Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації

У дитячому й особливо молодіжному рухах на початку XXI ст. дедалі помітнішою стає соціально-педагогічна зорієнтованість громадських організацій, тому цей напрям роботи соціального педагога особливо актуальний і важливий. У його межах соціальний педагог діє як організатор заходів із надання соціальної допомоги різним категоріям населення. На думку дослідників дитячого руху (Р. Литвак, С. Тетерський, Є. Чепурних, А. Волохов), саме залучення учасників дитячих організацій до соціально значущої діяльності дає змогу розвинути ініціативу дітей, підлітків, створити умови для їх самостійного включення в життя суспільства, навчити здійснювати усвідомлений вибір.

Соціальна діяльність сучасних дитячих та молодіжних організацій різнопланова. Вони надають соціальну і матеріальну допомогу незахищеним верствам населення (громадянам похилого віку, особам із функціональними обмеженнями, дітям-сиротам, самотнім), зокрема збирають речі, продукти, сприяють у розв'язанні побутових проблем, беруть шефство над будинками дитини, інтернатами, підтримують дитячі спортивні команди тощо. Члени громадських дитячих та молодіжних організацій беруть активну участь в організуванні дозвілля дітей та молоді, в т. ч. дітей-сиріт і дітей із функціональними обмеженнями. Культурно-масові заходи, як правило, мають тематичний характер (профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підготовка юнаків до військової служби, пропаганда здорового способу життя, підтримка творчої молоді та ін.). Ці види діяльності громадських організацій пов'язані з їх профілем, місцевими особливостями, кадровим забезпеченням, можливостями та іншими чинниками. З огляду на це важливо в практиці їх діяльності вдаватись до технологій волонтерської роботи.

Громадські дитячі та молодіжні організації мають великий потенціал у здійсненні волонтерської діяльності. Це зумовлено історичними традиціями і актуальними потребами сьогодення. Історичний аналіз засвідчує, що і дитячо-юнацькі товариства, які активно діяли в 20-30-ті роки XX ст. на західноукраїнських землях, і піонерська організація в СРСР займалися різними видами волонтерської роботи, насамперед благодійною шефською допомогою нужденним категоріям населення. Яскравим прикладом може слугувати тимурівський рух.

У наш час, коли на перший план у суспільній свідомості вийшла прагматична ідеологія, дедалі гостріше відчувається нівелювання понять "милосердя", "доброчинність", "альтруїзм". Саме вони лежать в основі волонтерської діяльності, необхідність здійснення якої зумовлена соціально-економічною нестабільністю нашої держави. Сучасні дитячі та молодіжні громадські організації значну увагу приділяють саме цьому виду діяльності. Наприклад, МГО "СПОК" із числа членів організації створює волонтерські загони, які надають цілеспрямовану допомогу, реалізують соціальні програми. Під час традиційного збору-походу дитячих та молодіжних громадських організацій і волонтерських загонів "Козацькими шляхами" підбиваються підсумки волонтерської діяльності за рік, відбуваються навчальні тренінги, обмін досвідом соціальної роботи, презентація нових соціальних програм.

Основним напрямом волонтерської діяльності членів дитячих і молодіжних організацій є надання соціальних послуг незахищеним категоріям населення: придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промислових та господарських товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів; приготування їжі, годування; допомога у проведенні заходів особистої гігієни; прибирання приміщення, прання білизни; обробіток присадибних ділянок; виконання ремонтних робіт; відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах; читання художньої літератури, преси, написання листів; організування дозвілля тощо. Волонтери дитячих і молодіжних організацій беруть активну участь у масштабних акціях, святах, реалізації соціальних програм (фестиваль творчості дітей-інвалідів "Повіримо у себе", збір-похід "Молодь - за здоровий спосіб життя" та ін.).

Запровадження технологій волонтерської роботи в практику соціально-педагогічної діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій - одне із пріоритетних завдань соціального педагога. Ефективність їх використання залежить від міри осмисленості понять "волонтер", "волонтерська робота" учасниками організацій, визначеності напрямів і форм роботи волонтерів, скоординованості процесу їх навчання, підтримки та контрольованості волонтерської діяльності, розробленості системи заохочень волонтерів.

6.6. Допомога керівництву організації у розробленні та реалізації програм і проектів
6.7. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами
6.8. Сприяння формуванню колективу організації
7. Інноваційні технології діяльності громадських організацій
7.1. Паблік рілейшнз у діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій
7.2. Організування та проведення РR-заходів
Написання прес-анонсу та прес-релізу
Прес-конференція
Брифінг
Прес-тур
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru