Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 7.1. Паблік рілейшнз у діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій

Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства і громадської сфери зокрема, вимагають нових підходів до роботи громадських організацій, упровадження інноваційних технологій, що мають забезпечити ефективність їх діяльності, конкурентоспроможність на тлі численних об'єднань, які діють в України Серед інноваційних технологій діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій останніми роками дедалі більшої популярності набувають технології, паблік рілейшнз і фандрайзингу, оволодіння якими є важливим для фахівців, що взаємодіють з громадськими дитячими та молодіжними організаціями, насамперед для соціальних педагогів.

7.1. Паблік рілейшнз у діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій

У повсякденній роботі дитячі та молодіжні громадські організації нерідко стикаються з байдужістю, нерозумінням, а інколи й негативним ставленням до їх

діяльності з боку влади, громадян, подеколи інших громадських організацій. Основна причина цих явищ - недостатня поінформованість щодо програмних цілей об'єднання, його діяльності та досягнутих результатів. Тому налагодження ефективних зв'язків із громадськістю (Public Relations, PR - діяльність) є важливим завданням сучасної громадської організації.

PR - діяльність громадської організації - конструктивні заходи, спрямовані на створення позитивного суспільного Іміджу організації, розширення сфери її впливу, залучення нових волонтерів, зацікавлення влади у співпраці, підтримку населення, встановлення та зміцнення партнерських контактів.

Зв'язки з громадськістю необхідні громадській організації для того, щоб суспільство та влада усвідомили її мету, сприяли поширенню її ідей, допомагали у повсякденній діяльності. Вони також потрібні для встановлення двостороннього зв'язку із громадськістю і владними структурами, спілкування з тими, кому організація прагне допомогти своєю діяльністю, залучення спонсорів (грантодавців) до фінансування проектів і програми організації.

Загалом, функції PR є набагато ширшими. У великих корпоративних організаціях комплекс таких заходів здійснюють фахівці. Однак в умовах діяльності громадської дитячої чи молодіжної організації можливо залучати напрями та механізми PR- діяльності, які не потребують фахової PR-підготовки.

PR- діяльність не передбачає "нав'язування" власних ідей чи поглядів; настирливої пропаганди послуг, застосування хитрощів чи химерних трюків, самореклами (найефективнішим методом впливу є акцентування уваги на проблемі, задля розв'язання якої створена організація), зосередження всіх зусиль тільки на роботі з пресою (хоча співпраця зі ЗМІ - одна з найважливіших складових діяльності організації).

Дитячі та молодіжні громадські організації у PR- діяльності застосовують такі основні канали комунікацій:

1. Інформування через засоби масової інформації (укладання та поширення прес-релізів; прес-конференції, брифінги; прес-тури; участь представників організації в теле- й радіопрограмах, передачах тощо; створення тематичних теле- та радіопрограм, власних рубрик у газетах, забезпечення авторів рубрик ексклюзивною інформацією; "прямі ефіри"; інтерв'ю; написання та розміщення спеціалізованих публікацій; комплексний медіа-супровід надзвичайно важливих подій організації).

2. Лобіювання своїх інтересів в органах влади. Це офіційні та неформальні контакти з владою, спрямовані на ухвалення рішень в інтересах організації (пряме інформування посадовців; особисті офіційні та робочі зустрічі; створення лобістських коаліцій; активна участь у заходах органів влади та місцевого самоврядування; ініціювання громадських звернень, громадських зборів, слухань, місцевих референдумів, масових акцій тощо; посередницькі заходи в узгоджувальних процесах між органами влади та місцевими організованими громадами; залучення посадовців до безпосередньої діяльності організації).

3. Організування власних РR-заходів. Воно полягає у підготовці і проведенні т. зв. спеціальних подій (зустрічі з громадськістю; виставки, презентації, конкурси, фестивалі; церемоніальні події; різноманітні "аукціони"; оприлюднення результатів публічних рейтингів; засідання круглих столів; розважальні, спортивно-масові чи культурно-пізнавальні заходи; теле-, радіомарафони).

4. Загальне інформування цільових аудиторій (виготовлення та поширення власних презентаційно-інформаційних матеріалів, популяризаційних атрибутів; електронні та поштові розсилання за заздалегідь укладеними списками; обов'язкове відвідування заходів інших організацій (інституцій), виступи, привітання тощо; створення веб-сайтів і порталів, організація конференцій у мережі Інтернет тощо).

Ефективну реалізацію цих РR-заходів у громадській організації забезпечує РR-менеджер чи прес-секретар. їхні посадові обов'язки, які може виконувати і соціальний педагог, охоплюють:

- поширення всіма можливими каналами інформації щодо місії, політики, функцій, послуг та повсякденної роботи організації;

- збирання і зберігання всіх публікацій, інформативних та ілюстративних матеріалів, що стосуються діяльності організації;

- формування й оновлення бази даних ЗМІ, владних структур та основних цільових аудиторій РR-діяльності організації;

- підтримка зворотного зв'язку з громадськістю, владою та ін.;

- вчасне й активне реагування на небажану (негативну) інформацію, що часом з'являється у цільових аудиторіях, чи запобігання її появи.

Соціальний педагог у ролі РR-менеджера громадської дитячої чи молодіжної організації у змозі забезпечити надійний двосторонній зв'язок між організацією та громадськістю. Він також може ознайомити членів організації з основними методами організування та здійснення РR-заходів.

7.2. Організування та проведення РR-заходів
Написання прес-анонсу та прес-релізу
Прес-конференція
Брифінг
Прес-тур
Медіа супровід подій
7.3. Технологія фандрайзингу в діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій
Сутність фандрайзингу
Джерела фінансування дитячих і молодіжних громадських організацій
Бюджетні кошти
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru