Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ

Аналіз і прогнозування структури готівкової маси здійснюється департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України. На підставі підготовленого розрахунку потреб у готівці Банкнотно-монетному двору Національного банку України надається розпорядження щодо виготовлення необхідної її кількості в розрізі певних номіналів.

Виготовлена готівкова маса використовується для створення резервного фонду готівки та для підкріплення територіальних управлінь Національного банку України.

Забезпечення економічних суб'єктів готівкою реалізується через установи банків, які здійснюють інкасацію коштів, що перевищують встановлені касові ліміти та виконують заявки економічних суб'єктів на підкріплення готівкою. Банки, в свою чергу, звертаються до територіальних управлінь Національного банку України за підкріпленням (видачею) банкнот і монет відповідно до заявок щодо заміни вилучених з обігу внаслідок зношеності банкнот і монет та / або здають готівку (рис. 3.1).

Обіг готівки в Україні

Формування заявки банками на підкріплення здійснюється з урахуванням очікуваних обсягів надходжень готівки з кас підприємств і від населення та готівкових виплат. Кошти, що мають надійти від територіального управління Національного банку, спрямовуються на покриття можливої різниці між надходженнями готівки до кас банків та потребою в ній.

Територіальні управління Національного банку України, в свою чергу, на підставі заявок банків видають відповідну кількість банкнот і монет, необхідну для забезпечення нормального готівкового обігу регіону. Банки безпосередньо видають готівку своїм клієнтам, таким чином вводячи її в обіг.

Отже, територіальні управління Національного банку України можуть впливати на забезпеченість регіонів готівкою через управління її запасами.

Департамент готівково-грошового обігу Національного банку України аналізує тенденції вибуття банкнот і монет з обігу до сховищ своїх територіальних управлінь через банки, оскільки без цього неможливо коректно визначати і прогнозувати кількість грошей, необхідних для підкріплення готівкового обігу країни.

3.6. Безготівкова емісія НБУ

Первинна емісія національної валюти у безготівковій формі здійснюється через три канали:

o валютний (купівля валюти на міжбанківському ринку з метою згладжування коливань курсу національної валюти та поповнення міжнародних резервів);

o кредитний (рефінансування банків з метою підтримки їх ліквідності);

o фондовий (здійснення операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів на вторинному ринку з метою збалансування попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку).

Якщо в 2007 році в структурі емісійних операцій превалювало здійснення операцій через валютний канал (майже 95 % від загального обсягу здійсненої безготівкової емісії), то в 2008 році - через кредитний канал (майже 80 %). В умовах виникнення напруження на фінансовому ринку, починаючи з жовтня 2008 року, через валютний канал переважно відбувалося вилучення грошей з обігу, оскільки Національний банк України проводив операції з продажу іноземної валюти. Із-за відтоку коштів з депозитних рахунків банків Національний банк України збільшив обсяги підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування, що збільшило частку операцій через кредитний канал у структурі емісійних операцій.

Протягом 2008 року Національним банком України було випущено в обіг коштів на суму 218,2 млрд. грн., що на 174,3 млрд. грн., або майже в 5,0 раза більше, ніжу 2007 році, у тому числі:

o для підтримки ліквідності банків через різні інструменти рефінансування в сумі 169,5 млрд. грн. (2,5 млрд. грн. у 2007 році), що становило 77,7 % безготівкової емісії;

o на придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку для формування міжнародних (золотовалютних) резервів в сумі 40,1 млрд. грн. (41,4 млрд . грн. у 2007 році), що становило 18,4 % безготівкової емісії;

o на придбання державних облігацій України на вторинному ринку в сумі 8,6 млрд. грн., або 3,9 % безготівкової емісії.

У структурі безготівкової емісії, здійсненої Національним банком України у 2008 році, на відміну від попереднього року частка коштів, спрямованих на підтримку ліквідності банків, збільшилася на 71,9 процентного пункту, що було пов'язано зі зменшенням ліквідності окремих банків, починаючи з жовтня 2008 року, через відплив коштів з депозитних рахунків, а також у зв'язку з активним проведенням Національним банком України операцій з продажу іноземної валюти.

У 2008 році Національним банком України було вилучено з обігу емісійних коштів обсягом 179,6 млрд. грн., що в 44,0 раза більше, ніж у 2007 році. Вилучення емісійних коштів здійснювалося шляхом повернення банками раніше наданих кредитів рефінансування в сумі 110,4 млрд. грн. (61,5 % від загальної суми вилучених коштів), продажу Національним банком України іноземної валюти в сумі 69,1 млрд. грн. (38,4 %), а також за рахунок операцій з погашення облігацій зовнішньої державної позики у сумі 129,2 млрд. грн. (0,1 %).

Обсяги чистої безготівкової емісії (різниця між коштами, випущеними в обіг та вилученими з обігу) в 2008 році становили 38,6 млрд. грн. і були на 1,2 млрд. грн., або на 3,0 %>, меншими, ніж у 2007 році. За станом на 01 .01.2009 р. обліковувалося безготівкової емісії Національного банку України в сумі 181,4 млрд. грн., що на 38,6 млрд. грн., або на 27,0 %, більше, ніж на 01.01.2008 р.

Література [2, 6, 18, 23-26, 29-32, 37, 46, 58, 82, 86, 88, 90]

3.6. Безготівкова емісія НБУ
ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними
4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування
4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт
4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків
4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno
4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru