Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 20.5. Валютне регулювання і валютний контроль

Основи валютного регулювання та валютного контролю були закладені з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" в лютому 1993 р. У декреті встановлювався режим здійснення валютних операцій на території України, права та обов'язки суб'єктів валютного ринку, відповідальність за порушення валютного законодавства, а також повноваження державних органів управління і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій.

Відповідно до законодавства України визначає структуру валютного ринку, організовує торгівлю валютними цінностями на ньому та регулює імпорт і експорт капіталу Національний банк України. До компетенції Національного банку у сфері валютного регулювання належать:

• видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;

• видавання та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків й інших установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

• здійснення валютної політики виходячи з принципів загальної економічної політики України;

• накопичення, зберігання і використання валютних резервів;

• установлення способів визначення і використання валютних курсів іноземних валют;

• встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ, що купують і продають іноземну валюту тощо.

Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягають обов'язковому декларуванню у Національному банку України.

Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей, а також валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю. Національний банк України, виступаючи головним органом валютного контролю, здійснює контроль за виконанням правил проведення валютних операцій на території України та забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.

Крім Національного банку України та уповноважених комерційних банків, функції валютного контролю здійснюють Державна податкова адміністрація, Міністерство зв'язку та Державний митний комітет України. Державна податкова адміністрація здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України. На Міністерство зв'язку покладено контроль за дотриманням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України. Державний митний комітет здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

До резидентів та нерезидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності:

• за торгівлю іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без генеральної ліцензії НБУ або з порушенням порядку та умов торгівлі — штраф у сумі, еквівалентій вартості зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення операції з валютою з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;

• за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання індивідуальної ліцензії НБУ, без такої ліцензії — штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення операції з валютою;

• за порушення резидентами порядку розрахунків — штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України;

• за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, а також за несвоєчасне подання, приховуваний або перекручення звітності про валютні операції — штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України;

• за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, — накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією валютних цінностей;

• за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі самі порушення, а також вчинення цих дій у значних розмірах караються позбавленням волі на термін до п'яти років з конфіскацією валютних цінностей, або виправними роботами терміном до двох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією валютних цінностей. Ті самі дії, вчинені організованою групою чи у великих розмірах, караються позбавленпям волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і валютних цінностей.

Незаконна операція з валютними цінностями визнається вчиненою у значному розмірі, якщо вартість предмета цієї операції перевищує двадцять мінімальних розмірів заробітної плати. Незаконна операція з валютними цінностями визнається вчипспою у великому розмірі, якщо вартість предмета цієї операції перевищує сто мінімальних розмірів заробітної плати.

Відкриття та використання резидентами України як юридичними, так і фізичними особами за межами України валютних рахунків без дозволу НБУ, а також приховування валютного виторгу караються позбавленням волі на термін до двох років, або штрафом до п'ятисот офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією вкладу та валютного виторгу.

20.6. Здійснення операцій па міжбанківському валютному ринку
20.7. Валютний дилінг у банках
20.8. Переміщення валюти через митний кордон України
20.9. Правила переказу іноземної валюти за межі України
20.10. Використання готівкової валюти па території України
20.11. Українська міжбанківська валютна біржа
Розділ 21. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
21.1. Основи функціонування міжнародного фінансового ринку
21.2. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк
21.3. Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru