Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 20.8. Переміщення валюти через митний кордон України

Відповідно до інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України фізичним особам-резидентам дозволяється вивезення за межі України коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень на одну особу (незалежно від віку) за умови усного декларування митному органу; з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами — у сумі, що не перевищує 10 000 гривень. Вивезення валюти України фізичними особами — резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує ці норми, дозволяється лише на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Ввезення в Україну валюти України фізичними особами дозволяється за умови усного декларування митному органу фізичними особами-резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень; з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами на одну особу коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації па їх вивезення). Увезення валюти України фізичними особами — резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує 1000 грн., дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Дозволяється ввезення в Україну валюти України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу коштів, які були вивезені раніше з України на законних підставах у сумі, що не перевищує 3000 грн., а також валюти України, що отримана як виручка за надалі послуги чи реалізовані товари на території України до перетинання митного кордону або під час пасажирського рейсу за межами України, що підтверджено записом у товарно-касовій книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів. Валюта України, що ввозиться в Україну юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи-резидеята на ввезення в Україну валюти України. Увезення валюти України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує встановлені норми, дозволяється па підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу фізичними особами — резидентами та нерезидентами незалежно від віку іноземної валюти готівкою або дорожніми чеками на суму до 1000 доларів США; з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах коштів у загальній сумі до 5000 доларів США. (Обмеження на переміщення валюти через митний кордон України в інших іноземних валютах розраховуються на основі відповідної суми в доларах США.)

Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, увезених в Україну коштів, у сумі до 30 000 доларів США, чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами в сумі до ЗО 000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки.

Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами — резидентами та нерезидентами на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Фізичним особам резидентам та нерезидентам, які виїжджають у службові відрядження за межі України, дозволяється:

• за умови усного декларування вивозити готівкою або дорожніми чеками валюту на суму до 1000 доларів США;

• з обов'язковим зазначенням у митній декларації іноземної валюти, чеків, що ввезені раніше в Україну на законних підставах;

• коштів загальною сумою до 10 000 доларів США готівкою або дорожніми чеками за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, при виїзді в службове відрядження за межі України;

• фізичними особами-нерезидентами — чеків, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами — резидентами та нерезидентами:

• за умови усного декларування митному органу коштів у сумі до 1000 доларів США або чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1000 доларів США, на одну особу незалежно від віку;

• з обов'язковим зазначенням у митній декларації коштів, які вивезені раніше за межі України на законних підставах; коштів у сумі до 10 000 доларів США; чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 50 000 доларів США; банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичними особами — резидентами та нерезидентами, у сумі, що перевищує встановлені норми, приймається митним органом на зберігання. Зазначена валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи — резидента або нерезидента при поданні цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому байку або повертається власнику для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку або повертається власнику фізичній особі-нере-зиденту при виїзді його з України.

Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами — резидентами і нерезидентами за наявності повноважень юридичної особи-нерезидента готівкової вільно конвертованої валюти в сумі до 10 000 доларів США для оплати експортованих з України продукції, виконаних робіт, отриманих послуг з додержанням вимог законодавства України. Зазначена іноземна валюта, що ввозиться в Україну, підлягає декларуванню відповідному митному органу уповноваженою фізичною особою, яка має повноваження юридичної особи-нерезидента на ввезення в Україну іноземної валюти. Увезення фізичними особами — резидентами та нерезидентами чеків у сумі, що перевищує 50 000 доларів США, та банківських металів у вигляді зливків, вага яких перевищує 100 г, здійснюється за спеціальним дозволом НБУ.

Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу:

• фізичними особами — резидентами і нерезидентами — платіжних карток, емітованих банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

• фізичними особами — нерезидентами — платіжних карток, емітованих іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені в Україну з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• фізичними особами — резидентами, які працюють в іноземних представництвах юридичних осіб — нерезидентів, що зареєстровані в Україні, — корпоративних платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі документів, що підтверджують факт роботи цих фізичних осіб у зазначених представництвах і організаціях;

• фізичними особами — резидентами — платіжних карток, емітованих небанківською установою "American Express", що уклала угоду з уповноваженим банком, на підставі довідки цього банку про наявність у ньому картрахунку фізичних осіб;

• фізичними особами-резидентами — іменних ощадних книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

• фізичними особами — резидентами і нерезидентами — іменних вкладних книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України.

Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами — платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

Дозволяється увезення в Україну за умови усного декларування митному органу:

• фізичними особами — резидентами і нерезидентами — платіжних карток, емітованих банками України та платіжних карток, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, а також карток Visa Travel Money;

• фізичними особами-резидентами — іменних ощадних книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну;

• фізичними особами — резидентами і нерезидентами — іменних вкладних книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну.

Юридичним особам — нерезидентам дозволяється через уповноважену фізичну особу вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, чеків на підставі індивідуальної ліцензії НБУ та ввезення в Україну іноземної валюти, іменних чеків на підставі спеціального дозволу Національного банку.

20.9. Правила переказу іноземної валюти за межі України
20.10. Використання готівкової валюти па території України
20.11. Українська міжбанківська валютна біржа
Розділ 21. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
21.1. Основи функціонування міжнародного фінансового ринку
21.2. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк
21.3. Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації
21.4. Фінансові інструменти міжнародного ринку
21.5. Фінансова інформація на міжнародному ринку

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru