Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - 2. Передумови і перспективи участі України в міжнародних ринках

Глава 1. Вектори інтеграції України у світове господарство

Однією з найскладніших проблем стратегії зовнішніх економічних відносин України є визначення правильного співвідношення різних векторів у рамках курсу на входження країни в систему світогосподарських відносин.

І хоча головним вектором після ухвалення Указом Президента України від 11 червня 1998 р. Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу став саме європейський інтеграційний напрям, залишаються складні питання -щодо алгоритму практичної реалізації цього вектора, його співвідношення з іншими регіональними векторами зовнішньоекономічного розвитку та участі України в глобальних економічних процесах.

Перспективи геоекономічної конфігурації та інтеграційна стратегія України

Визначений для України головний пріоритет — інтеграція в структури Європейського Союзу — не знімає необхідності дотримання стратегічного балансу між європейським вектором та іншими важливими векторами зовнішньоекономічного розвитку, і передусім знаходження правильного балансу стосовно геостратегічного трикутника "США—Європейський Союз—Росія". Необхідно враховувати також геоекономічну роль Японії як одного з трьох найпотужніших центрів економічної сили, а також Китаю.

Вибудовуючи стратегію інтеграції в ЄС, ми маємо уникнути помилки при оцінці відносного геоекономічного становища основних глобальних конкурентів у перспективі. Зокрема, важливим є питання, чи спроможеться ЄС, перевантажений структурними й фінансовими проблемами, що випливають з його потреби у внутрішній інституційній реструктуризації й одночасно у зовнішньому розширенні на Схід, здобути першість у глобальному суперництві, з одного боку, зі США, а з іншого — з величезним Азійсько-Тихоокеанським регіоном. При цьому слід взяти до уваги відсутність світового лідерства у ЄС за окремими важливими показниками в галузі формування найновітніших секторів економіки (табл. 1).

За таких умов відсутність на сьогодні офіційних гарантій з боку Європейського Союзу щодо перспектив повноправного членства України в СС виглядає не так уже й прикро. Принаймні наявний ступінь інтегрованості в європейські структури, ядром яких, безумовно, є нині Європейський Союз, дає Україні змогу використовувати більш гнучкий алгоритм розвитку відносин на цьому напрямі. Не виключено, що в разі значного економічного успіху Китаю і в цілому регіону Східної Азії та уповільнення темпів розвитку регіону СС в України буде більше можливостей ефективно розвивати свій східний вектор світогосподарських зв'язків саме в статусі асоційованого, а не повноправного члена ЄС.


Таблиця 1

Деякі показники високотехнологічного розвитку світових економічних центрів

Країна

(група країн)

Виграти на науку та дослідження у ВНП, % (1997 або остання доступна лата)

Обсяг високотехнологічного експорту* на душу населення, дол. США (1998)

Частка високотехнологічного експорту в експорті готових виробів, % (1998)

Обсяги роялті та ліцензійних

платежів на дуту населення.

дол. США (1998)

Розповсюдження інформаційних технологій

надходження

платежі

кількість ПК на 1 тис.

населення (1998)

хост-вузли Інтернет на 10 тис. населення (на липень 1999)

Європейський Союз

2.16(2,14)**

827

18

61.7

78.9

234.6

188.09

США

2.63

632

33

136.3

41.8

458,6

1508,77

Японія

2.80

752

26

58.6

71,0

237.2

163.75

Для порівняння

Україна

1,13****

12***

6***

0.06***

0.14***

13.8

4.56

* До високотехнологічного експорту, згідно з міжнародною статистикою, належать експорт продукції аерокосмічної галузі, комп'ютерної техніки, фармацевтичної продукції, наукових приладів, продукції електромашинобудування.

** Дані по ЄС 11 (ЄС 11 - зона євро. в яку входять Австрія. Бельгія. Іспанія. Ірландія. Італія. Люксембург, Нідерланди. Німеччина. Португалія. Фінляндія. Франція). V дужках - оцінка автора по ЄС—15.

*** Оцінка автора за даними Держкомстату України.

**** Рівень сукупних витрат 2000 р.. у тому числі втрати держбюджету - 0.3.

Глава 1. Вектори інтеграції України у світове господарство
Міжнародна інтеграція
Взаємозв'язок міжнародної інтеграційної стратегії та внутрішніх економічних перетворень в Україні
Глава 2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг
Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України
Структура зовнішньої торгівлі України товарами й послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі України
Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України
Глава 3. Участь України в міжнародних інвестиційних процесах
Сутність міжнародних інвестиційних процесів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru