Соціальна психологія - Орбан-Лембрик Л.Б.


Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, охарактеризовано провідні напрями прикладної соціальної психології.

Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться спеціалістам, зайнятим у соціальній сфері.

1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

1.1. Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв'язки з іншими галузями знання

1.2. Предмет і завдання соціальної психології

1.3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань

1.4. Методологія і методи соціальної психології

2. Соціально-психологічні проблеми особистості

3. Соціально-психологічна характеристика спілкування

4. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії

5. Особливості прикладної соціальної психології

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru