Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 4.6. Учнівські (шкільні) організації

Тісна взаємодія громадських дитячих та молодіжних організацій із загальноосвітніми навчальними закладами необхідна не лише для розвитку дитячого та молодіжного руху в Україні. Цей процес взаємовигідний, оскільки сучасна школа із освітньовиховного поступово перетворюється на освітній заклад. Створення на базі школи учнівських організацій та об'єднань є об'єктивною потребою сьогодення, запорукою ефективного функціонування учнівського самоврядування, формування в учнів громадянських, організаторських та лідерських якостей.

Нині найперспективнішими видаються дві моделі взаємодії громадських дитячих та молодіжних організацій і загальноосвітньої школи:

1. Рівноправне партнерство на основі домовленостей, угод. Взаємодія рівних виховних суб'єктів може реалізовуватись у різноманітних формах, насамперед на основі виконання спільних програм (освітніх, соціальних, культурологічних, природоохоронних тощо). При цьому школа добровільно вибирає партнера в особі громадської організації на засадах демократизації і гуманізації освітнього процесу. Позитивний вплив такої взаємодії на соціально-виховну систему школи визначається динамізмом, демократизмом, автономністю дитячих та молодіжних громадських організацій, їх чітко вираженою специфікою, а також можливістю школи мати кількох партнерів, не "прив'язуючись" до однієї організації, керуючись принципом доцільності. Можливе і створення на базі школи осередків всеукраїнських або регіональних (міських, районних, обласних) організацій, членами яких є учні цієї школи. Наприклад, у шкільних закладах поширені осередки ФДО України, ВДС "Екологічна варта", Всеукраїнського учнівського творчого об'єднання "КРОКС" - єдиної учнівської організації республіканського рівня.

2. Взаємодія освітнього закладу і дитячої чи молодіжної громадської структури як суб'єктів соціально-виховної системи школи на засадах демократизму, громадськості, самоуправління. У сучасній школі поширена практика створення і функціонування різноманітних учнівських громадських структур: органи учнівського самоуправління, профільні самодіяльні об'єднання, тимчасові об'єднання для підготовки і проведення суспільно корисних заходів та ін. Найперспективнішим виглядає функціонування в загальноосвітніх закладах самобутніх учнівських громадських організацій (зі статутом, програмами діяльності, фіксованим членством тощо) як органічної складової соціально-виховної роботи школи. Роль і місце такої організації в школі, її авторитет серед учнів, педагогів, батьків - важливі показники ефективності і результативності виховної системи загальноосвітнього закладу. Створення учнівської організації у школі є основою міжвікового конструктивного спілкування, соціальної адаптації, творчого розвитку учнів. Як правило, ініціюють створення учнівських організацій у школах дорослі - вчителі, соціальні педагоги, керівники, рідше - самі учні, їхні батьки. Педагоги-ініціатори добровільно стають кураторами, керівниками, лідерами дитячих об'єднань, їх активними учасниками. Саме ця група педагогів і дитячий актив, об'єднані в добровільні співтовариства, часто є генераторами нових ідей, реалізація яких може стати початковим етапом оформлення виховної системи або імпульсом до її розвитку.

Всеукраїнське учнівське творче об'єднання "КРОКС"

Історія об'єднання розпочалася в 1976 р. зі створення у Борівській середній школі Фастівського району Київської області математичного гуртка. Аналогічну роботу почали проводити й інші вчителі, а згодом було організовано змагання під назвою "КРОС" (Кмітливі, Розумні, Організовані, Спритні), до яких поступово долучились учні інших шкіл області. З 1993 р. почали проводити офіційні всеукраїнські чемпіонати старшокласників із "КРОСу". У 1994 р. до назви додали літеру "к" (Культурні). У травні 1996 року "КРОКС" зареєстровано в Міністерстві юстиції України як Всеукраїнське учнівське творче об'єднання Культурних, Розумних, Організованих, Кмітливих, Спритних "КРОКС", а з 1997 р. "КРОКС" має офіційну підтримку вищих органів влади.

Нині "КРОКС" має осередки у 18 областях України і щороку проводить заходи загальнодержавного масштабу (Найгармонійніша дитина України, Всеукраїнський чемпіонат "КРОКС", Кубок України "КРОКС", Заочний чемпіонат "КРОКС", Літні ігри "КРОКС" у межах заходу "Під Говерлою"), 3 2006 р. реалізують програму

"Комплексна підготовка дітей до самостійного творчого життя". Основними осередками роботи "КРОКСу" (а для молодших класів "КРОКСику") є гуртки розвивальних ігор при школах чи будинках дитячої творчості.

Комплексна підготовка дітей до самостійного творчого життя - головна мета "КРОКСу", а офіційна статутна мета - задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, інших спільних інтересів своїх членів.

Статутні завдання охоплюють: залучення дітей до творчості і творчої праці, підготовку їх до самостійного життя; єднання зусиль тих, хто працює з дітьми, для сприяння всебічному розвитку розумових здібностей, моральних якостей, фізичного стану, практичних навичок, пізнавальних процесів, сприйняття, творчої ініціативи, суспільної активності, формування волі, характеру учнів, їх виховання в дусі загальнолюдських цінностей; забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання підростаючого покоління.

Діяльність "КРОКСу" ґрунтується на таких принципах: різноманітність, об'єктивність, рівні умови (всі діти - учасники змагань - отримують одні й ті самі запитання), доступність (усе, що потрібно для змагань, повинне бути доступним), підготовка (суть гурткової роботи полягає у підготовці до свята завершального змагання), культ правил, незалежність ("КРОКС" - творче учнівське об'єднання поза сферами релігії та політики).

Основний напрям діяльності - проведення всеукраїнських заходів (конкурсів, змагань, протиборств та ін.), які стимулюють учасників до самовдосконалення, набуття практичних знань, умінь та навичок, гармонійного розвитку.

Найближчим часом "КРОКС" планує порушити питання про впровадження у всіх школах України обов'язкових уроків розвивальних ігор, а також популяризувати свої ідеї та практичні напрацювання у світі.

Всеукраїнське учнівське творче об'єднання "КРОКС"
Асоціація дитячих організацій Ставищенського району Київської області "Крона"
Громадська організація школи "Шкільна учнівська республіка"
5. Молодіжні громадські організації України
5.1. Виникнення і характеристика сучасного організованого молодіжного руху в Україні
5.2. Студентські організації в Україні
Становлення сучасного студентського руху
Сучасні студентські організації
ВМГО "Українська студентська спілка"
ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (АПОСУ)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru