Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Авторський колектив

А. С. ФІЛІПЕНКО

керівник авторського колективу, відповідальний редактор,

д-р ской, наук, професор, референт Президента України,

завідувач кафедри світового господарства і МЕВ Інституту

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. С. БУДКІН

д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник

Інституту світової економіки і міжнародних відносин

НАН України

А. С. ГАЛЬЧИНСЬКИЙ

д-р екон. наук, професор, радник Президента України, голова Ради Національного банку України

В. М. ГЕЄЦЬ

д-р екон. наук, професор, академік НАН України, директор

Інституту економічного прогнозування НАН України

М. А. ДУДЧЕНКО

д-р екон. наук, професор, професор кафедри світового

господарства і МЕВ Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Р. О. ЗАБЛОЦЬКА

канд. екон. наук, асистент кафедри світового господарства

і МЕВ Інституту міжнародних відносин Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

О. К. ЄРЕМЕНКО

канд. екон. наук, доцент, головний науковий експерт Інституту незалежних експертиз

Є. Є. КАМІНСЬКИЙ

д-р іст. наук, професор, завідувач відділу Європейських та

американських досліджень Інституту світової економіки

і міжнародних відносин НАН України, президент Центру

досліджень кризових суспільств

В. П. КИРИЧЕНКО

д-р іст. наук, професор, головний науковий співробітник

відділу європейських та американських досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

О. А. КИРИЧЕНКО

д-р екон. наук, професор, віце-президент АКБ "Надра"

Т. В. КРЕМЕНЬ

аспірант Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

О. В. КУЗНЕЦОВ

канд. екон. наук, радник голови Ради Національного банку

України

М. А. КУЛІНИЧ

канд. іст. наук, доцент, заступник начальника

V Територіального управління МЗС України

С. А. ЛІСОВСЬКИЙ

канд. геогр. наук, старший науковий співробітник відділу

еколого-географічних проблем і географії транспорту інституту географії НАН України

Д. Г. ЛУК'ЯНЕНКО

д-р екон, наук, професор, завідувач кафедри міжнародного

менеджменту київського національного економічного

університету

З. О. ЛУЦИШИН

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри світового

господарства і МЕВ інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. І. МАЗУРЕНКО

канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри світового

господарства і МЕВ інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. В. МИХАЛЕВИЧ

д-р фіз.-мат. наук, професор Української академії зовнішньої торгівлі

Ю. В. ПОЛУНЄЄВ

канд. екон. наук, виконавчий директор Європейського банку реконструкції й розвитку

А. Ш. ПОРУЧНИК

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної

економіки Київського національного економічного

університету

Є. Ф. РОСТОВ

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри світового

господарства і МЕВ Інституту міжнародних відносин

київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. РУБЦОВА

канд. екон. наук, старший науковий співробітник кафедри

світового господарства і МЕВ Інституту міжнародних

відносин київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Л. Г. РУДЕНКО

д-р геогр. наук, член-кореспондент НАН України, директор

Інституту географії НАН України

П. Т. САБЛУК

д-р екон. наук, професор, директор Інституту аграрної

економіки української академії аграрних наук

В. Р. СІДЕНКО

д-р екон. наук, професор, директор економічних програм

Центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова

О. М. СОРОКА

аспірант кафедри світового господарства і МЕВ Інституту міжнародних відносин київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. М. СОРОКІН

голова правління ват "Державний експортно-імпортний банк України", заслужений економіст України

Т. М. СТЕПАНКОВА

канд. екон. наук, радник прем'єр-міністра України

А. М. ХАХЛЮК

канд. екон. наук, старший науковий співробітник інституту

світової економіки і міжнародних відносин НАН України

О.Л. ШНИРКОВ

д-р екон. наук, професор, професор кафедри світового

господарства і МЕВ, заступник директора інституту

міжнародних відносин київського національного університету імені Тараса Шевченка

Організаційно-допоміжну роботу при підготовці рукопису до друку здійснював аспірант кафедри світового господарства і МЕВ Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Батрименко


1. Українська економіка: стан і перспективи
Глава 1. Ринкова трансформація в Україні: здобутки, труднощі, уроки
Специфіка сучасних трансформаційних процесів
Інтернаціоналізація трансформаційних процесів XX ст. та політика економічного розвитку
Перехід від усуспільнених форм нагромадження капіталу до індивідуалізованих
Глава 2. Нова модель економічного розвитку України (у контексті глобалізації)
Чому потрібна зміна економічної ідеологи?
У контексті глобальної стратифікації країн
Відновити дієздатність держави
Глава 3. Модернізація економіки України в умовах глобалізації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru