Географія - Олійник Я.Б. - 37. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

37.1. Світові природні ресурси

Розвиток людського суспільства пов'язаний з використанням різноманітних природних ресурсів, які являють собою компоненти природи, що використовуються або можуть бути використані у виробничій і невиробничій діяльності людини. Наявність тих чи інших природних ресурсів, а також корисних копалин може бути стимулом для розвитку економіки країни. Наприклад, чільним експортним товаром (а всередині країни — промисловим) є: мідь для Замбії (87 % від загального обсягу експорту), Чилі (46 % експорту); боксити для Ямайки (57 %), Суринаму (56 %); залізна руда для Мавританії (83%).

Багато країн, які мають природні ресурси, використовують їх для вдосконалення власної економіки. Наприклад: Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Джерелом їхнього процвітання стали родовища нафти і природного газу. Тепер там розвиваються Й інші галузі промисловості, як-от: нафтопереробна, енергомістка металургія, хімічна індустрія.

Основними природними ресурсами Швеції та Фінляндії є ліс. Завдяки йому ці країни стали провідними експортерами паперу, картону та інших продуктів переробки деревини.

Природні ресурси поділяються на: 1) мінеральні — це корисні копалини та мінерально-будівельна сировина. Мінеральні ресурси можуть поділятися на паливні, рудні й нерудні; 2) земельні, до яких належать ґрунти, а також різні типи господарського використання земель: рілля, сінокоси, пасовища, ліси й чагарники тощо; 3) водні, що поділяються на води Світового океану та суходолу. Води суходолу складаються з поверхневих вод (річки, озера, ставки, водосховища, болота, льодовики) і підземних (ґрунтові та артезіанські); 4) біологічні ресурси, до яких належить рослинний і тваринний світ; 5) ресурси Світового океану, що перебувають у воді у розчиненому стані, на морському дні й під ним — у товщі земної кори; б) рекреаційні, до яких належать природно-кліматичні, бальнеологічні й заповідні; 7) кліматичні — сонячна енергія, енергія вітру тощо; 8) генетичні — сукупність генів, які є в осіб даної популяції, групи популяцій або виду; 9) геотермальні — запаси внутрішнього тепла землі; 10) космічні — простори Космосу, космічна енергія; 11) територіальні — частина суходолу з притаманними йому природними, а також створеними в результаті людської діяльності антропогенними властивостями і ресурсами.

Всі ресурси прийнято поділяти на вичерпні і невичерпні. До останніх відносять, наприклад, кліматичні ресурси, енергію Сонця і вітру, текучих вод, а також припливів і відпливів. Майже всі інші природні ресурси є вичерпними, які, в свою чергу, ділять на відновні і невідновні. Відновними є ресурси біосфери, але і вони при нерозумному витрачанні можуть стати невідновними (наприклад, беззворотно зникають багато видів рослинного і тваринного світу). Руди і всі інші корисні копалини можна віднести до практично невідновних ресурсів.

Природні ресурси розмішені на планеті дуже нерівномірно. Це пояснюється відмінностями в кліматичних і тектонічних процесах на Землі, різними умовами утворення корисних копалин у минулі геологічні епохи і багатьма іншими факторами.

Світова ресурсна ситуація з 1970-х років після енергетичної кризи змінювалась у двох напрямах. По-перше, почали різко скорочуватись енерго- і ресурсомісткість світового господарства. По-друге, стали розроблятися нові джерела ресурсів, освоюватися нові ресурсні території та акваторії у важкодоступних районах (морські шельфи, території з екстремальними умовами тощо). За 10 років після енергетичної кризи енергомісткість національного доходу промислово розвинутих країн знизилася на 1/З.У США за 1972-1990 pp. споживання палива легкими автомобілями виросло на 5 %, в той час як автомобільний парк виріс на 58 %. Стали також згортатися ресурсномісткі галузі важкої промисловості.

У світі є декілька держав, які мають практично всі види природних ресурсів. Це США, КНР, Індія, Бразилія. Росія, Австралія і деякі інші, в яких немає повного асортименту природних багатств, але у порівнянні з іншими вони високозабезпечені. Багато країн мають великі запаси світового значення одного або декількох ресурсів. Так, Габон на одному з перших місць за запасами марганцю, Кувейт — нафти, Марокко — фосфоритів.

37.2.1. Мінеральні ресурси
37.2.2. Земельні ресурси
37.2.3. Лісові ресурси
37.2.4. Водні ресурси
37.2.5. Природні ресурси Світового океану
38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ
41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru