Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Дитячі організації спортивного спрямування

Створення спортивних організацій для дітей зумовлене потребами сьогодення та державною політикою з питань розвитку фізичної культури і спорту, турботою про виховання здорового підростаючого покоління. В більшості сучасних дитячих громадських організацій одним із напрямів діяльності є фізкультурно-спортивний розвиток. Однак останнім часом виникають і організації, що визначають його як основну і єдину мету.

Дитяча спортивна організація - об'єднання, діяльність якого спрямована на популяризацію фізичної культури та спорту серед дітей, пропаганду здорового способу життя, створення умов для досягнення високих спортивних результатів.

Основні завдання дитячих організацій спортивного спрямування охоплюють:

- залучення дітей і підлітків до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

- створення умов обдарованим дітям для досягнення високих спортивних результатів;

- сприяння організації оздоровчих і спортивних секцій та груп;

- участь в організації та проведенні навчально-тренувальних зборів, семінарів, змагань спільно зі спортивними федераціями;

- створення умов для занять фізичною культурою та оздоровлення дітей з функціональними обмеженнями, з неблагополучних, багатодітних сімей;

- підвищення освітнього та культурного рівня підростаючого покоління засобами фізичної культури;

- поширення та пропаганда здорового способу життя.

Виникають і діють організації спортивного спрямування переважно на базі фізкультурно-оздоровчих центрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ (ліцеїв) фізичної культури, дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів тощо. Це пояснюється можливістю забезпечення організації матеріальною базою та кадровою підтримкою.

Основними формами роботи в дитячих спортивних організаціях е: навчально-тренувальні заняття (здебільшого орієнтовані на певний вид спорту); спортивно-масові заходи (спортивні фестивалі, ігри, спартакіади, олімпіади); фізкультурно-оздоровча діяльність (організація літніх фізкультурно-оздоровчих таборів, туристичних походів, кросів, змагань тощо); пропаганда здорового способу життя.

На всеукраїнському рівні ця група дитячих громадських організацій представлена ВДГО "Федерація "Айкі ТеТатака Рю" України",

У 1998 р. засновано клуб айкідо "Гатана Рю" у м. Житомирі, а в 2001 р. - ДГО "Федерація бойових мистецтв "Айкі Те Гатана Рю" м. Києва та Київської області". У січні 2004 року загальні збори цих об'єднань ухвалили рішення про створення всеукраїнської дитячої громадської організації "Федерація "Айкі Те Гатана Рю" України" (назва "Айкі Те Гатана Рю" означає "Школа об'єднання енергії за допомогою рук"). 22.09.2004 Міністерство юстиції України легалізувало її в установленому законом порядку.

Мета організації - сприяння розвитку мистецтва айкідо як унікальної оздоровчо-духовної системи та інших видів фізичного й духовного самовдосконалення, розроблення цільових дитячих та молодіжних програм, захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах, сприяння підвищенню ролі фізичного та духовного здоров'я у всебічному розвитку особистості.

До завдань організації належать: всебічний розвиток дітей; формування у них високих моральних якостей, навичок здорового способу життя, відповідальності за власне здоров'я; профілактика і подолання шкідливих звичок, психоневрологічних розладів; особистісне становлення й самореалізація дитини; встановлення щирих стосунків між дітьми та батьками, а отже, реалізація загальнонаціонального принципу "міцна сім'я - міцна держава"; виховання фізично та духовно здорової особистості, здатної повноцінно реалізувати себе і приносити користь суспільству; залучення дітей та молоді до активних занять фізичною культурою і спортом; обмін досвідом роботи та методиками із впровадження здорового способу життя між дитячими осередками.

ДГО "Федерація "Айкі те Гатана Рю" України" має місцеві осередки в більшості регіонів України і є членом Спілки всеукраїнських дитячих громадських організацій "Діти України". Підтримує тісні зв'язки із всеукраїнськими дитячими організаціями "Дитячий альпійський рух України", "Січ", "Козаченьки", "Асоціація гайдів України", співпрацює з Федерацією загартування та зимового плавання.

Серед основних напрямів роботи - проведення культурно-масових заходів (фестивалів, зльотів, свят, показових виступів), реалізація соціальних проектів (круглі столи, конференції з батьками та ін.), психологічна робота з дітьми та їхніми батьками (консультації, корекційна робота, тренінги тощо). Організація сприяє працевлаштуванню молоді, здобуттю нею педагогічної освіти, поповненню кадрів у закладах освіти. Через роботу Інституту айкідо "Камікан" налагоджується співпраця з вищими навчальними закладами (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгомано-ва, Кам'янець-Подільський національний педагогічний університет, Київський університет ім. Б. Грінченка), іншими громадськими організаціями, Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, органами державної влади на місцевому рівні. Щороку федерація організовує літні табори для дітей і молоді.

"Айкі Те Гатана Рю" реалізує програми оздоровлення дітей та розвитку дитячого громадського руху в Україні. Зокрема, навчальні програми "Школа фізичного та духовного розвитку дитини "Бусідо" " гармонійно поєднують традиційні (єдиноборства, каліграфія, ікебана) та сучасні (психологія, художня майстерність, акторська майстерність, культурологія) практики розвитку особистості дитини та охоплюють такі предмети: айкідо, психологія, японська мова, плавання, історія, культура Японії та країн Сходу, історія бойових мистецтв, спортивні ігри та ін. Школа забезпечує страхування та медичний супровід учнів; батьки можуть отримати індивідуальні консультації сімейного психолога щодо виховання дітей.

Дитячі організації військово-патріотичного спрямування
4.6. Учнівські (шкільні) організації
Всеукраїнське учнівське творче об'єднання "КРОКС"
Асоціація дитячих організацій Ставищенського району Київської області "Крона"
Громадська організація школи "Шкільна учнівська республіка"
5. Молодіжні громадські організації України
5.1. Виникнення і характеристика сучасного організованого молодіжного руху в Україні
5.2. Студентські організації в Україні
Становлення сучасного студентського руху
Сучасні студентські організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru