Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. -

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства
2. Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування
3. Досвід здійснення економічної діагностики підприємства
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства
2. Вибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємства
3. Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства
РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru