зацікавлених у її розв'язанні (аналіз ситуації);

- ознайомлення із законодавчими актами, які регулюють порядок створення і діяльності громадських організацій в Україні;

- визначення мети, завдань, програм, бюджету, джерел фінансування" іміджу і пріоритетів на найближчий час (вибір найраціональнішого способу подальших дій - стратегії);

- визначення юридичного статусу організації: міжнародна (об'єднання, діяльність якого поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави); всеукраїнська (об'єднання, діяльність якого поширюється на територію всієї України і яке має місцеві осередки у більшості областей); місцева (об'єднання, діяльність якого поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону; територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян).

Створення громадської дитячої чи молодіжної організації здійснюють у кілька етапів.

1. Проведення установчих зборів. Фактом, який свідчить про заснування нової громадської організації, є проведення установчих зборів із не менш ніж трьома її учасниками. На установчих зборах приймають рішення про створення об'єднання, затверджують статутний документ, обирають керівний і ревізійний органи.

Типова процедура проведення установчих зборів передбачає: вибори голови, секретаря, затвердження порядку денного, до якого вносять питання про заснування організації, затвердження статуту, обрання керівних органів. За результатами установчих зборів складають протокол, який підписують головуючий і секретар. З моменту підписання протоколу громадську організацію вважають заснованою, проте приступити до виконання статутних завдань вона зможе лише після повної легалізації.

2. Легалізація громадської організації. Вона може здійснюватись шляхом повідомлення про заснування організації або її реєстрації як юридичної особи в органах державної реєстрації.

Повідомлення про заснування є спрощеним способом легалізації громадської організації. Відповідно до ст. 17 Закону України "Про об'єднання громадян", громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення Міністерства юстиції України, місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад. Громадську організацію, легалізовану шляхом повідомлення про її заснування, вписують до книги обліку громадських організацій, яку веде легалізуючий орган. За такого способу легалізації організація не набуває статусу юридичної особи, однак її діяльність є законною.

Статусу юридичної особи громадська організація набуває з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію.

Громадській організації може бути відмовлено в реєстрації, якщо її назва, статутний або інші документи суперечать вимогам законодавства України. Зокрема, заборонено реєстрацію об'єднань, метою яких є зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави; діяльність на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства, жорстокості, фашизму та неофашизму; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження прав людини. Не допускається також реєстрація громадської організації з назвою, ідентичною назві іншої легалізованої організації.

3. Взяття на облік у державних установах. Після отримання з реєструючого органу свідоцтва про реєстрацію, оригіналу статуту та прошнурованого і опечатаного протоколу установчих Зборів необхідно протягом місяця стати на облік в управлінні статистики, пенсійному фонді, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, податковій інспекції.

4. Виготовлення печатки. Дозвіл на виготовлення печатки та штампу організації надає дозвільна система районного (міського) управління міліції. Отримавши дозвіл, організація замовляє виготовлення печатки.

б. Відкриття банківського рахунку. Для відкриття рахунку банк оформлює картку з нотаріально засвідченими зразками підписів керівника громадської організації та бухгалтера, яким надається право підписувати фінансові документи. Відтак укладається договір про обслуговування банком громадської організації.

Після проходження цих етапів організація вважається повністю зареєстрованою і може приступати до активної громадської діяльності.

1.4. Структурні характеристики громадської організації
2. Історія дитячих та молодіжних організацій на території України
2.1. Зародження юнацьких об'єднань у XVI-XIX ст.
2.2. Формування громадських структур дитячо-молодіжного руху наприкінці XIX - на початку XX ст.
Дитячо-молодіжні організації на західноукраїнських землях
Пожежно-руханкове товариство "Сокіл" (1894- 1939)
Пожежно-спортивне товариство "Луг" (1925- 1939)
Молодіжне товариство "Пласт" (1912-1930)
Товариство "Орли" -- Католицька Акція Української Молоді (КАУМ) (1933 - 1939)
Союз Української поступової молоді імені М. Драгоманова "Каменярі" (1930-1939)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru